Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 
"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."
"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."
"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity." -A

- CZ -
"S lidovou tradicí je to jako se stromem:
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

 "Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby tyto hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko." -A

- DE -
"Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

"Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen." -A
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle ( www.robert-payer.de  - DE - )
( See also other Brass Bands On Stage )


ADMIN NEWS >>> - 2018-03-08: A new subsystem has been implemented managing "not found" pages <<< STAY TUNED

2014-06-21,22: Dychovka na plný dych / Blasmusik in vollen Atemzügen

- CZ -


Prvotný nápad vytvoriť takýto festival vznikol v hlave tenoristy Drietomanky Jána Múdreho. Počas svojho muzikantského života sa zúčastnil mnohých festivalov na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí.

Myšlienkou tohto festivalu je skĺbiť domáce tradície so zmyslom pre detaily zahraničných festivalov. Jednou zo zaujímavostí tohto festivalu je možnosť ubytovať sa v "stanovom mestečku". Keďže festival bude prebiehať takmer počas dvoch dní, milovníci festivalovej atmosféry si takto môžu vychutnať celý priebeh festivalu od začiatku až po konečnú bodku festivalu.

Akcia sa bude  konať za každého počasia. Festival má vlastnú internetovú stránku (viď. leták), na ktorej je možné získať všetky aktuálne informácie a taktiež komunikovať s organizátormi festivalu.

Hlavným krédom organizátorov festivalu, je, aby si návštevníci užili atmosféru festivalu skutočne " N A   P L N Ý   D Y CH "

Na plný dych 2014

This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED