Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"The folk tradition is like the tree: If the roots die, its downfall is certain."
For a long-term continuity of Bohemian brass music a multitude of practicing brass bands are crucial.
With a handful of bands only the tradition can not be kept alive, even if they would play on golden trumpets, no matter how high." -A

- CZ -
"S lidovou tradicí je to jako se stromem:
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

 "Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby tyto hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko." -A

- DE -
"Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

"Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen." -A

In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendi´s Böhmische Blasmusik ( www.wbb.at  )
ADMIN NEWS >>> - Currently no news <<< STAY TUNED

2014-06-21,22: Dychovka na plný dych / Blasmusik in vollen Atemzügen

- CZ -


Prvotný nápad vytvoriť takýto festival vznikol v hlave tenoristy Drietomanky Jána Múdreho. Počas svojho muzikantského života sa zúčastnil mnohých festivalov na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí.

Myšlienkou tohto festivalu je skĺbiť domáce tradície so zmyslom pre detaily zahraničných festivalov. Jednou zo zaujímavostí tohto festivalu je možnosť ubytovať sa v "stanovom mestečku". Keďže festival bude prebiehať takmer počas dvoch dní, milovníci festivalovej atmosféry si takto môžu vychutnať celý priebeh festivalu od začiatku až po konečnú bodku festivalu.

Akcia sa bude  konať za každého počasia. Festival má vlastnú internetovú stránku (viď. leták), na ktorej je možné získať všetky aktuálne informácie a taktiež komunikovať s organizátormi festivalu.

Hlavným krédom organizátorov festivalu, je, aby si návštevníci užili atmosféru festivalu skutočne " N A   P L N Ý   D Y CH "

Na plný dych 2014

New articles

Updated articles