Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

- CZ -
"S lidovou tradicí je to jako se stromem 
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

 "Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby tyto hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko." -A.

- DE -
"Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

"Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen." -A.
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo ( www.blaaskapel.nl - NL - )
( See also previous Brass Bands On Stage )


Relax corner

Česky

Toto zde je mé "pískoviště". Dostanou se mně do rukou mnohé pozoruhodné záznamy,. Budu je zde shromažďovat,. Výběř bude prováděn náhodně.

New articles

Updated articles

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable