Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

„Příklad mravnosti a umělecké skromnosti jest můj učitel, Mistr Dvořák.“   "Ein Beispiel der Sittlichkeit und künstlerischer Bescheidenheit ist mein Lehrer, Maestro Dvořák." -- Josef Suk

Bands of the month

See also .. In Spotlight and Periscope


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 5467
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 3835
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 4868
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 4561
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 4330
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 10 November 2012 5518
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 13 November 2012 3947
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 25 January 2012 4822
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 26 February 2012 6444
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 6316
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 05 October 2011 5653
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 4672
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 5541
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 4505
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 05 October 2011 5059
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 11 October 2011 4475
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 4726
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 6282
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 9170
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 9782
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 6755
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 9167
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 7288
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 7267
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 11123
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 12884
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 8507
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 9416
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 8634
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 05 October 2011 8020
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 05 October 2011 10017
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 05 October 2011 9885
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 05 October 2011 9486
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 05 October 2011 8941
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 05 October 2011 11171
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 12570
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 05 October 2011 13537
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 05 October 2011 14570
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 16331
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 20106
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 18971
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 20064
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 20886
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 23838
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 21114

Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Das Portal verfolgt keine Geschäftsinteressen.

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
This portal pursues no commercial interests.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998