Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"O hudbě lze nejlépe hovořit s banéři. Umělci se baví jen o penězích."    "Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld." -- Jean Sibelius

Bands of the month

See also .. In Spotlight and Periscope


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 5327
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 3746
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 4727
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 4468
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 4243
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 10 November 2012 5407
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 13 November 2012 3868
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 25 January 2012 4748
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 26 February 2012 6304
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 6111
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 05 October 2011 5538
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 4614
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 5450
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 4410
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 05 October 2011 4985
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 11 October 2011 4417
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 4668
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 6207
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 8997
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 9664
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 6643
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 8916
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 7189
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 7210
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 10949
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 12684
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 8427
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 9304
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 8542
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 05 October 2011 7953
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 05 October 2011 9934
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 05 October 2011 9786
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 05 October 2011 9419
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 05 October 2011 8882
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 05 October 2011 11090
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 12477
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 05 October 2011 13491
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 05 October 2011 14492
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 16259
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 20045
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 18876
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 19987
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 20812
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 23762
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 21059

Short portraits

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl
02.04.1915 Šakvice - 16.02.1982 Šakvice
 
Muzikant, skladatel, varhaník, kapelník
Musikant, Komponist, Orgelspieler, Kapellmeister

V zátiší
hraje Mistříňanka

- CZ - Rudolf  Štrubl jako skladatel obohatil klenotnici moravské dechovky o krásné, podmanivé melodie (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer, pochody ...). Nacházel mnoho příznivců nejen v jihomoravské oblasti, ale také daleko za hranicemi vlasti. V roce 1952 založil svou vlastní formaci, které se říkalo Šrublova kapela. Jako varhaník obstarával hudbu v místním kostele. Rudolf Štrubl nezanechal po sobě žádné potomky. Jeho jméno zůstává v povědomí "Štrublovkami", malými notovými sešity s jeho skladbami, které tvořily součást notového vybavení mnohých dechovek v jihomoravském regionu.

- DE - Rudolf Štrubl hat als Komponist die Schatzkammer der mährischen Blasmusik um schöne, unter die Haut gehende Melodien bereichert (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer, Märsche ...). Er fand viele Anhänger seiner Stücke nicht nur im südmährischen Raum, sondern auch weit weg über den  Grenzen seiner Heimat. Im Jahre 1952 gründete er eigene Formation, die als Štrubl Blaskapelle bekannt war. Als Orgelspieler betreute er die Kirchenmusik in der örtlichen Kirche. Er hinterließ keine Nachkommen. Sein Name bleibt aber in Erinnerung durch die "Štrublovky", kleine Notenhefte mit seinen Kompositionen, die zum Notenbestand vieler Blaskapellen im südmährischen Raum gehörten.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Das Portal verfolgt keine Geschäftsinteressen.

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
This portal pursues no commercial interests.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998