Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Bands of the month

See also .. In Spotlight and Periscope


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 6546
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 4596
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 5959
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 5371
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 4978
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 6424
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 4520
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 5455
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 7478
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 8036
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 6681
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 5280
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 6226
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 5196
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 5605
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 4997
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 5348
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 6857
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 9904
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 10666
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 7460
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 10316
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 8183
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 7809
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 12323
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 14091
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 9139
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 10086
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 9266
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 8456
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 10612
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 10613
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 10226
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 9507
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 11838
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 13253
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 14129
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 15339
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 16740
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 20548
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 19703
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 20511
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 21311
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 24330
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 21647

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998