Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

Juli 2009: Blaskapelle Vindemia

Blaskapelle Vindemia aus Weinviertel
dechová hudba Vindemia ze severovýchodní části Rakouska, oblasti "vinné čtvrti"

Am vergangenen sonnigen Sonntag bot sich wieder einmal die Gelegenheit, eine Blasmusikveranstaltung zu besuchen. Die Reise von Brünn führte diesmal nicht, wie so oft, in die Kyjover/Hodoníner Gegend, sondern südlich in das nördliche  Weinviertler Grenzgebiet nach Neudorf bei Staatz. Am böhmisch-mährischen Blasmusikfest wurde am Programm unter anderem auch die in der Gegend beheimatete Blaskapelle Vindemia angekündigt. Die Blaskapelle feiert dieses Jahr ein "rundes" Jubiläum, für mich ein ausreichender Anlaß, mir diese Partie von Neuem mit Neugier anzuhören. ...

cz- Český překlad se nachází v druhé polovině článku, viz. Weiterlesen ...

 Der Grundstock für diese Formation wurde Mitte der neunziger Jahre gelegt. Damals haben sich einige sehr engagierte, junge Mitglieder des Musikvereins Staatz - allen voran Herbert Böhm, Karl Nagl und Wolfgang Wild  -  mit Freunden zu einer kleinen Partie formiert und eifrig über ihre neue Identität nachgedacht. Und so ist an einem  inspirativen Abend beim obligaten Glas Wein die "Klane Partie" rasch entstanden. In weiterer Folge wurde mit zunehmender Intensität bei Festen und sonstigen feierlichen Anlässen mit Begeisterung gespielt, an denen es im Weinviertel, wie man weiß,  nie mangelt,  Mit steigender Popularität wurde darüber nachgedacht, die bisherige  "Projektbezeichnung Klane Partie" durch einen triftigen Namen zu ersetzen.Im Monat Mai 2003 war es dann soweit. Es wurde eine für die Gegend "im Einklang" befindliche  Bezeichnung - VINDEMIA, vom Römischen "Weinlese, die Zeit der Weinernte" aus der Taufe gehoben. Die Namensgebung war meines Erachtens ein glücklicher Wurf.

Roman Christen
Roman am Bass
mit Risenherz
und G´spür
basista Roman
s velkým srdcem
a citem

Die Blaskapelle Vindemia hat inzwischen drei CD´s produziert, von denen ich persönlich die letzte, brandneue CD-Aufnahme "Der Sonne entgegen ...",  das in Neudorf am 5. Juli 2009 erstmals der Öffetlichkeit vorgestellt wurde, als besonders gelungen betrachte. Diese CD enthält unter anderem einige sehr gelungene Neukompositionen von Gerald Servit, selbst einem Mitglied dieser Blasformation, die "ins Ohr" gehen. Die Polka "Poysdorfer Winzerfest", die ich am Video mit Blaskapelle Vindemia festgehalten habe, kann man als ein Identitätsmerkmal - die Signatur - dieser Formation empfinden. Diese Polka befindet sich auch auf der erwähnten CD. Sie klingt ergreifend, sie trägt Charakterzüge einer "Brückenfunktion" mit ihrer Eigenständigkeit einerseits, andererseit spürt man in diesem Stück ausdrucksvolle  mährische Elemente, Elemente der Hoffnung und Sensucht.

Auf der Internet-Präsenz der Blaskapelle Vindemia kann man unter anderem nachlesen, dass die Blaskapelle ... "es versteht, auf verschiedensten Veranstaltungen wie Kirtagen, Zeltfesten, Hochzeiten, Geburtstagen oder diversen Heurigen  ... für beste Unterhaltung zu sorgen".Dadurch erfreut die Blaskapelle nicht nur zahlreiche Zuhörer, die zur böhmischen Blasmusik ein Nahverhältnis pflegen, sondern auch jene, die im engagierten Wirken der Blaskapelle einen Beitrag zur Kontinuität der Tradition der böhmischen Blasmusik sehen.

Die offizielle Feier "15 Jahre Blaskapelle VINDEMIA mit CD3-Präsentation" findet am Freitag, den 31. Juli 2009 in Wultendorf  gemeinsam mit den Edelhofmusikanten aus Burgenland als Gästen statt.

Meine Gratulation! Ich wünsche dieser Blasformation, die in musikalischer Hinsicht in den letzten zwei Jahren beträchtlich nachgelegt hat, viele weitere Jahre unverminderter, blasmusikalischer Begeisterung.

Besten Dank für die gewidmete CD, über die ich mich aufrichtig freue.


cz- Minulou slunnou sobotu se opět jednou nabízela příležitost navštívit dechovkový event. Cesta z Brna tentokráte nevedla jako obvykle do kyjovské/hodonínské oblasti, ale do severní pohraniční části Rakouska do Neudorfu u Štáce. Na programu česko-moravské slavnosti dechových hudeb byla uvedena také v této oblasti se nacházející dechová skupina Vindemia. Tato dechová formace slaví tento rok své kulaté jubileum, pro mě dostatečný důvod k tomu, abych si tuto partu znovu pln zvědavosti opět vyslechl.


Životodárný kořen této formace vznikl v polovině devadesátých let. Tenkrát se několik mladých angažovaných členů hudebního spolku Staatz (kde se také nachází základní umělecká škola) – především Herbert Böhm, Karl Nagl a Wolfgang Wild  - spolu s dalšími přáteli dali dohromady,  zformovali malou partu a pilně přemýšleli o své nové identitě. Takto vznikla jednoho krásného večera při sklence vína velmi rychle “Klane Partie” (“Malá parta”, psáno v rakouském dialektu). Následovaly s přibývající intenzitou nadšené výstupy této formace na slavnostech nejrůznějšího charakteru, kterých ve zdejší oblasti, jak známo, není poskrovnu. S přibývající popularitou začala parta přemýšlet o tom, dosavadní, spíše “projektové” pojmenování nahradit vhodným pojmenováním této mezitím již značně etablované formace. V měsíci květnu toku 2003 bylo nalezeno nové pojmenování a sice vhodné  jméno zejména s ohledem na oblast, kde dechová hudba především působí. Parta si osvojila označení VINDEMIA což znamená z latiny “čas sklizně vína, vinobraní”. Dle mého úsudku měla parta “šťastnou ruku” a volba nového označení se velmi zdaříla.


Dechová hudba Vindemia mezitím natočila tři CDčka, z kterých preferuji především to zcela nové  poslední “Der Sonne entgegen / Slunci naproti …”, které bylo poprvé představeno veřejnosti 5. července 2009 na slavnosti v Neudorfu. Toto CDčko obsahuje mimo jiné velmi zdařené kompozice Geralda Servita, člena této dechové formace, které “jdou do ucha”. Polka “Poysdorfer Winzerfest / Slavnost Poysdorfských vinařů”, kterou jsem také zachytíl na videu v první části, lze pociťovat jako identifikační signaturu této formace. Tato polka se take nachází na zmíněném CDéčku. Uchvacuje svými tony, obsahuje prvky “přemosťovacího” charakteru se svou rakouskou původností na straně jedné, na straně druhé ale také dle mého cítění výrazné moravské prvky, prvky naděje a touhy.


Na internetu se lze na stránkách Vindemie mimo jiné dočíst, že kapela umí … “nabídnout vhodnou zábavu při nejrúznějších příležitostech”. Tím jistě potěší nejen spoustu příznivců, kteří mají blízký vztah k dechové hudbě, ale také ty, kteří v angažovaném působení této kapely zhlédají příspěvek v udržování kontinuity tradic české dechovky.


Oficiální oslava “15 let dechové hudby VINDEMIA s prezentací nového CD” bude v pátek 31. Července 2009 ve Wultendorfu spolu s hosty, dechovou hudbou Edelhofmusikanten ze Sedmihoří (Burgenland)


Mohu jen gratulovat! Přeji dechové hudbě Vindemia, která se v hudebním směru během posledních dvou let značně zlepšila, mnoho dalších let neutuchajícího dechovkového nadšení.


Děkuji také za věnované CD, z kterého mám opravdovou radost.

Short portraits

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl
02.04.1915 Šakvice - 16.02.1982 Šakvice
 
Muzikant, skladatel, varhaník, kapelník
Musikant, Komponist, Orgelspieler, Kapellmeister

V zátiší


hraje Mistříňanka

- CZ - Rudolf  Štrubl jako skladatel obohatil klenotnici moravské dechovky o krásné, podmanivé melodie (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer ...). Složil více než 200 skladeb, polky, valčíky pochody a hčbitovní doprovody.  Nacházel mnoho příznivců nejen v jihomoravské oblasti, ale také daleko za hranicemi vlasti. V roce 1952 založil svou vlastní formaci v Šakvicích, které se říkalo Šrublova kapela. Tím založil tradici současné dechové hudby v obci, která tvořila  důležité podhoubí pro vznik nynější Túfaranky, jedné z předních moravských dechových hudeb, která se věnuje tradicím. Jako varhaník obstarával hudbu v místním kostele. Rudolf Štrubl nezanechal po sobě žádné potomky. Jeho jméno zůstává v povědomí "Štrublovkami", malými notovými sešity s jeho skladbami, které tvořily součást notového vybavení mnohých dechovek v jihomoravském regionu.

 

- DE - Rudolf Štrubl hat als Komponist die Schatzkammer der mährischen Blasmusik um schöne, unter die Haut gehende Melodien bereichert (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý veče ...). Er verfasste über 200 Kompositionen, Polkas, Wältze, Märsche und Begräbnisbegleitungen. Rudolf Štrub fand viele Anhänger seiner Stücke nicht nur im südmährischen Raum, sondern auch weit weg über den  Grenzen seiner Heimat. Im Jahre 1952 gründete er eigene Formation, die als Štrubl Blaskapelle bekannt war. Damit begrúndete er eine Tradition der Blasmusik in der Gemeinde, eines wichtigen Förderungsumfeldes fürs spätere Entstehen der heutigen Blaskapele Túfarana, einee der besten mährischen Blasformationen, die sich im althergebrachten Sinn Pflege der der Blasmusik-Tradition widmet.Als Orgelspieler betreute er die Kirchenmusik in der örtlichen Kirche. Er hinterließ keine Nachkommen. Sein Name bleibt aber in Erinnerung durch die "Štrublovky", kleine Notenhefte mit seinen Kompositionen, die zum Notenbestand vieler Blaskapellen im südmährischen Raum gehörten.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998