Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka

Dolanka, Gesang
erstklassiges Dolanka-Gesangsquartett

In diesem Monat möchte auf eine mit der mährischen Blasmusiktradition eng verbundene Blaskapelle aufmerksam machen, die nicht gerade darauf aus ist, im medialen Rampenlicht zu stehen. Überall dort aber, wo diese Partie auf ihre gemütliche Art auftritt, bereitet sie den Zuhörern mit ihrem bodenständigen Repertoire stets große Freude.

Es ist die aus Ratíškovice stammende Blaskapelle Dolanka.

Dolanka kann an eine lange blasmusikalische Tradition im Ort zurück blicken. Dies dokumentieren auch Belege, die im Kirchenturm bei seiner Rekonstruktion in einer eisernen Truhe entdeckt wurden. Aus denen geht hervor, dass am 1. Mai 1853 eine Gruppe junger Leute begannen, "maschinelle" Blasinstrumente zu erlernen, die dann als Blaskapelle am 4. Oktober 1857 bei der Kirchenweihe das erste Mal in der Öffentlichkeit auftrat. ... Von dem Augenblick an gab es im Ort immer Blasformationen, um deren Fortbestand sich Generationen von Kapellmeistern wie Josef Chludil, František Kreml, Jan Šupálek, Josef Koštuřík, Antonín Voříšek und František Kotásek besondere Verdienste erworben haben.

Seit ihrer Gründung vor etwa 25 Jahren hat Dolanka eine ansehnliche Anzahl von erstklassigen CD-Aufnahmen produziert, unter anderem einige Profil-Aufnahmen, die den zwei in Mähren beliebten Komponisten František Maňas und Slávek Smišovský exklusiv gewidmet wurden. Die Blaskapelle kann mit Stolz auf ein hervorragendes Gesangsquartett verweisen und gehört in Zeiten wie diesen zu einer besonders stabilen Blasmusikformation in der ganzen Hodoníner Gegend.

Dolanka, Tenorsektion
Dolanka-Tenorsektion
musikalischer Leiter Petr Voříšek (l.)

Die Gründung von Dolanka reicht ins Jahr 1983 zurück. Der ursprüngliche harte Kern hatte sich damals aus den mittlerweile älter gewordenen Mitgliedern der Jugendblaskapelle Veselá muzika rekrutiert, einer Musikanten-Brutstätte, die damals vom hervorragenden Musiker Jožka Ištvánek geleitet wurde. Die musikalische Leitung der neu gegründeten Formation übernahm der ortsansäsige Michal Nedůchal, später Petr Voříšek. Der Blaskapelle gelang durch intensive und begeisterte Arbeit bei einigen bedeutenden Wettbewerben die vordersten Plätze zu belegen. Der Kulminationspunkt wurde erreicht, als die Blaskapelle Dolanka im Jahre 1990 unter der Leitung von Jožka Ištvánek das "Goldene Flügelhorn" in Hodonín gewann.

Dank des breitgefächerten, musikalisch hervorragend beherrschten Repertoires in der Darbietung ausgezeichneter Instrumentalisten erfreut sich die Blaskapelle Dolanka sowohl in der Heimat bei vielfältigen Anlässen als auch im benachbarten Ausland großer Beliebtheit.

"Veselé hodečky"/"Frohes Festerl"Musik Miloš Procházka, Text Josef Dofek

.. veselé hodečky,
každý jich má tak rád,
s vábivů piesničků,
ostává každý mlád ..

.. frohes Festerl,
jeder hat´s so gern,
mit einem Locklied,
bleibt jeder des Alterns fern ..

Short portraits

Milan Černohouz

Milan Černohouz

Milan Černohouz
20.4.1943 - Kolín

Zpěvák, kytarista, hudební všeumělec, moderátor, podnikatel
---
Sänger, Gitarrenspieler, musikalischer Allrounder, Moderator, Unternehmer

Již jako mladý zpíval s pěveckými sbory v Liberci a Jablonci, kde prožívál mladá léta.  Milan absolvoval střední průmyslovku v Semilech, obor elektrotechnika.  Technika jej ovšem nikterak nezaujala.

Počátkem roku 1966 přesídlil do Brna, kde zastupoval post prvního zpěváka v brněnském orchestru Gustava Broma. Od roku 1976 studoval dálkově na brněnské konzervatoři zpěv u Rudolfa Zavadila, které v roce 1982 úspěšně dokončil. V dlouholeté spolupráci s Gustavem Bromem až do roku 1984 natočil v Brněnském rozhlase kolem 900 nahrávek, z nichž je převážná většina uchována v rozhlasovém archivu. S orchestrem Gustava Broma hostoval Milan Černohouz v mnoha zemích světa, doprovázel také Jana Slabáka na turné po USA a spolupracoval mnohokráte se sourozenci Petrem a Hanou Ulrychovými. Byl pravidelným hostem v rozhlase, televizi a na prestižních zpěváckých soutěžích (Bratislavská lyra, Děčínská kotva).

Milan Černohouz nevykazoval sklon k vytvoření vlastního hudebního "profilu" jak je tomu u mnohých zpěváků. Zpíval vždy populární melodie a to co mu přišlo do "noty". Počátkem 80-tých let změnil Brom charakter svého působení a začal se soustřeďovat na doprovod zpěváckých "hvězd" (Helena Vondráčková). Milan eventuální následky záhy pochopil a začal se poohlížet po angažmá jinde. V roce 1987 zakotvil ve Veselce, v které je činný dodnes. Nazpíval z Veselkou přes 50 CD, některé byly ocenněny Stříbrnými, Zlatými i Platinovými deskami. Milan má ale také několik nahrávek na Supraphonu ve spolupráci s jinými osobnostmi.

"Porevoluční doba" skýtala nové možnosti. Počátkem 90-tých let se Milan vrhl do podnikání. V Praze na Vinohradech otevřel bohémskou vinárnu "U stréců", kde příležitostně zpívá a sám se doprovází na kytaru spolu s pianistou. V takových naprosto improvizovaných okamžicích zpívá hostům co jej zrovna napadne, trmpské písně, populární melodie z divadla Semafor, české a moravské lidovky. Milan občas vystupuje s různými pražskými orchestry Big Band, v kterých si udržuje vztah ke své lásce, swingu.
Jabko
Schon als junger Bub sang Milan in Gesangsvereinen in Liberec und Jablonec, wo er seine Kindheit verbrachte. Später absolvierte er technische Mittelschule, Fachrichtung Elektrotechnik. Die Technik hatte ihn aber in keiner Weise besonders gefesselt. ...

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998