Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 883
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 3670
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 4022
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 13872
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 3652
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 3092
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 2696
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 26 January 2019 2780
Metoděj Prajka - Výborná 06 November 2015 2434
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 2442
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 3357
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 3567
Haj, husičky haj 09 December 2015 7352
Na zahrádce 01 May 2014 4042
Píseň domova 13 March 2014 4466
Stará lípa 22 February 2014 5496
Stárkovi 06 December 2013 4031
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 5886
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 4501
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 4360
Hvězdička 09 June 2013 4363
Překrásné Valašsko 18 March 2013 4458
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 4651
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 5206
Sklenářská 11 May 2013 5272
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 6000
Hance 30 August 2012 5908
V Nenkovském údolí 05 July 2012 5552
Kovářská polka 29 May 2012 5500
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 6252
Zaplakaly očenka 11 March 2012 5040
Böhmisches Märchen 11 November 2012 5410
Magdalenenwalzer 11 January 2012 6808
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 6211
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 6825
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 5766
Dášenka 07 September 2011 5196
Dojela kapela 19 July 2011 4769
Pod Pálavú 09 June 2011 5949
K Bílovicám 30 May 2013 5417
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 6960
Michaela 30 May 2013 6029
Pusť ma k vám 02 December 2011 4885
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 6153
Jízda králů 30 May 2013 7293
Soběkurská 08 December 2012 6396
Kamenná cestička 30 May 2013 6412
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 7201
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 9025
Túlavá 13 July 2010 6750

Short portraits

Emil Štolc

Emil Štolc
Emil Štolc
28.10.1888, Chorušice
01.07.1940  Nový Vestec
Šepot květin / Blumengeflüster


Musik Emil Štolc

Auf der neuen 2. CD von
Weinviertler Mährische Musikanten
Präsentation 6.,7. März 2010
Näheres s.
www.maehrischemusikanten.at


Emil Štolc byl velký vlastenec, hudební skladatel lidových písní, kapelník, muzikant, nakladatel. Hrál na křídlovku v kutnohorské vojenské hudbě. V letech 1908 až 1912 byl kapelníkem v Brandýse n. Labem. Od roku 1912 se věnoval hudebně nakladatelské činnosti v Praze na Smíchově. Byl i zde kapelníkem, pak dirigentem sokolské hudby a kapelníkem Národní gardy až do svého ohluchnutí. Vydával také časopis Hudební listy.

Emil Štolc je autorem mnoha pěkných pochodù, často s vlasteneckou tématikou, valčíků, polek, tanců a písní s lidovými náměty z Čech a Moravy. Mezi nejznámější patří: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písničky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot květin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cestička k milování, overtúry.

Jedna z jeho prvních skladeb, "Kovárna v lese", byla nahrána "Českou vojenskou kapelou" a natočena na desku americkou gramofonovou společností "Victor recording"  v New Yorku 23.10.1917 s označením Victor 69827.

Doplňěk (2011-03-18):
Šly panenky silnicí: ve fondu Národní knihovny ČR je v úpravách pro dechovový a smyčcový orchestr, rozpis partů pro jednotlivé nástroje:
* ŠTOLC, Emil. Sletový (Šly panenky silnicí); NárodníVelvary) : dva populární pochody. Praha : E.Štolc, 1936. 14 listů. Úprava pro smyčcový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky; Dítě vlasti. Praha : E.Štolc, 1931. 20 listů.
Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky silnicí : pochod; Dítě vlasti : pochod.
Praha : Melodion, E.Štolc, [1946]. 25 listů. Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky : pochod; Praktikus : pochod. Praha : SNKLHU, 1958. 24 listů. Úprava pro dechový orchestr.

Emil Štolc war ein großer Patriot, Komponist von Volksliedern, Kapellmeister, Musikant, Verleger. Er spielte Flügelhorn in der Militärmusik in Kutná Hora. Er war in den Jahren 1908 bis 1912 als Kapellmeister in Brandýs ob Elbe tätig. Ab dem Jahr 1912 widmete er sich vor allem der Führung seines in Prag-Smíchov gegründeten Verlages. Dort war er auch Kapelmeister, dann Dirigent der Sokol-Musik und Kapellmeister der Nationalgarde bis zu seiner Taubheit. Er gab auch das Periodikum Musikalische Blätter heraus.

Emil Štolc ist Author vieler schöner Märsche, sehr oft mit patriotischer Thematik, Walzer, Polkas, Tänze sowie Lieder mit volkstümlichen Inhalten aus Böhmen und Mähren. Zu den Bekanntesten gehören: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písnicky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot kvetin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cesticka k milování, Overtüren.

Eine von seinen ersten Kompositionen,  „Die Schmiede im Wald“, wurde mit böhmischer Militärkapelle eingespielt und von der amerikanischen Gramophongesellschaft „Victor recording“ in New York am 23.10.1917  auf die Schallplatte mit dem Label "Victor 69827" gebracht.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED