Treasury of Bohemian Pearls

Antonín Žváček: Lucerna polka

Česky

LucernaAntonín Žváček

Antonín Žváček
král moravských polek
Antonín Žváček
1907 - 1981

Hrob Antonína ŽVáčka v Bohuslavicích
sestra Antonína Žváčka, paní Ludmila Slehová u hrobu svého bratra v Bohuslavicích 20.6.2010
Kytice
ve vzpomínce na Mistra
moravské melodie

Není třeba vyzdvihovat, že není evropské kapely, která by Antonína Žváčka neměla ve svém stálém repertoáru.

V této souvislosti je nezbytné upozornit na nedávno vydanou knihu "Dechovka" se slibným podtitulem "historie a současnost naší dechové hudby". Je naprosto neuvěřitelné a neomluvitelné, že autorovi unikla zmínka nejen o řadě významných moravských dechovkových osobností, ale tato kniha neobsahuje Antonína Žváčka ani v rejstříku.

Jaká motivace mohla předcházet vydání této publikace?

 

Blaskapelle Vlkošáci
kapelník Kamil Polášek

Vlkošské búdečky
CD Vlkošské búdečky


Toto CD je svým obsahem a provedením pozoruhodné.

Studio Českého rozhlasu Brno
umělecký vedoucí Dalibor Brázda
srpen 1997 a březen 1998

Deutsch

LucernaAntonín Žváček

Antonín Žváček
König der mährischen Polkas
Antonín Žváček
1907 - 1981

Hrob Antonína Žváčka v Bohuslavicích
Schwester von Antnnín Žváček, Frau Ludmila Slehová am Grab ihres Bruders in Bohuslavice 20.6.2010
Kytice
in Erinnerung an den Maestro
der mährischen Melodie

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, dass es keine böhmisch spielende Blaskapelle in Europa gibt, die in ihrem Repertoire kein Stück von Antnnín Žváček hätte.

In diesem Zusammenhang ist unerlässlich auf ein unlängst herausgegebenes tschechisches Buch aufmerksam zu machen: "Dechovka (Blasmusik)" mit dem viel versprechenden Untertitel "historie a současnost naší dechové hudby" ("Geschichte und Gegenwart unserer Blasmusik"). Es ist völlig unverständlich und unverzeihlich, dass dem Autor nicht nur eine Reihe namhafter Persönlichkeiten des mährischen Blasmusiklebens entgangen sind, sondern dieses Buch enthält nicht einmal im Namensregister den Namen Antnnín Žváček.

Welche Motivation konnte wohl der Herausgabe dieser Publikation zugrunde gelegen sein?

 

Blaskapelle Vlkošáci
kapelník Kamil Polášek

Vlkošské búdečky
CD Vlkošské búdečky


Diese CD ist hinsichtlich der Stückwahl als auch der Durchführung bemerkenswert.

Studio des
Tschechischen Rundfunks Brünn
künstlerische Leitung Dalibor Brázda
August 1997 und März 1998