Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 7393
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 5208
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 6721
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6025
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 5487
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 7184
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5101
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 6169
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 8358
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 9455
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 7297
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 5783
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 6752
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 5756
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 5922
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 5357
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 5799
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 7699
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 10514
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 11377
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 7926
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 11170
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 8748
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8190
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 13247
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 14840
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 9693
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 10548
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 9780
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 8783
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 11296
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 11305
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 10704
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 9855
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 12244
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 13803
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 14547
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16084
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 17296
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 20908
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 20537
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 20882
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 21684
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 24671
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22081

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED