Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 8004
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 6679
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 7798
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6628
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 6136
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 8057
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5795
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 6961
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 9606
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 11460
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 8002
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6558
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7447
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 6418
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6574
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 6180
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 6756
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8503
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 11583
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 12333
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8539
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 12394
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 9511
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8839
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 13971
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 16050
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10470
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 11498
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10416
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9387
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 11960
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 11979
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11417
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10484
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 13018
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14569
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15235
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16726
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 17934
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21553
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 21201
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 21746
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22350
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25312
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22692

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED