Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Posudek písničky: 1. strofa - 2. strofa - dohromady katastrofa."  "Liedbeurteilung: 1. Strophe - 2. Strophe - insgesamt Katastrophe" -- N.N.

August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten

"Böhmen, von Bergen umgürtet, wie ein Götterkind von Riesen bewacht, durchrauscht von wunderbaren Sagen."
"Čechy, opásané horami, jako božské dítě  obry hlídáno, protkáno překrásnými pověstmi"
-- Booklet "Michael Klostermann und seine Musikanten, 25 Jahre böhmische Blasmusik
Michael Klostermann

Klostermann-Gesangsduo
bezaubernde Elke Weimert,  Michael Klostermann

Die Blaskapelle Michael Klostermann und seine Musikanten feiert anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens dieses Jahr ein rundes Jubiläum. Ein Anlass genug, dieses feierliche Datum mit der Herausgabe einer CD zu bedenken, zugleich aber allen Fans der kultivierten böhmischen Blasmusik das bisher erarbeitete musikalische Niveau mit Stolz zu präsentieren.

cz- Česká verze se nachází v druhé polovině článku, viz. Weiterlesen ...

"Bewahrt das Feuer" - Diese mit Pathos umhüllte Symbolik, die im Untertitel der erwähnten CD steht, wird von Michael Klostermann im Begleit-Booklet gezielt als eine tiefgründige Metapher verstanden.  In meiner Interpretation seiner Worte spielt das Feuer als Metapher für Energie- und Motivationssymbol  im Leben in den unterschiedlichsten Ausprägungen eine herausragende Rolle: in der Musik, in der Liebe zu Mitmenschen, zur Natur, zur Kunst, zu allem Schönen und gilt als kostbares Gut zu bewahren. All das offenbart sich ja schlechthin als ein ungeteiltes Ganzes  in der Musik. Michael schlussfolgert mit einem lebensorientierenden Grundgedanken, dem ich mich nur anschließen kann: "Wer dies beachtet, dem spendet es Wärme und Licht!"

BK Klostermann

BK Michael Klostermann und seine Musikanten
in der Mitte Michael mit dem TV-Moderatoren-
und Gesangspaar Marianne & Michael

Die Formation wurde von Michael Klostermann im Frühjahr 1984 gegründet. Wenn man sich seine  Situation und die zu jener Zeit vorgefundenen  "Einflussfaktoren" vergegenwärtigt, wird man leicht verstehen, dass die Gründung dieser Blaskapelle vom Schicksaal beinahe  "einprogrammiert" war. Einerseits wuchs Michael als Kind  im Einflussbereich der böhmischen Volkskultur, die sein Vater Walter Klostermann,   aus dem Böhmerwald/Šumava (Südböhmen/jižní Čechy) stammend, mit der Umsiedlung in seine neue Heimat im Herzen mit sich brachte. Andererseits war es aber auch die musikalische Omnipräsenz eines Ernst Mosch mit seiner immensen Ausstrahlung samt seiner für Michael wichtigen, die böhmische Volksmusik betreffenden Vergangenheit. Nicht unbedeutend dürfte sich

Michael Klostermann mit Ernst Mosch

Michael Klostermann mit seinem Vorbild Ernst Mosch
ein "Arbeitstreffen" aus dem Jahr 1987

auch das politische "Tauwetter"  im EU-Raum positiv auswirken. Dies führte dazu, dass sowohl die physischen, die ideologischen wie auch die  medialen Grenzen immer durchlässiger wurden. Dies führte letzten Endes auch dazu, dass Blaskapellen aus Böhmen ihre blasmusikalischen  "Eroberungszüge" in Europa antreten bzw. intensivieren konnten (vor allem Moravanka, Mistříňanka, aber auch andere Blaskapellen) . Dadurch rückte die böhmische Blasmusik im Allgemeinen noch deutlicher in den Vordergrund und gewann weiter an Atraktivität.

Ein noch so positives Entwicklungsklima schafft aber bestenfalls bloß Rahmenbedingungen. Nur konkrete Menschen bleiben stets immer das schaffende und bewegende Element.

Michael, der den Eltern in Bad Sobernheim  am 27. Dezember 1962 vom Christkind mit einer geringen Verspätung  geschenkt wurde,  fand im Laufe seiner Kindheit, nach seiner Grundausbildung und den folgenden Jahren praxisorientierter Bewährung in der Blasmusik nicht nur eine Berufung und seinen Beruf bei der Polizeimusik, sondern vor allem eine  wichtige "energetische" Quelle und Orientierung für seinen Lebensweg. Eine Begeisterung für die Musik schlug bei ihm tiefe Wurzeln. Ohne Begeisterung lässt sich auf dieser Welt bekanntlich recht wenig machen. Eine aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten bestehende Blaskapelle organisatorisch, programmatisch, sinnspendend und mit Freude  zu führen, schon überhaupt nicht. Michael kann in dieser Hinsicht auf  25 Jahre erfolgreicher Tätigkeit mit Genugtuung zurück blicken. Eine weitere seine Lieblingstätigkeit - neben Gesang nach dem Vorbild von Ernst Mosch - scheint sich langsam heraus zu kristallisieren, in der Michael zunehmend  eine Erfüllung findet. Es ist die Kompositionstätigkeit, wie es insbesondere die letzte Jubiläums-CD dokumentiert.

Goldener OktoberM. Klostermann, H. Bruss
Arr. M. Klostermann

Die Blaskapelle Michael Klostermann und seine Musikanten hat die Gemeinschaft der böhmischen Blasmusik bis Datto um beachtliche 28 CD-Produktionstitel sowie unzählige öffentliche Auftritte bereichert. Darin lässt sich zweifelsohne ein schöner Beitrag dieser Formation zur Pflege und Erhaltung der böhmischen Blasmusik erblicken.

Michael, möge deine Crew noch lange das Feuer der Tradition der böhmischen Blasmusik bewahren.

Meine Gratulation zum 25-sten Bestandsjubiläum!

Bilder wurden freundlicherweise von Michael Klostermann zur Verfügung gestellt.


cz- Dechová hudba Michael Klostermann a jeho muzikanti slaví  tento rok v souvislosti s jejich 25-ti letou existencí  kulaté jubileum. Dostatečný důvod k tomu toto významné datum oslavit vydáním jubilejního CD, ale také prezentovat všem fandům kultivované české dechovky s hrdostí  svou dosud vypracovanou hudební úroveň.

„Udržujte oheň“ – Tato symbolika, opředená patosem, která se nachází v podtitulu zmíněného CD, je Michaelem Klostermannem v doprovodném bookletu pojata cíleně jako metafora s hlubokým obsahem. V mé interpretaci jeho slov sehrává oheň jako metafora energie a neutuchající motivace v životě mimořádnou roli v těch nejrúznějších formách a projevech: v hudbě, v lásce k bližnímu, k přírodě, ke kultuře, ke všemu krásnému a je tudíž hodna udržování jako drahocená relikvie. Vše uvedené se projevuje jako jeden nedílný celek v hudbě. Michael z toho odvozuje podstatnou, pro život důležitou orientační  myšlenku, ke které se mohu jen připojit: „Kdo na toto dbá, tomu skýtá teplo a světlo [na duši]!“

Dechová formace byla založena Michaelem Klostermannem počátkem roku 1984.  Když si vybavíme jeho situaci a v těchto letech existující vlivné okolnosti, pochopíme velmi rychle, že založení kapely bylo osudem skoro naprogramováno. Na jedné straně vyrůstal Michael jako dítě  v prostředí české lidové kultury, kterou jeho otec Walter Klostermann, původem ze Šumavy, po vysídlení do své nové vlasti s sebou v srdci přinesl. Na stranu druhou to ovšem byla i hudební všudypřítomnost Ernsta Mosche, osobnosti mimořádného kalibru, s jeho podobnou, pro Michaela důležitou minulostí v souvislosti s českou lidovou hudbou. Navíc se i v nemalé míře projevilo poznenáhlé politické uvolňování – tání ledů - v evropském prostoru. Toto vedlo k stoupající průchodnosti jak fyzických, tak ideologických a mediálních hranic. Tím bylo koneckonců umožněno dechovým hudbám z Čech, Moravy a Slovenska podnikat „hudební, dobyvačná tažení“ po evropském kontinentu (především Moravanka, Mistříňanka, ale také i jiné kapely). Tím byla také posunuta česká dechovka do zorného úhlu stále početnějšího publika a získávala zejména na západě dále na popularitě.

Víme ovšem, že sebelepší či sebepříznivější vývojové klima může nanejvýš vytvořit vhodný rámec. Pouze konkrétní lidé zůstanou tím tvůrčím a hnacím elementem.

Michael byl jeho rodičům v Bad Sobernheimu 27. prosince 1962 s nepatrným zpožděním přinesen ježíškem pod stromeček. Již během svého dětství byl Michael veden k  lidové a dechové hudbě . Dále pak po solidním základním vzdělání  a nabytí praktických zkušeností  nalezl Michael v lidové a dechové hudbě  nejen poslání a povolání, ale především důležitý pramen energie a orientace do života.

Nadšení pro hudbu  zapustilo u něj hluboké kořeny. Bez nadšení lze na tomto světě, jak známo,  vytvořit a udělat málo. Vést kapelu organizačně, programově a motivačně, která je složená z nejrůznějších osobností, už vůbec ne. Michael může v této souvislosti pohlížet na 25 let své plodné činnosti. Jeho další  koníček – kromě zpěvu po vzoru Ernsta Mosche – se pomalu začíná krystalizovat.  Je to hudebně skladatelská činnost, jak to zejména dokumentuje poslední jubilejní CD.  V tomto Michael nachází stále větší uspokojení:

Dechová hudba Michael Klostermann a jeho muzikanti obohatila společnost přátel české dechovky o pozoruhodných 28 CD titulů a nesčetná veřejná vystoupení. V tom lze vidět bezesporu krásný přínos této formace k péči a udržování české dechové hudby.

Michaele, ať udrží tvá formace ještě dlouho oheň tradice české dechové hudby.

Má gratulace k 25-tému jubileu úspěšného působení!

Obrazový materiál byl laskavě poskytnut Michaelem Klostermannem.

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED