IN SPOTLIGHT, July 2015: Dychová hudba Krásinka / Blaskapelle Krásinka

- CZ -


Tentokráte se vypravím pomyslně do slovenské západní pohraniční oblasti v trenčínském regionu, kde se mezi kopečky Bílých Karpat tísní docela malá obec, Dolná Súča.  Je to oblast, která se pyšní nejen udržováním starých tradic, ale samosebou také péčí o dechovou hudbu. Tato obec  je domovinou nadšenců dechové hudby, kterým věnuji tento příspěvek.

kapm. KB

kapelník a zpěvák Karol Bariš

Dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče patří k mladým formacím. Dechové seskupení, o kterém se rozepíši, vzniklo víceméně spontáně poté co se parta mladých dala dohromady, aby navázala na tradici dechové činnosti předchozích let. Název Krásinka bylo odvozeno od historicky významného kopce Krásin (516m.n.m.) s pozůstatky zříceniny  středověkého hradu, nacházející se západně v bezprostřední blízkosti obce. Pro domácí je to samosebou jedno z oblíbených turistických míst. Název si osvojily již dřívější dechové hudby, které vznikaly a zanikaly. Současníkům se vybavují zřetelně 70tá léta minulého století, kdy jejich předchůdci s názvem dechová hudba Krásinka již působili.

Protože se ale jen zřídka vedou historické záznamy čii archívy s ohledem na působení a dobový význam dechové hudby, lze bezpečně vycházet ze skutečnosti, že i před mnoha desetiletími v této oblasti dechové formace působily. (Ví se, že kupříkladu po 1. Světové válce zakládali vracející se vojenští muzikanti prakticky všude dechoví formace). Tam, kde se dechová hudba traduje, tam se také vždy najde někdo, kdo praktikuje výuku a dovede podnítit nadšení mládeže. V Dolní Súči to byli v posledních letech dvě osobnosti, Vladimír Vavra a Cyprián Vasko, kteří svým výrazným osobním angažmá dopomohli řadě mladých lidí získat vztah k lidové hudbě.


15tiletý es klarinetista Juraj Michálik
"prostě profi a sympaťák k tomu"

Kde je nadšení, je i láska k poctivé práci. Stačí se zaposlouchat do záznamů, které lze najít zde na mých stránkách či na veřejně přístupnách serverech, popřípadě - ještě lépe - si pořídit přímo od formace jejich první CD "Nad Krásinom" které natočili minulý rok. CD má nejen důstojný a smysluplný název, je nahráno velmi poctivě. Navíc má CD jasný koncepční charakter, skladby reprezentují obsahově i citově jejich domovinu.

  Žádný provoz kapely se neobejde bez nejméně tří  funkcí a to a) kapelníka, b) uměleckého vedoucího, který nese zodpovědnost za kvalitu kapely a c) organizační osobnosti, která zaopatřuje kapelu po  komunikační a propagační stránce.  Existují kapely kde je vše koncentrováno v jedné osobě. V Krásince mají úkoly rozdělené. Mimořádnou zásluhu za perfektním chodu kapely nese kapelník a zpěvák Karol Bariš. Karol dohlíží na celkovou vývojovou strategii kapely, financování, harmonické obsazení, disciplinu (docházka na zkoušky :-) Jeho  syn Jakub Bariš, který je na postu 1. křídlováka, "dohlíží" na hudební kvalitu.  O komunikaci s okolním světem a mediální prezentaci kapely se stará manažer a tenorista Jozef Čechovský. Krásinka má navíc to štěstí, že v osobnosti zpěvačky Moniky Michálikové má také skutečně reprezentativní, sympatickou moderátorku, která umí velmi přirozeně provázet programem.


Podání zpěváckého kvarteta si zaslouží obdiv, cítím se citově naprosto osloven. Z party muzikantů vyjmu - kvůli krátkosti - pouze jednoho a to es-klarinetistu  Juraije Michálika (viz. foto),  který mě zaujal nejen hudebním podáním, ale také očividně věkem. Navíc mně manažer Jozef Čechovský na Juraje "prozradil", že se již  věnuje i komponování. Tak to je paráda. U Micháliků musí mít tučné hudební zázemí, neboť i děvčata zpěvačky sestry dodávaji kapele líbivý "brus a třpyt" (nu dobře, hoši zpěváci také :-).

Vlevo: Cover 1.CD, natořené v polovině roku 2014


sólista Jozef Zechel

 


"Súčanskí mláděnci by sa oženíli,
keby, keby jim děučatá, keby jim děučatá tisíce nosíly,
ale že děučatá tisíce němajú,
preto, preto jim mláděnci, preto jim mláděnci srdiéčka nědájú" (5:22)

Křest 1.CD dechoví hudby Krásinka s hosty, sourozenci Baťkovými


Manažerovi Jozefu Čechovskému chci poděkovat touto cestou za jeho vstřícnost v souvislosti s mým dotazováním a opatřováním potřebných informací o kapele, rovněž také za CD, které mně jménem kapely dal k dispozici.

Celé formaci přeji především neutuchající nadšení do dalších let a posluchačům dechové hudby Krásinka z Dolnej Súče mnoho pěkných citových zážitků.

- DE -


Diesmal mache ich mich gedanklich auf den Weg in das westliche Grenzgebiet der Trenčín-Region in der Slowakei, wo sich zwischen den gemäßigten Hügeln der Weißen Karpaten drängt eine ganz kleine Gemeinde, Dolná Súča. Es ist ein Gebiet, stolz nicht nur auf die Erhaltung alter Volkstradition, sondern auch auf die Pflege der Blasmusik. Diese Gemeinde ist die Heimat von Blasmusik-Enthusiasten, denen ich diesen Beitrag widme.

kapm. KB

Kapellmeister und Sänger Karol Bariš

Blaskapelle  Krásinka aus Dolná Súča gehört zu jungen Formationen. Dieses durchwegs junge Musikantenteam, das ich nun ein wenig unter die Lupe zu nehmen gedenke, entstand mehr oder minder ganz spontan, als sich eine Partie junger Leute zusammen getan haben, um auf eine alte Blasmusiktradition vergangener Jahre im Ort anzuknüpfen. Die Kapellenbezeichnung "Krásinka"  wurde von dem historisch bedeutenden Hügel Krásin (516 m.ü.M.) mi Restbestand einer mittelalterlichen Burg abgeleitet, der sich in westlicher Richtung in unmittelbarer Nähe des Ortes befindet. Fürdie Einheimischen ist es selbstverständlich eines der beliebten Erholungsorten. Die Bezeichnung "Krásinka" machten sich zu eigen auch vorige Blaskapellen im Ort, die im Laufe der Zeit entstanden und sich wieder auflösten. Die gegenwärtigen Musikanten werden deutlich an die 1970-er Jahre erinnert, als bereits ihre Vorgänger  unter der Blaskapelle "Krásinka" das örtliche kulturelle Leben in der Gegend belebten.

Es ist allgemein bekannt, dass historische Aufzeichnungen bzw. Archive in Hinblick auf das Tun und Wirken, die historische Bedeutung von Blasmusik, nur selten bzw. kaum geführt werden, kann man getrost von dem Faktum ausgehen, dass auch vor vielen Jahrzehnten in dieser Region Blaskapellen wirkten. (Man weiß zum Beispiel, dass nach dem ersten Weltkrieg zurückgekehrte Militärmusikanten de-facto überall Blaskapellen entweder selbst gründeten oder einen wesentlichen Impuls zur Gründung lieferten).  Dort, wo die Blasmusik seit alters her  gespielt wird, dort findet sich auch stets ein Blasmusik-Enthusiast, der versucht, die Jugendlichen für die Blasmusik, dieses schöne Segment des Lebens, zu gewinnen. In vielen Fällen übernimmt dieser Mensch auch den Musik- und Instrumenten-Unterricht in eigene Hände. In Dolná Súča  waren es in den letzten Jahren zweiherausragende Persönlichkeiten, Vladimír Vavra a Cyprián Vasko, die mit ihrem persönlichen Engagement halfen vielen jungen Musikanten eine "Liebesbeziehung" zur Volksmusik zu gewinnen.

15-jähriger Es-Klarinettist Juraj Michálik
"einfach ein Profi und Sympatler dazu"

Wo man Begeisterung für eine Sache findet, dort findet man zugleich auch die Liebe zur redlichen Arbeit. Was die Krásinka-Formation in diesem Zusammenhang anlangt, so genügt es, wenn man sich einige Aufzeichnungen von ihnen anhört, die im Web reichlich zu finden sind, bzw. - noch besser - wenn man sich direkt von der Formation ihre erste CD "Nad Krásinom" (Überm Krásin) direkt besorgt, die im Sommer 2014 aufgenommen wurde. Diese CD trägt nicht nur einen würdigen und sinnigen Titel, sondern es ist auch ein Abbild einer redlichen Arbeit. Die CD ist darüber hinaus durch ein klares Konzept geprägt, die Kompositionen spiegeln inhaltlich und gefühlsmäßig ihre Heimat. (Hier noch kleine Anmerkung: .. im Gegensatz zu manchen krassen Beispielen anderer CDs, wo anhand einer Sammlung unzusammenhängender Stücke im Wesentlichen lediglich das technische Können (oder auch Nichtkönnen) einer Blasformation zum Ausdruck gebracht wird).

Kein Betrieb einer Blaskapelle kommt herum ohne mindestens drei begleitende Funktionen .. und zwar a) einem Kapellmeister, einem künstlerischen Leiter, der die Verantwortung für die Gesamtqualität der Blasformation zu tragen hat, sowie c) einer Persönlichkeit für organisatorische Belange, die hinsichtlich Kommunikation nach außen, Propagation etc. wahrzunehmen hat. Es gibt viele Blaskapellen, bei denen ale drei Funktionen in einer Person vereint sind. In Blaskapelle Krásinka sind diese Aufgaben aufgeteilt. Einen besonderen Verdienst für die Prosperität der Blaskapelle gebührt dem Kapellmeister und Sänger Karol Bariš. Karol beschäftigt sich mit entwicklungsstrategischen Fragen, der langfristigen Finanzierung, harmonischen Besetzung, Disziplin (z.B. Probenbesuch etc.). Sein Sohn Jakub Bariš, der den Posten des 1. Flügelhornisten innehat, konzentriert sich auf die musikalische Gesamtqualität der Formation. Die Verbindung mit der Außenwelt sowie mediale Anliegen obliegt dem Manager und Tenoristen Jozef Čechovský. Krásinka  hat darüber hinaus auch das Glück, dass in der Person der Sängerin Monika Micháliková eine repräsentative, sympathische Moderatorin in eigenen Reihen hat. Monika schafft es locker,  auf eine gemütliche und natürliche Art durch das Programm zu führen.

Die Darbietung des gesamten Gesang-Quartetts verdient eine gesonderte Bewunderung, zu meinen Gemütszuständen haben sie einen direkten Zugang. (Es liegt nicht nur an den besungenen Themen, sondern auch daran, dass ich mit Slowakisch nicht das geringste Problem habe). Aus der Formation möchte ich kürze halber nur einen besonders erwähnen, den Es-Klarinettisten Juraij Michálik (s. Foto),  der mir nicht durch seine Spielweise aufgefallen ist, aber auch sichtlich mit seinem Alter. Manager Jozef "verriet" mir außerdem, dass sich Jakub bereits auch mit Komponieren beschäftigt. Das ist aber prächtig. In der Familie Michálek muss es ein sehr dickes musikalisches Hintergrund geben, denn auch die beiden Mädchen, Schwestern, verleihen der Blaskapelle mit ihrem Gesang einen gefälligen "Schliff und Glanz" (ok, die singenden Burschen auch:-)


 Solist Jozef Zechel

 


"Súča-Jungs  würden zur Heirat neigen,
wenn, wenn ihnen die Mädchen, wenn ihnen die Mädchen Tausender zeigen,
da aber die Mädchen Tausender nicht haben,
deshalb, deshalb sehen die Jungs, deshalb sehen die Jungs ihre Herzchen nicht als Gaben".(5:22)

  Die Taufe der 1.CD der Blaskapelle Krásinka mit Gästen, Geschwistern Batěk


Beim Manager Jozef Čechovský  bedanke mich für sein Entgegenkommen hinsichtlich meiner Detailfragen sowie für die CD, die er mir im Namen der Formation zukommen ließ.

Der ganzen Formation wünsche ich für die kommenden Jahre eine nicht nachlassende Begeisterung  und den Fans der Blaskapelle Krásinka aus Dolná Súča noch viele schöne, gefühlvolle Erlebnisse.