2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice

".. svou lásku slavík růži pěl .."
"..  zur Rose schlug ihre Liebe die Nachtigall  .."
".. to the rose sang its love the nightingale .."
Máj - Mai -May - Karel Hynek Mácha, 1810 - 1836
great Czech poet"... tradice ... jsou naše kořeny, je naše (národní)  identita ..." --poslanec parlamentu České republiky Jan Bartošek
"... Traditionen  ... sind unsere Wurzeln, unsere (Volks-)Identität ..." -- Parlamentsabgeordneter Tschechischer Republik Jan Bartošek
" ...traditions ... are our roots, out (national) identity ..." -- parlament member of the Czech Republic Jan Bartošek
(see video)