Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 3471
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 3202
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 2755
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 2787
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 2984
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 3079
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 2870
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 3103
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 3538
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 3504
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 3821
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 4314
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 3952
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 3563
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 3203
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 3622
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 3267
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 3292
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 3086
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 3840
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 3265
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 3662
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 3288
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 3171
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 3032
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 3264
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 3147
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 3462
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 3148
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 3342
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 3667
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 3392
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 3090
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 3542
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 3005
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 3500
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 3008
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 3307
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 3379
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 3371
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 3022
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 3099
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 3107
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 3040
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 2809
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 3858
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 3496
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 3535
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 3451
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 3753

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED