Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 2577
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 2423
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 1943
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 1999
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 2010
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 2153
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 2070
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 2234
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 2554
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 2613
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 2991
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 3467
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 2961
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 2730
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 2383
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 2742
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 2409
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 2382
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 2307
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 3019
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 2341
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 2709
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 2439
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 2290
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 2223
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 2390
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 2371
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 2582
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 2346
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 2444
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 2875
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 2568
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 2304
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 2765
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 2218
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 2721
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 2249
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 2524
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 2620
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 2564
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 2154
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 2181
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 2198
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 2055
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 1938
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2825
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 2724
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 2739
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 2598
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 2981

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED