Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 2410
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 2124
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 1794
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 1751
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 1756
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 1906
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 1824
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 2009
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 2276
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 2264
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 2711
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 3054
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 2656
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 2559
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 2179
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 2518
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 2176
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 2006
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 2079
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 2777
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 2110
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 2361
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 2225
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 2136
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 2082
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 2148
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 2011
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 2285
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 2100
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 2067
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 2486
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 2185
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 1973
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 2474
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 2058
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 2385
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 1962
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 2304
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 2306
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 2330
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 1874
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 1839
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 1912
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 1857
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 1698
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2590
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 2557
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 2459
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 2337
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 2778

Short portraits

Růžena Dobešová, Karel Kopřiva

Růžena Dobešová, Karel Kopřiva
Růžena Dobešová, Karel Kopřiva

Co by byl slušný dechovkový festival na Moravě bez moderace? Standa Pěnčík by odpověděl: "Kabát bez knoflíků".

Mezi fanoušky dechové hudby na Moravě asi nebude nikdo, kdo tuto milou dvojici moderátorů z Milotic nezná. Každý festival či přehlídka je silně obohacena jejich slovem, vtipem a šarmem. Oba jsou vynikající znalci slováckého folkloru, zvyklostí, lidové tradice, dění, ve kterém od malička vyrůstali. Dovedou přirozeným způsobem zkloubit historky z minulosti a navázat na současnost, podat informace o kapelách a účinkujících v celistvé formě a posluchače pobavit. Růžinčin tatínek, pan Zbořil, vykonal mnoho pro dechovou hudbu v této oblasti, která je bohatá na tradice a folklor.

Ke společnému moderování se dostali asi před 40ti lety postupně z vniklé lokální potřeby nejdříve každý sám, posléze společně. Občas vystupují samostatně. Je ale zjevné, že upřednostňují moderovat spolu kde je to možné. Karel je spíše dramaturgický typ, Růženka typ pohodový, který se spoléhá na intuici, vlastní city a vnímání konkrétní situace. Každá situace je vždy svým způsobem jedinečná. Oba se znají natolik dobře, že i přes víceméně stanovenou režii vystoupení si vzájemně ponechávají dostatek místa k volnému situačnímu vybočení. Svým vystupováním i přes veškeré pikantní vložky, které se do moderace dostanou, nikdy nepřekračují společenský kodex chování. Neuchylují se nikdy k "levnému" získávání přízně publika nedůstojným způsobem. Tématikou dechové hudby na Moravě nikdy nebylo pivo, neustálý chlast a nemravné chování.

Protože mé sympatie vůči této dvojici neskrývám, vedlo to Karla jednou na ratíškovském festivalu při společném pohárku vína k výroku: "Ty nás máš Toníku rád, viď?" A já pohárky doplňil. Tuto zde prezentovanou krátkou skicu dlužím těmto dvěma dechovkovým osobnostem již dlouho.

de- Was wäre ein Blasmusikfestival in Mähren ohne Moderation? Standa Pěnčík würde antworten: „Ein Mantel ohne Knöpfe.“

Unter den Blasmusikfans in Mähren wird es vermutlich keinen geben, der dieses liebe Moderatorduo aus Milotice nicht kennt. Jedes Blasmusikfestival oder Blasmusikveranstaltung ist mit ihrem Wort, Witz und Charme bereichert. Beide sind ausgezeichnete Kenner der südmährischen Folklore, der Bräuche, der Volkstradition, des Geschehens, in dem sie beide von ihrer frühen Jugend aufwuchsen. Sie schaffen es auf natürliche Art und Weise, historische Begebenheiten mit dem Geschehen in der Gegenwart zu verknöpfen, detaillierte Infos über Blaskapellen und Mitwirkende in passendem Zusammenhang zu bieten, das Publikum zu unterhalten. Der Vater von Růžena, Herr Zbořil, leistete sehr viel für die Blasmusik in der  Kyjover Region, die an Volkstradition und Folklore so reich ist.

Mit dem gemeinsamen Moderieren begannen sie vor 40 Jahren, zuerst jeder allein, später schrittweise gemeinsam. Die Notwendigkeit der Wortbegleitung ergab sich aus dem lokalen Bedarf bei Blaskapellen und kulturellen Aktivitäten, bei denen sie mitwirkten. Heute bevorzugen sie Doppel-Conférence, wie sie selber zugeben. Karel ist eher ein dramaturgischer Typ, Růženka eher ein gemütlicher Typ, der sich auf eigenes Gefühl, Intuition und Wahrnehmung der konkreten Situation verlässt. Jede Auftrittssituation ist in ihrem Charakter und Umständen doch einmalig. Beide kennen einander nach all den Jahren des gemeinsamen Auftretens so gut, dass sie trotz der mehr oder minder vorgegebenen Auftritts-Regie einander genügend Raum zum situationsbedingten „Ausscheren“ einräumen. Trotz der gelegentlichen, pikanten Einlagen, die in die Moderation beinahe zwangsläufig einrutschen, bleiben sie mit ihrem Auftreten stets auf der sicheren Seite. Sie überschreiten nie den Kodex des gesellschaftlichen Auftretens, was anderen nicht so sicher gelingt. Sie bedienen sich niemals „billiger Äußerungen“, um die Gunst des Publikums auf unwürdige Art zu gewinnen. Im Übrigen gehörten das Bier, „Saufauflagen“ oder sittenwidriges Verhalten nie zum würdigen Themenspektrum der Blasmusik in Mähren.

Da ich meine Sympathie diesem Moderatorpaar nie hinterm Berg hielt, führte dies einmal Karel am Blasmusikfestival in Ratíškovice beim Glas Wein zum Spruch: „Antonín, du hast uns gern, nicht wahr?“ Und ich fühlte die Gläser nach.

Die hier präsentierte sehr kurze Skizze schulde ich diesem Blasmusik-Moderatorduo schon lange, das sich bei Publikum immer eines hohen Zuspruches erfreut.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED