Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 2705
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 2562
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 2071
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 2135
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 2142
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 2293
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 2192
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 2362
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 2680
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 2775
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 3118
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 3599
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 3092
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 2857
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 2490
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 2865
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 2522
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 2517
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 2439
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 3160
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 2460
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 2836
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 2567
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 2426
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 2351
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 2520
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 2497
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 2707
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 2483
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 2578
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 2999
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 2710
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 2430
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 2891
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 2340
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 2859
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 2371
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 2648
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 2746
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 2681
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 2278
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 2321
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 2341
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 2179
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 2063
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2956
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 2858
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 2855
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 2722
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 3107

Short portraits

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl
02.04.1915 Šakvice - 16.02.1982 Šakvice
 
Muzikant, skladatel, varhaník, kapelník
Musikant, Komponist, Orgelspieler, Kapellmeister

V zátiší


hraje Mistříňanka

- CZ - Rudolf  Štrubl jako skladatel obohatil klenotnici moravské dechovky o krásné, podmanivé melodie (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer ...). Složil více než 200 skladeb, polky, valčíky pochody a hčbitovní doprovody.  Nacházel mnoho příznivců nejen v jihomoravské oblasti, ale také daleko za hranicemi vlasti. V roce 1952 založil svou vlastní formaci v Šakvicích, které se říkalo Šrublova kapela. Tím založil tradici současné dechové hudby v obci, která tvořila  důležité podhoubí pro vznik nynější Túfaranky, jedné z předních moravských dechových hudeb, která se věnuje tradicím. Jako varhaník obstarával hudbu v místním kostele. Rudolf Štrubl nezanechal po sobě žádné potomky. Jeho jméno zůstává v povědomí "Štrublovkami", malými notovými sešity s jeho skladbami, které tvořily součást notového vybavení mnohých dechovek v jihomoravském regionu.

 

- DE - Rudolf Štrubl hat als Komponist die Schatzkammer der mährischen Blasmusik um schöne, unter die Haut gehende Melodien bereichert (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý veče ...). Er verfasste über 200 Kompositionen, Polkas, Wältze, Märsche und Begräbnisbegleitungen. Rudolf Štrub fand viele Anhänger seiner Stücke nicht nur im südmährischen Raum, sondern auch weit weg über den  Grenzen seiner Heimat. Im Jahre 1952 gründete er eigene Formation, die als Štrubl Blaskapelle bekannt war. Damit begrúndete er eine Tradition der Blasmusik in der Gemeinde, eines wichtigen Förderungsumfeldes fürs spätere Entstehen der heutigen Blaskapele Túfarana, einee der besten mährischen Blasformationen, die sich im althergebrachten Sinn Pflege der der Blasmusik-Tradition widmet.Als Orgelspieler betreute er die Kirchenmusik in der örtlichen Kirche. Er hinterließ keine Nachkommen. Sein Name bleibt aber in Erinnerung durch die "Štrublovky", kleine Notenhefte mit seinen Kompositionen, die zum Notenbestand vieler Blaskapellen im südmährischen Raum gehörten.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED