Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC UNITES NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 2446
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 2157
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 1826
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 1787
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 1803
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 1941
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 1855
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 2039
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 2311
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 2303
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 2748
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 3093
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 2689
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 2596
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 2218
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 2546
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 2217
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 2037
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 2116
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 2816
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 2146
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 2394
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 2257
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 2163
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 2115
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 2184
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 2044
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 2322
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 2135
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 2103
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 2517
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 2226
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 2007
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 2512
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 2092
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 2410
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 1997
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 2337
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 2339
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 2366
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 1916
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 1870
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 1950
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 1889
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 1721
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2632
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 2593
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 2493
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 2373
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 2803

Short portraits

Jaromír Vejvoda

Jaromír Vejvoda
* 28. März 1902 in Zbraslav
† 13. Nov. 1988 in Zbraslav

Škoda lásky
Hvor er min kope
Rosamunde
Beerbarrel-polka
Ut i naturen
Roll out the Barrels

Man sagt, Jaromír Vejvoda brachte zur Welt "drei Söhne und 80 Hits", davon den Hit des Jahrhunderts "`Skoda lásky", lt. OSA des meist gespielten Titels.

Generál Eisenhower hatte sich bei seinem Pragaufenthalt im Jahre 1945 bei Vejvoda persönlich mit den Worten bedankt: "Ihr Song half uns den Krieg zu gewinnen."

... "Even the most popular song among the Allied Forces during the Second World War - Beer Barrel Polka - which is still considered an American or British folk song, is of Czech origin. It was originally called the Modřany Polka (Modřany is a Prague quarter) and composed by Jaromír Vejvoda in 1934. Inhabitants of the Böhmen und Mähren Protectorate, following the foreign radio stations in secret, naturally recognized this song with enthusiasm."

 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED