Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"Není těžké komponovat. Je ale úžasně těžké, přebytečné noty smést pod koberec."    "Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.." -- Johannes Brahms

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 1727
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 01 October 2016 1517
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 1249
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 1262
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 1299
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 1320
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 1216
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 1416
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 1681
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 1692
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 2181
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 2343
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 2079
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 1848
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 1545
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 1934
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 1542
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 1500
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 1402
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 2220
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 1515
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 1734
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 1447
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 1648
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 1505
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 1599
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 1391
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 1616
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 1537
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 1519
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 1912
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 1535
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 1490
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 1784
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 1499
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 1838
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 1495
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 1698
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 1637
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 1775
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 1293
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 1388
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 1425
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 1313
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 1258
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2054
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 1984
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 1865
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 1838
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 12 January 2016 2137

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable