Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

-- FilmHeader --

2010-08-29: Böhmischer Kirtag 2010 - Sonntag - Staderlpartie Puchberg, Tidirium, Veselka, Innsbrucker Böhmische, Dunajská kapela

Staderlpartie Puchberg
Blaskapelle Staderlpartie Puchberg
Leitung Martin Hausmann

New articles

Updated articles