Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

-- FilmHeader --

2010-07-11: 42. Ratíškovice, Video - Záhoráckí muzikanti, ZUŠ Hulín, Mladá muzika, Legrúti


Dopoledne / Vormittag

Uvítání
42. Festival slováckých dechových hudeb 2010
Begrüßung
New articles

Updated articles