Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

-- FilmHeader --

2010-05-22: XIX. Zlatá křídlovka - HanačkaFrantišek Maňas - Pro štěstí
povinná skladba / Pflichtstück

Diplom a pohár za druhé místo
Diplom un Pokal fúr den zweiten Platz

Diplom a pohár - Cena Miloše Machka za nejlepší interpretaci povinné skladby
Diplom und Pokal - Miloš Machek Preis für die beste Interpretation des Pflichtstückes

Diplom a pohár za nejlepší pěvecký výkon
Diplom und Pokal für die beste Gesangsleistung
Kateřině Burešové, Marii Šujanské, Haně Burešové, Tomáši Koutnému, Jiřímu Roseckému

Diplom a pohár - Cena Josefa Frýborta nejmladšímu orchestru
Diplom und Pokal - Josef Frýbort Preis fúr das jüngste Orchester

Diplom a pohár - Cena poroty nejmladšímu členu orchestru Kateřince Burešové
Diplom und Pokal - Preis der Jury für das jüngste Orchestermitglied Kateřinka Burešová

Diplom a pohár - za nejlepší instrumentální výkon Pavlu Skopalovi
Diplom und Pokal - für beste Instrumental-Leistung an Pavel Skopal

New articles

Updated articles