Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

-- FilmHeader --

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

2011-08-06: 13. Drietomský festival, Videos - Zahájení, FS Nezábudky, Mažoretky, Mládežnicka DH Dolná Súča, Spevácka skupina, Opatovanka, Maguranka, Mistříňanka, Drietomanka

13. Drietomský festival dychových hudieb / 13. Blasmusikfestival Drietoma, SK
venovaný 100. vyročiu narodenia Pavla Stopku / gewidmet dem 100. Geburtstagsjubiläum von Pavel Stopka


ZahájeníSlavnostné otvorenie / Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung / Ceremonial opening

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED