Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Bohemian pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 1458
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 1596
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 4772
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 1461
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 1419
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 1311
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 09 December 2015 1474
Metoděj Prajka - Výborná 06 November 2015 1244
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 1392
Keď som šiel ku milej 04 January 2015 1871
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 2005
Haj, husičky haj 09 December 2015 4108
Na zahrádce 01 May 2014 2451
Píseň domova 13 March 2014 2898
Stará lípa 22 February 2014 3687
Stárkovi 06 December 2013 2757
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 3506
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 2736
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 2912
Hvězdička 09 June 2013 2964
Překrásné Valašsko 18 March 2013 3090
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 3134
Galánečka (Drie Donken) 19 January 2013 3538
Sklenářská 11 May 2013 3660
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 4143
Hance 30 August 2012 4440
V Nenkovském údolí 05 July 2012 3921
Kovářská polka 29 May 2012 4046
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 4765
Zaplakaly očenka 11 March 2012 3266
Böhmisches Märchen 11 November 2012 4010
Magdalenenwalzer 11 January 2012 5184
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 4657
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 5090
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 4345
Dášenka 07 September 2011 3795
Dojela kapela 19 July 2011 3417
Pod Pálavú 09 June 2011 4494
K Bílovicám 30 May 2013 3735
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 5301
Michaela 30 May 2013 4548
Pusť ma k vám 02 December 2011 3685
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 4732
Jízda králů 30 May 2013 5845
Soběkurská 08 December 2012 5003
Kamenná cestička 30 May 2013 4849
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 6009
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 7533
Túlavá 13 July 2010 5345
Hledám děvče na boogie woogie 17 May 2010 7525

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenor

hudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Das Portal verfolgt keine Geschäftsinteressen.

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
This portal pursues no commercial interests.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998