Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

Roman Tkadlčík - Vývoj dechové hudby po roce 1970 s příchodem Moravanky

- CZ - Jedná se o aprobovanou magisterskou diplomovou práci, vypracovanou v roce 2012  Romanem Tkalčíkem na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Ústav hudební vědy, s názvem "Vývoj dechové hudby po roce 1970 s příchodem Moravanky"
viz  RomanTkadlcik-VyvojDechoveHudbyPoRoce1970.pdf  - 67 stran, v češtině

- DE - Es handelt sich um eine approbierte Magister-Diplomarbeit, ausgearbeitet im Jahre 2012 von Roman Tkalčík  an der Filosophischen Fakultät der Masaryk-Universität Brünn, Abt. Musikwissenschaft, mit dem Titel "Vývoj dechové hudby po roce 1970 s příchodem Moravanky" ("Entwicklung der Blasmusik nach dem Jahr 1970 mit der Ankunft von Moravanka")
s.  RomanTkadlcik-VyvojDechoveHudbyPoRoce1970.pdf 67 Seiten, in Tschechisch