Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 6005
Bulka Antonín 21 September 2015 3146
Čajka Jaroslav 10 June 2018 653
Černička Peter 14 April 2016 3957
Čiviš Jan 08 January 2016 4161
Doško Áda 21 September 2015 3681
Dvořák Vlasta 21 September 2015 2720
Heřman Jaroslav 10 June 2018 4302
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 5135
Koníček Antonín 21 September 2015 2966
Lhotský Jiří 21 September 2015 1953
Lipold Jan 25 December 2016 3802
Maňas Václav ml. 10 June 2018 5659
Mikl Libor 17 September 2016 2459
Pecha Antonín 14 May 2017 4782
Prudík Ladislav 25 December 2016 3001
Servit Gerald 16 November 2015 3136
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2418
Školka Áda 21 September 2015 2675
Slabák Jan 21 September 2015 3491
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 3114
Studenič Peter 21 September 2015 2612
Suda Vladislav 25 December 2016 3327
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 3722
Thums Josef 21 September 2015 3364
Tichý Antonín 14 May 2017 3752
Valent Martin 21 September 2015 2291
Volf Jiří 14 May 2017 4674
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2186
Vorlíček Václav 31 March 2018 2539
Žákovec Václav 21 September 2015 2365
Zedník Pavel 21 September 2015 2730
Zeman Jaroslav 21 September 2015 3220
Žid Josef 14 May 2017 3949

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---