Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 5698
Bulka Antonín 21 September 2015 3001
Čajka Jaroslav 10 June 2018 439
Černička Peter 14 April 2016 3777
Čiviš Jan 08 January 2016 3951
Doško Áda 21 September 2015 3439
Dvořák Vlasta 21 September 2015 2593
Heřman Jaroslav 10 June 2018 4062
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 4782
Koníček Antonín 21 September 2015 2829
Lhotský Jiří 21 September 2015 1815
Lipold Jan 25 December 2016 3621
Maňas Václav ml. 10 June 2018 5312
Mikl Libor 17 September 2016 2346
Pecha Antonín 14 May 2017 4488
Prudík Ladislav 25 December 2016 2826
Servit Gerald 16 November 2015 2970
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2247
Školka Áda 21 September 2015 2559
Slabák Jan 21 September 2015 3312
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 2928
Studenič Peter 21 September 2015 2486
Suda Vladislav 25 December 2016 3147
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 3541
Thums Josef 21 September 2015 3180
Tichý Antonín 14 May 2017 3503
Valent Martin 21 September 2015 2123
Volf Jiří 14 May 2017 4423
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2066
Vorlíček Václav 31 March 2018 2383
Žákovec Václav 21 September 2015 2268
Zedník Pavel 21 September 2015 2569
Zeman Jaroslav 21 September 2015 3051
Žid Josef 14 May 2017 3782

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---