Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 15 March 2021 10838
Bulka Antonín 21 September 2015 5480
Čajka Jaroslav 10 June 2018 3022
Černička Peter 14 April 2016 6990
Čiviš Jan 06 June 2021 6934
Doško Áda 28 February 2021 6933
Dvořák Vlasta 05 February 2021 4728
Heřman Jaroslav 05 February 2021 8457
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 8604
Koníček Antonín 21 September 2015 5173
Lhotský Jiří 06 June 2021 3889
Lipold Jan 28 February 2021 6625
Maňas Václav ml. 14 August 2021 11865
Mikl Libor 14 August 2021 4769
Pecha Antonín 18 April 2021 9366
Prudík Ladislav 29 March 2019 5666
Servit Gerald 16 November 2015 5416
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4128
Školka Áda 15 March 2021 4766
Slabák Jan 21 September 2015 6262
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 6356
Studenič Peter 21 September 2015 4734
Suda Vladislav 06 June 2021 6589
Tesařík Jiří / Helán Jiří 02 April 2021 6400
Thums Josef 06 June 2021 7359
Tichý Antonín 14 August 2021 7372
Valent Martin 21 September 2015 4011
Volf Jiří 14 August 2021 8398
Voráč Zdeněk 21 September 2015 3946
Vorlíček Václav 31 March 2018 4394
Žákovec Václav 21 September 2015 4159
Zedník Pavel 21 September 2015 4756
Zeman Jaroslav 05 February 2021 5852
Žid Josef 18 April 2021 7478

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED