Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 15 March 2021 9847
Bulka Antonín 21 September 2015 5018
Čajka Jaroslav 10 June 2018 2576
Černička Peter 14 April 2016 6392
Čiviš Jan 05 February 2021 6294
Doško Áda 28 February 2021 6159
Dvořák Vlasta 05 February 2021 4341
Heřman Jaroslav 05 February 2021 7553
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 7900
Koníček Antonín 21 September 2015 4616
Lhotský Jiří 21 September 2015 3328
Lipold Jan 28 February 2021 6052
Maňas Václav ml. 15 March 2021 10492
Mikl Libor 02 April 2021 4072
Pecha Antonín 05 February 2021 8285
Prudík Ladislav 29 March 2019 5173
Servit Gerald 16 November 2015 4941
Šimek Jaroslav 21 September 2015 3690
Školka Áda 15 March 2021 4282
Slabák Jan 21 September 2015 5605
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 5754
Studenič Peter 21 September 2015 4218
Suda Vladislav 02 April 2021 5829
Tesařík Jiří / Helán Jiří 02 April 2021 5807
Thums Josef 15 March 2021 6555
Tichý Antonín 02 April 2021 6427
Valent Martin 21 September 2015 3597
Volf Jiří 05 February 2021 7463
Voráč Zdeněk 21 September 2015 3563
Vorlíček Václav 31 March 2018 3972
Žákovec Václav 21 September 2015 3770
Zedník Pavel 21 September 2015 4337
Zeman Jaroslav 05 February 2021 5327
Žid Josef 02 April 2021 6669

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED