Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 28 February 2021 9650
Bulka Antonín 21 September 2015 4931
Čajka Jaroslav 10 June 2018 2476
Černička Peter 14 April 2016 6298
Čiviš Jan 05 February 2021 6134
Doško Áda 28 February 2021 5959
Dvořák Vlasta 05 February 2021 4260
Heřman Jaroslav 05 February 2021 7370
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 7739
Koníček Antonín 21 September 2015 4529
Lhotský Jiří 21 September 2015 3264
Lipold Jan 28 February 2021 5907
Maňas Václav ml. 28 February 2021 10211
Mikl Libor 17 September 2016 3927
Pecha Antonín 05 February 2021 8096
Prudík Ladislav 29 March 2019 5064
Servit Gerald 16 November 2015 4854
Šimek Jaroslav 21 September 2015 3614
Školka Áda 28 February 2021 4165
Slabák Jan 21 September 2015 5475
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 5645
Studenič Peter 21 September 2015 4118
Suda Vladislav 05 February 2021 5656
Tesařík Jiří / Helán Jiří 19 December 2020 5692
Thums Josef 28 February 2021 6391
Tichý Antonín 05 February 2021 6232
Valent Martin 21 September 2015 3529
Volf Jiří 05 February 2021 7312
Voráč Zdeněk 21 September 2015 3506
Vorlíček Václav 31 March 2018 3881
Žákovec Václav 21 September 2015 3692
Zedník Pavel 21 September 2015 4253
Zeman Jaroslav 05 February 2021 5238
Žid Josef 16 February 2020 6504

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED