Josef Dofek: Veselé hodečky

Hrozénky sa nalévaju, réva nám už dozrává,
za dědinu sólo stárkou, Dolanka už vyhrává,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
s vábivu piesničku ostavá každý rád. :]

Usmálo sa zlaté slunko, svítí nám už nad hlavú,
muzikanti vyhrávaju, svú notečku jásavú,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
budu já s mú milú, do rána tancovat :]

mezihra

Za dědinu v starých horách, sú kamenné sklépečky,
a v nich chlapci pozvedaju, svoje plné sklénečky,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
nech sa v zdraví, za rok sejdem, co víc si možem přát :]
---