Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Posudek písničky: 1. strofa - 2. strofa - dohromady katastrofa."  "Liedbeurteilung: 1. Strophe - 2. Strophe - insgesamt Katastrophe" -- N.N.

Josef Konečný: Nechoď k nám

Hudba, text Josef Konečný

Nechoď k nám, nechoď k nám, já ti vínka nepodám,
zapomeň, můj milý, že zme spolem mluvili,
dávno nebolí mně srdénko, už ti neotevřu okénko,
neťukej, nevolej, já vím, že máš už druhú rád.

Nechoď k nám, nechoď k nám, já ti vínka nepodám,
zapomeň, šohajku, žes tady měl frajárku,
nech ti kamarádi vzpomenú, kde ti dnes okénko otevřú,
neťukej, nevolej, já už ťa dnes víc nechcu znát.

Mezihra

nech ti kamarádi vzpomenú, kde ti dnes okénko otevřú,
neťukej, nevolej, já už ťa dnes víc nechcu znát.

Song texts

Josef Dofek: Veselé hodečky

Hrozénky sa nalévaju, réva nám už dozrává,
za dědinu sólo stárkou, Dolanka už vyhrává,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
s vábivu piesničku ostavá každý rád. :]

Usmálo sa zlaté slunko, svítí nám už nad hlavú,
muzikanti vyhrávaju, svú notečku jásavú,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
budu já s mú milú, do rána tancovat :]

mezihra

Za dědinu v starých horách, sú kamenné sklépečky,
a v nich chlapci pozvedaju, svoje plné sklénečky,
[: veselé hodečky, každý ich má tak rád,
nech sa v zdraví, za rok sejdem, co víc si možem přát :]
---