Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Born in October

www.dechovka.eu - František Manǎs v Ratiškovicích, Červenec 2004
František Maňas
* 4. Oktober 1921, Sehradice
† 21. Dezember 2004, Brno
Skladatel Komponist
Galánečka
hudba František Maňas
text Vladimír Salčák
hraje a zpívá
DH Mistříňanka

("Má milovaná" / /"Mein Lieblingslied")

viz. také / siehe auch
Skladatel František Maňas / Komponist František Maňas
 

Treasury of Pearls

- CZ -

Stará lípa


hudba Ladislav Kubeš
text Viktor Nováček
aranžmá pro Babouky Zdeněk Voráč

hraje nejstarší česká dechovka
Babouci

CD Zdálo se mně, má panenko
CD "Zdálo se mi, má panenko"
hrají dechové hudby
Babouci, Valaška, Veselka

Kubešovo hudební vydavatelství

2001

"Stará lípa" byla jedna ze skladeb, kterou měl autor Ladislav Kubeš v mimořádné oblibě. Zde v přednesu nejstarší české dechovky Babouci z jižníchch Čech. Babouci sie udržují stále stejný způsob přednesu od doby založení kapely koncem 19. století..

viz. také
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.