Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Born in October

www.dechovka.eu - František Manǎs v Ratiškovicích, Červenec 2004
František Maňas
* 4. Oktober 1921, Sehradice
† 21. Dezember 2004, Brno
Skladatel Komponist


Galánečka
hudba František Maňas
text Vladimír Salčák
hraje a zpívá
DH Mistříňanka

("Má milovaná" / /"Mein Lieblingslied")

viz. také / siehe auch
Skladatel František Maňas / Komponist František Maňas
 

Treasury of Pearls

Soběkurská
Hudba Karel Valdauf
 Text Ladislav Jacura

hraje a zpívá / es spielt und singt
dechová hudba Žadovjaci
kapelnik Ladislav Svoboda


"... mou polku od kapely,
nám dvěma zahrát dám,
aby všichni věděli,
že já tě v lásce mám."

---

"... meine Polka von d´ Kapelle,
spielen für uns lass´ ich, mit Biss,
wissen sollen´s rund um alle,
du bist meine Liebste, g´wiss"
 

Česká dechovka v srdečném podání Moraváků, posuďte sami
/
Böhmische Blasmusik in der herzhaften Interpretation der Mährer, beurteilen sie selbst

`Zadvjáci 55 let

CD "Žadovjáci 55 let"
Tonstudio Jaromír Rajchman
podzim 2010 / Herbst 2010

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.