Anniversary August 2013 - František Juráček

- CZ -


Před 109 lety se narodil
František Juráček,
legenda moravské dechovky.
 
 František Juráček
  František ("Francek") Juráček
 17.8. 1904 - 15.8.1988

František Juráček, Metoděj Prajka
  František Juráček, Metoděj Prajka

Dva kamarádi


hudba Metoděj Prajka
hraje Lanžhotčanka

Jestliže se Metoděj Prajka z Lanžhota stal muzikantskou legendou Podluží, dá se totéž říci i o Františku Juráčkovi, kapelníkovi z Týnce. Narodil se 17. srpna 1904 v muzikantské rodině v Týnci.

Jeho otec, Jan Juráček, narozen 15. prosince 1879, se vyučil muzice u místního kapelníka, jinak hodináře, Františka Stibůrka, který který je prvním známým kapelníkem této podlužácké obce a dal hudební základ i mladému Františkovi Juráčkovi. František Stibůrek byl vynikající houslista a vyučil řadu dalších muzikantů. Z jeho pamětí čerpal v roce 1966 i František Juráček, když začal psát svoji hudební kroniku Týnce a okolí.

František Stibůrek založil v Týnci malou kapelu v roce 1866 a vedl ji až do roku 1908. V tomto roce přichází z vojny jeho syn, také František, který spolu s Janem Juráčkem zakládá v Týnci kapelu, složenou ze samých mladých nadějných muzikantů. Až do té doby hrál František Stibůrek mladší v otcově kapele (již jako osmiletý hrál na velký buben a housle). Sedmičlenná "partija" byla složená vesměs z přespolních muzikantů
a jako jinde hrávala do večera "na plechy", večer pak na smyčce. ...

Výňatek článku z 1. knihy Stanislava Pěnčíka: "Když zazpívají křídlovky",  který jsem přeložil do němčiny, viz. také
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci

U slovácké búdy


hudba Metoděj Prajka
  hraje Lanžhotčanka
- Kvítek -

- DE -


Vor 109 Jahren wurde
Franttišek Juráček geboren,
Legende der mährischen  Blasmusik.
 
  František Juráček
    František ("Francek") Juráček
 17.8. 1904 - 15.8.1988

František Juráček, Metoděj Prajka
  František Juráček, Metoděj Prajka

Dva kamarádi


Musik Metoděj Prajka
es spielt Lanžhotčanka
 
 Wenn man davon ausgeht, dass Metoděj Prajka aus Lanžhot eine musikalische Legende wurde,
 lässt sich das gleiche über František Juráček behaupten, dem Kapellmeister aus Týnec.
 Er wurde am 17. August 1904 in einer Musikantenfamilie in Týnec geboren.

Sein Vater Jan Juráček , geboren am 15. Dezember 1879 lernte musikalische Grundlagen vom
lokalen Kapellmeister, Herrn František Stibůrek, seines Berufes Uhrmacher, der als der
erste Kapellmeister dieser kleinen Gemeinde in Podluží gilt. Dieser hatte auch den jungen
František in die Geheimnisse der Blasmusik eingeführt. František Stibůrek war auch ein erstklassiger
Geigenspieler und als autodidaktischer Lehrer brachte er das musikalische Handwerk auch einer Reihe
von weiteren Musikanten bei. Aus seinen Erinnerungen schöpfte auch František Juráček, als er anfing,
seine Musik-Chronik der Gemeinde Týnec sowie angrenzender Orte zu schreiben.

František Stibůrek gründete in
Týnec im Jahre 1866 eine kleine Blaskapelle, die er als Kapellmeister bis zum Jahr 1908 führte. In diesem
Jahr rüstet sein Sohn vom Militärdienst ab, auch František genannt. Der junge František gründet gemeinsam mit
Jan Juráček in Týnec eine Blaskapelle, die ausschließlich aus jungen, talentierten Musikanten besteht.
Bis zu diesem Zeitpunkt spielte der junge František in der Blaskapelle seines Vaters (schon im
Alter von acht Jahren spielte er die große Trommel und Geige). Die siebenköpfige „Partie“
setzte sich überwiegend aus „auswärtigen“, nicht im Ort ansässigen Musikanten zusammen.
Diese Partie spielte – wie es zu jener Zeit der Usus war – bis zum Abend mit „Blech“, danach „Streich“ ...

Ein Auszug aus meiner Deutsch-Übersetzung "Die legendäre Blaskapelle Juráček"
S.a. Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci

U slovácké búdy


Musik Metoděj Prajka
es spielt Lanžhotčanka
- Kvítek -