R. A. Dvorský - Král české zábavné hudby / König der böhmischen Unterhaltunsmusik

- CZ -

R. A. Dvorský
RAD podpis
Vysoká úroveň v oblasti zábavné, dechové a taneční hudby v českém, moravském, slovenském regionu není žádným náhodným zjevem. Je spíše výsledkem neustálého předávání a udržování dlouholetých tradic, které dotvářely spousty jedinců, nadšenců, sdružení, kapel. Pozitívní postoj široké veřejnosti k tomuto kulturnímu segmentu nese na prohlubování těchto tradic bezesporu také značný podíl.
Až se budeš vdávat


hudba, text Karel Vacek
zpěv R.A. Dvorský (první hlas) a Karel Vacek
Melody Boys, záznam  30. 8.1935
-----
"Až se budeš vdávat, snad si vzpomeneš,
že jsi byla mou, láskou jedinou ..."


Následující článek je věnován R. A. Dvorskému,  jedné z předních osobností, která na poli zábavné hudby v období mezi dvěma světovými válkami vykazovala v různých formách fenomenální angažmá.  R. A. Dvorský, původním jménem Rudolf Antonín - později si osvojil umělecký pseudonym R. A. Dvorský - se narodil 24. března 1899 ve Dvoře Královém nad Labem. Tam také absolvoval obchodní školu, která mu v pozdějších letech jistě přišla vhod. Ve svých dvaceti odešel do Prahy, jako řada jiných talentovaných lidí z celé vlasti. V pětadvaceti letech již dostal angažmá v rozhlase. Bylo mu svěřeno pravidelné vysílání kde zpíval a doprovázel se na klavír spolu s houslistou Františkem Cinkou, s kterým 4 roky později také účinkoval  v Cinkovo Melody Makers.
 

Melody Boys - středněvelké obsazení
Melody Boys - středněvelké obsazení

R. A. Dvorský byl fenomenální omnitalent. Ovládal více nástrojů, mimo jiné klavír, harmoniku, učinkoval jako zpěvák, dirigent, filmový herec, byl nakladatelem, organizátorem, později také i skladatelem. Aktivně podporoval nové talenty kde jen bylo možné. Počátkem třicátých let založil svůj swing band Melody Boys, aby tak mohl zcela realizovat své představy o zábavné hudbě. Hráči v jeho skupině byli nejen prvotřídní muzikanti, velmi často i skladatelé (Karel Vacek, Václav Bláha) a běžně ovládali dohromady až 20  nástrojů jak smyčcových tak žesťových.  To přišlo vkusu R. A. Dvorského mimořádně vhod, neboď jeho hudební záběr byl velmi široký. Miloval taneční hudbu, swing, jazz, lidovky, tango, společenskou melodickou muziku. Nebyl důležitý žánr, ale obsah a charakter kvalitního podání. Hudba musela jiskřit originalitou, působit čerstvě a musela být vždy vhodně přizpůsobena náročnému publiku. R. A. Dvorský měl mimo jiné i mimořádný talent vycítit rozpoložení publika, atmosféru večera a dle toho individuálně upravit program. V Praze třicátých a čtyřicátých let byl R. A. Dvorský synonymem pro kultivovanou taneční hudbu. Vystupování Melody Boys na Barandovských terasách byly velmi oblíbené a přenášeny pravidelně českým rozhlasem. R. A. Dvorský byl uznáván nejenom v Praze. Po celé střední Evropě zářil  jako hvězda v oblasti kultivované zábavy a kooperoval s evropskými nahrávacími studii. Je třeba dodat, že R. A. Dvorský vystupoval asi v 80ti filmech v různých rolích, ať již jako dirigent, pianista, zpěvák či ztělesňoval konkrétní postavy (kupříkladu film "Krb bez ohně" z roku 1937, kde hrál R. A. Dvorský bankéře v hlavní roli s Hanou Vítovou). Má se také zato, že natočil přes 2000 titulů. Spousta jeho nejznámějších titulů byla reeditována a lze je znovu obdržet na CD.

V druhé polovině čtyřicátých let minulého století se začala snášet nad R. A. Dvorským těžká mračna. Koncem války byl zachvácen silným zápalem plic, čímž byl defakto katapultován ze své dosavadní činnosti. Dva roky poté zemřel jeho syn, do kterého vkládal mnoho nadějí, zejména s jeho mimořádně dobře prosperujícím nakladatelstvím, které založil ve třicátých letech. Osud měl pro něj ovšem připravenu ještě jednu mimořádně bolestnou ránu. Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo jeho nakladatelství znárodněno a jeho další činnost všemožně blokována. Rozhodl se tedy - čestným způsobem - zažádat o vystěhování na západ, aby se mohl i nadále věnovat hudbě. To mu ovšem bylo zamítnuto. Počátkem padesátých let se proto rozhodl opustit vlast ilegálně. O úmyslech se shodou nešťastných náhod dozvěděla tehdejší StB. R. A. Dvorský se ocitl za mřížemi. Po odpykání vězení byl R. A. Dvorský vyhozen na ulici a bez přátel, protože jen málo lidí mělo odvahu stýkat se s člověkem, který byl stigmatizovaný estébáky. V druhé polovině padesátých let se tedy věnoval skladatelské činnosti. Asi rok před smrtí se jakýsi malý, ovšem s minulostí nesrovnatelný comeback přeci jen vydařil a R. A. Dvorský "směl" opět vystupovat spíše v nic neříkajících rolích v televizi.

R. A. Dvorský, král české swingové a lidové taneční hudby zemřel na následky nemocí a
bezbřehé komunistické svévůle 2. srpna 1966 v Praze.
NEZAPOMENEME!

- CZ -

Das hohe Niveau im Bereich der Unterhaltungs-, Blas- und Tanzmusik ist in der böhmischen, mährischen, slowakischen Region kein zufälliges Erscheinungsphänomen. Es ist vielmehr das Ergebnis der anhaltenden Gestaltung, Weitergabe sowie Pflege langjähriger Tradition durch viele Individuen, Enthusiasten, Vereinigungen, Blasformationen. Positive Einstellung breiter Öffentlichkeit zu diesem kulturellen Segment  trägt zur Vertiefung dieser Tradition zweifelsohne auch einen markanten Anteil bei.

R. A. Dvorský
RAD podpis
Až se budeš vdávat


Musik, Text Karel Vacek
Gesang R.A. Dvorský(1.  Stimme)  und Karel Vacek
Melody Boys, Aufnahme  30. 8.1935
-----
"An deinem Hochzeitstag, erinnerst dich vielleicht,
dass du meine, die einzige Liebe warst ..."


Der folgende Beitrag ist R. A. Dvorský gewidmet, einer herausragenden Persönlichkeit, die im Bereich der Unterhaltungsmusik  im Zeitraum zwischen den zwei Weltkriegen in unterschiedlichen Formen ein phänomenales Engagement entwickelte. R. A. Dvorský mit seinem ursprünglichen Namen Rudolf Antonín – später legte er sich ein künstlerisches Pseudonym R. A. Dvorský zu – wurde am 24. März 1899 in Dvůr Králové nad Labem (etwa 30 Km nördlich von Königgrätz entfernt) geboren. Dort absolvierte er auch Handelsschule, die ihm später sicherlich zugutekam. In seinem zwanzigsten Lebensjahr ging er nach Prag, wie auch eine Reihe anderer talentierter Leute aus der ganzen Heimat. In seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr bekam er bereits ein Engagement beim tschechischen Rundfunk, wo ihm eine regelmäßig ausgestrahlte Sendung anvertraut wurde. Dort sang er und begleitete sich am Klavier gemeinsam mit dem Violinisten František Cinka, mit dem er auch in seiner Band Melody Makers mitwirkte.

Melody Boys - středněvelké obsazení
Melody Boys - malé obsazení

R. A. Dvorský  war ein phänomenales Talent. Er beherrschte mehrere Instrumente, unter anderem Klavier und Ziehharmonika, betätigte sich als Sänger, Dirigent, Filmschauspieler, er war Verleger, Organisator, später auch ein erfolgreicher Komponist. Er unterstützte aktiv neue und junge Talente wo es nur ging. Zu Beginn der Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts  gründete sein eigenes Swingband, die Melody Boys, um damit zur Gänze seine Vorstellungen über die Unterhaltungsmusik realisieren zu können. Die Spieler in seiner Band waren nicht nur hervorragende Interpreten, sehr oft auch Komponisten (Vacek, Bláha). Die Mitglieder der Band beherrschten alle zusammen um die 20 Blas- und Streich-Instrumente. Das kam dem Geschmack von R. A. Dvorský natürlich entgegen, denn seine Musikvorstellungen lagen in einem sehr breiten Spektrum. Seiner Vorstellung nach musste die gebotene Interpretation mit Originalität funkeln, frisch wirken und musste immer an die Erwartungen des anspruchsvollen Publikums angepasst sein. R. A. Dvorský hatte auch das besondere Talent, sofort zu erahnen, in welcher Stimmung sich die Abendgesellschaft befand.  Danach hatte er immer das Programm genau angepasst. In Prag der Dreißiger Jahre war der Name R. A. Dvorský ein Synonym für kultivierte Tanzmusik. In ganz Europa strahlte sein Stern im Bereich der Unterhaltungsmusik und dementsprechend sahen auch die Kontakte zu den renommierten europäischen Aufnahmestudios aus.  Es ist angebracht noch hinzuzufügen, dass R. A. Dvorský  in etwa 80 Filmstreifen in den verschiedensten Rollen mitwirkte, sei es als Dirigent, Sänger oder als Darsteller oder ziemlich oft, wo er mehrere Rollen gleichzeitig verkörperte. (Zum Beispiel im Streifen "Kamin ohne Feuer" aus dem Jahre 1937, wo R. A. Dvorský den Bankier gemeinsam mit Hana Vítová die Hauptrolle spielte). Es kann davon ausgegangen werden, dass er über 2000 Stücke aufnahm. Die Bekanntesten sind nun auch wieder auf reeditierten CDs zu bekommen.

In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre begannen sich über R. A. Dvorský   dunkle Wolken zu bilden. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges erlitt er eine starke Lungenentzündung, womit er de-facto  aus seiner bisherigen Tätigkeit katapultiert war. Zwei Jahre später starb sein Sohn, in den er viele Hoffnungen legte, insbesondere im Zusammenhang mit seinem sehr prosperierenden, in den dreißiger Jahren gegründeten Verlag. Das Schicksal hatte für ihn allerdings noch einen sehr schmerzhaften Schlag in Reserve gehabt. Nach dem kommunistischen Umsturz im Jahre 1948 wurde sein Verlag beschlagnahmt und verstaatlicht und seine weitere Tätigkeit mit allen Mitteln bekämpft.  Er beschloss daher, um eine offizielle Auswanderung in den Westen anzusuchen, um sich weiterhin der musikalischen Tätigkeit widmen zu können. Dies wurde ihm aber verwehrt. Zu Beginn der fünfziger Jahre entschloss er sich, die Heimat illegal zu verlassen.  Von seiner Absicht erfuhr durch wirre Umstände die Staatspolizei. R. A. Dvorský wurde verhaftet und als Staatsverräter zu 5 Jahren verurteilt. Sein angeschlagener Gesundheitszustand war ausschlaggebend dafür, dass er nach drei Jahren das Gefängnis verlassen konnte. Die absolut miese Zeit begann danach. Niemand wollte mit ihm kommunizieren, weil er durch die Stapo-Geschichte gefährlich stigmatisiert wurde. Alle um ihn herum hatten Angst, durch einen Kontakt mit ihm in Schwierigkeiten zu geraten.  Auf sich allein gestellt, begann er in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zu komponieren.  Etwa ein Jahr vor seinem Ton gelang es ihm, in kleinen, unbedeutenden mittelmäßigen Rollen, völlig unvergleichbar mit seinen Erfolgen in den dreißiger Jahren, im Fernsehen aufzutreten.

R. A. Dvorský,  der unumstrittene King der tschechischen, swingenden Unterhaltungsmusik starb vorzeitig auf Folgen von Krankheiten und der
uferlosen kommunistischen Willkür am 2. August 1966 in Prag.
 WIR VERGESSEN NICHT!