Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER
Kocour

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Tuba Skinny Jazz Band from New Orleans with Sexy Band Leader Shaye Cohn (Cornet)

 
Shaye Cohn is also excellent on piano and trombone.

The Tuba Skinny Jazz Band 2017


Tuba Skinny - Storyville Blues - New Orleans, French Quarter Fest 2017

Tuba Skinny Jass Band - "Yes Sir That's My Baby " - New Orleans, Royal Street,  Apr 9 2012

=== Tuba Skinny Jass Band is comming to Europe in May 2018 ===
European Tour of Tuba Skinny will be May 10 - 12 in Netherlands, Breda Jazz Festival