Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 
Friends Around

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Kvintet slovenskih deklet / Die Oberkrainer Polka Mädels

5 hübsche Mädels, Sound fest im Griff, Super / 5 půvabných dívek, sound pevně v rukou, super


Medley 2016

Ti znaš ravnati z mano (Slovenski pozdrav, 2.10.2015)

Podoknica dekletu (Slovenski pozdrav, 5.2.2016)