Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Friends Around

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Mladi Korenjaki iz Slovenije / Die jungen Helden aus Slowenien / Mladí hrdinové ze Slovinska


Klarinettten Polka


"Du ahst mir die Seele gegeben, für Musik zu leben" /
"Dal jsi mi duši žít pro hudbu"


Očetovo darilo  / Vaters Geschenk / Tátovo dar
(Vom Inhalt aber besser Vater-Huldigung, ein Dakeschön für seine Erziehung / Dle obsahu ale lépe poklona, poděkování otci za jeho výchovu)
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED