Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
OldDustyBoxHeader

My study backgroud

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Vejvodova kapela - Nejhezčí koutek 16 April 2021 6
Mistříňanka - Galánečka 08 April 2021 44
DH Supraphon - Láska v máji 03 January 2021 431
Dvanáctka Plzeň (sestava Plzeňské konzervatoře) - Přerovanka 02 January 2021 357
Pražská kapela Petra Finka - Naši lásku čas si vzal, zpívají sestry Petrovy 03 January 2021 422
Drie Donken (NL) - Galánečka (im wunderbaren mährischen Ortsdialekt gesungen) 13 September 2020 687
Dvorský's Melody Boys - Až se budeš vdávat 13 September 2020 530
Valdaufinka - Soběkurská 05 February 2020 790
Mistříňanka - Hodová 05 February 2020 1231
Ištvánci - Cetechovská polka 09 January 2020 805
Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Mistrovská 06 August 2019 745
Ústřední Hudba Armády České Republiky - Brněnská 30 July 2019 667
Moravěnka - Má poslední 30 July 2019 668
Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Tišnovanka 30 July 2019 671
Moravěnka - Ježovská 30 July 2019 678
Dolanka - Kraj modravých vín 07 April 2019 831
Túfaranka - V brodském zátiší 29 March 2019 844
Bojané - Šohaj od Hodonína 26 March 2019 849
Dolanka - Veselé hodečky 03 March 2019 875
Malá muzika Nauše Pepíka - Když srdce mne bolí 03 March 2019 853
Březovanka - Láska nehněvaná 02 March 2019 1012
Podhoranka - Když jsi mne prvně poznal 02 March 2019 1193
Libkovanka - Venkovská polka 02 March 2019 1649
Mistříňanka - Zaleť sokol 02 March 2019 1678
Šohajka - Zlaté slunce 02 March 2019 1635

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED