Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

43. Festival slováckých dechovek Ratíškovice

43. Festival dechových hudeb Ratíškovice, Antonín Pavluš, Jožka Novák
Antonín Pavluš, Jožka Novák
zakladatelé festivalu / Festivalgründer
V neděli 10. července 2011 se již po čtyřicáté třetí konal Festival dechových hudeb v Ratiškovicích. Původní pozvánky a plakát nesly ale kuriózní název "43. Mezinárodní festival slováckých dechových hudeb". Dost často mívám dojem, že "mezinárodnost" prodělává jakousi renesanci v používání. Nezřídka je tomuto pojmu propůjčována pořadateli funkce asociace rozsahu či důležitosti. Vrátím se ke konkrétnímu případu. Pořadatelé měli patrně na mysli "Festival slováckých dechových hudeb", dechových hudeb z regionu Slovácka, jak tomu bylo ostatně doposud, s hostující kapelou z Belgie.

Za mimořádně vydařeného  počasí si mohli příznivci české dechové hudby vyslechnout přední dechové formace regionu. Zdravici festivalu přednesl tradičně otec festivalu Jožka Novák z Ratíškovic, který spolu s Antonínem Pavlušem festival založil. Nedělního setkání se zúčastnilo na 1500 dechovkových fandů nejen ze Slovácka, ale také z různých vzdálenějších koutů republiky a sousedních zemí. (Čti dále ... / Weiterlesen ...)

43. Blasmusikfestival Ratíškovice

Am Sonntag den 10. Juli 2011 wurde schon zum 43. Mal das Blasmusikfestival mährisch-slowakischer Blaskapellen in  Ratíškovice veranstaltet. Die Einladung sowie das Plakat trugen aber eine kuriose Überschrift: "43. Internationales Festival mährisch-slowakischer Blaskapellen". Ziemlich oft habe ich den Eindruck, dass der Begriff der "Internationalität" eine Art Renaissance in der Verwendung durchmacht. Gelegentlich ist diesem Begriff, so scheint es zu sein, eine Funktion zugedacht, Assoziationen wie „groß, bedeutend“ zu wecken. Zurück zum konkreten Anlass.  Die Veranstalter hatten scheinbar im Sinn „Das Festival mährisch-slowakischer Blaskapellen“,  also ein Festival von Blaskapellen aus der Region Mährisch-Slowakei, wie es bisher immer gehandhabt wurde, mit der bescheidenen Teilnahme von Blaskapellen aus benachbarten EU-Ländern.  Beim ganztätig extrem sonnigen Tag mit blauem Himmel konnten Anhänger gepflegter böhmischer Blasmusik eine Reihe renommierter Blaskapellen  zu Gehör bekommen.  Die Begrüßungsansprache zu Beginn des Festivals wurde an das anwesende Publikum vom geistigen Vater  Jožka Novák adressiert, der gemeinsam mit Antonín Pavluš das Festival gründete. Am Festival nahmen schätzungsweise 1500 Besucher sowohl aus der Mährisch-Slowakei, als auch aus anderen, teilweise weit entfernten Teilen der Republik sowie aus benachbarten Ländern teil (Weiterlesen  ...  /  Čti dále ... )

[ Čti dále ... ] 43. Festival slováckých dechových hudeb Ratíškovice

Mirel Kameník s manželkou
festivalová nálada
umělecký vedoucí Dubňanky Bohumír Kameník s manželkou /
künstlerischer Leiter von Dubňanka Mirek Kameník mit Gattin
Od 10té hodiny ranní s krátkou polední přestávkou hrály až do soumraku následující kapely: Mutěňané-Čejkovjané, Nenkovjanka, Dubňanka, Kemp´ner Musikanten, Krajanka, Veselá muzika Ratíškovice, Vacenovjáci, Vlčnovjanka, Šohajka, Mistříňanka a Stříbrňanka. Z hudební prominence se festivalu zúčastnil Blahoslav Smíšovský a Jožka Ištvánek, oba  s manželkami. Dopoledním pořadem provázel slovem Antonín Pavluš,  odpoledne Růženka Dobešová s Karlem Kopřivou. Ozvučení festivalu bylo zajištěno firmou Tonstudio Jaromír Rajchman.

Smyslem jakéhokoliv festivalu, zejména v České Republice, není nikdy snaha o kvantifikované, bodové hodnocení jednotlivých kapel. Primárním cílem takových festivalů je především nabídka kulturního zážitku a péče o tradici. Je ale pochopitelné, že kapely svým přednesem podávají posluchačům svou nabídku včetně interpretace vybraném způsobem a tak nabízí "přehled". Odtud se také odvozuje běžně používaný český výraz "přehlídka". Každá taková přehlídka umožňuje návštěvníkům, aby si individuálně vytvořili posudek o tom, do jaké míry je ta či ona kapela oslovuje. Festivalová setkání plní ale také velmi důležitou komunikační a sociální funkci. Při této příležitosti se setkává celá dechovková komunita, která je tvořena fanoušky, hudebníky a kapelníky, skladateli, textaři, zpěváky, folkloristy, propagátory, lidmi z produkční a mediální oblasti. Lze se ledacos dozvědět z dechovkového pozadí. Nelze na tomto místě uvádět všechna jména. Byl jsem ale mimo jiné potěšen ze setkání s Václavem Kovářem, dechovkovým moderátorem stanice Proglas.

V následujících řádcích nabízím několik svých osobních postřehů. Přednes všech kapel měl vysokou úroveň. Bylo zjevné, že se kapely na festival svědomitě připravili. Z mého hlediska stojí za povšimnutí Dubňanka, která svým podáním příjemně na sebe upozornila. V poměrně krátkém časovém rozmezí  asi 15ti měsíců, jak se jeví, neustále upřesňuje svůj charakter a hraje velmi disciplinovaně. Kemp´ner Musikanten z Belgie získali svým přednesem snad všechny přítomné návštěvníky. Jejich neafektovaný přednes byl nejen v souladu s moravskými písničkami, které nabídli. Zpěvácké duo získalo přízeň publika svým zcela perfektním přednesem v moravském dialektu z prostředí, kde písničky vznikly. Trojice Mistříňanka, Šohajka, Stříbrňanka patří k "výlohovým" kapelám Slovácka. Každá má svůj jedinečný charakter, jedinečného kapelníka a společné zázemí mnoha nadšených příznivců. Je dlužno dodat, že všechny zúčastněné kapely hrály, tradičně, bez nároku na honorář.

Tentokráte jsem upustil vyjímečně od natáčení. Snímky z festivalu naleznou zájemci ve fotoalbu.

[ Weiterlesen ... ] 43. Blasmusikfestival Ratíškovice


Pavel Jech, Bohumír Kameník, 43. Ratíškovice 2011
Pavel Jech, Bohumír Kameník
dechová hudba Dubňanka
Ab 10 Uhr in der Früh bis zur Dämmerung mit einer kurzen Mittagspause spielten folgende Blaskapellen: Mutěňané-Čejkovjané, Nenkovjanka, Dubňanka, Kemp´ner Musikanten, Krajanka, Veselá muzika Ratíškovice, Vacenovjáci, Vlčnovjanka, Šohajka, Mistříňanka a Stříbrňanka. Von der Musikprominenz nahm am Blasmusikfestival Blahoslav Smíšovský und Jožka Ištvánek teil, beide in Begleitung Iber Ehefrauen. Durch das Vormittagsprogramm führte mit Wort Antonín Pavluš, durch den Nachmittagsteil das bewährte Conférencier-Duo Růženka Dobešová mit Karlem Kopřiva. Die tontechnische Betreuung des Festivals besorgte das Tonstudio Rajchman.

Dem Sinn jedes Festivals in der Tschechischen Republik liegt nie die Bemühung zugrunde, eine quantifizierbare, punktemäßige  Bewertung von teilnehmenden Blaskapellen anzustreben.  Die primäre Zielsetzung von solchen Festivals  liegt vor allem im Angebot eines kulturellen Erlebnisses sowie die Traditionspflege. Es ist aber verständlich, dass die Blaskapellen mit ihrem Vortrag den Zuhörern  ein Angebot ihrer Interpretationsfähigkeiten auf gewählte Art und Weise unterbreiten. Dem Zuhörer bieten sie eine Art „Gesamtübersicht“.  Von daher stammt auch die geläufigere tschechische Bezeichnung „přehlídka“, was so viel bedeutet wie „Übersichtspräsentation“.  Jede solche  Veranstaltung ermöglicht den Besuchern, sich individuell selbst ein Urteil darüber zu bilden, wie stark sie die eine oder andere Blaskapelle anspricht. Festivals erfüllen aber mitunter auch eine andere wichtige Kommunikations- und Sozialfunktion. Bei derartigen Gelegenheiten kommt die ganze Kommunität der Anhänger zusammen. Eine Kommunität, die sich aus Fans, Musikern, Kapellmeistern, Komponisten, Textverfassern, Sängern, Folklore-Interessierten, Mediamenschen etc.  zusammensetzt. Bei derartigen Zusammenkünften kann man manch interessante Hintergrundinformationen aus der Blasmusikwelt erhalten. Ein Namenverzeichnis von interessanten Teilnehmern des Festivals an dieser Stelle zu unterbringen ist nicht meine Absicht. Bei diesem Event hat mich aber unter anderem die Begegnung  mit dem Moderator Václav Kovář  von Radio Proglas sehr erfreut, der fundierte Sendung en mit Blasmusikthematik vorbereitet.

In folgenden einigen Zeilen biete ich nur einige wenige von meinen persönlichen Eindrücken. Der Vortrag aller Blaskapellen hatte meinem Empfinden nach ein sehr hohes Niveau. Es war offenkundig, dass sich Blaskapellen fürs Festival gewissenhaft  vorbereitet haben.  Aus meiner Sicht verdient die Blaskapelle Dubňanka einer besonderen Erwähnung, die mit ihrer Darbietung angenehm auf sich aufmerksam machte. In einer verhältnismäßig kurzen Zeit von etwa 15 Monaten, wie es scheint, präzisiert die Blaskapelle fortwährend ihr Charakterprofil und spielt sehr diszipliniert. Kemp´ner Musikanten aus Belgien gewannen mit ihrer Vortragsweise vielleicht alle anwesenden Besucher. Ihr nicht affektierter Auftritt war im Einklang mit mährischen Kompositionen, die sie zum Besten gaben. Das Gesangsduo gewann die Gunst des Publikums mit ihrem perfekten Gesang im mährischen Dialekt mit Feinheiten aus der Lokalität, wo die von ihnen gesungenen Lieder entstanden sind. Die Blaskapellen des Dreiergespanns  Mistříňanka, Šohajka, Stříbrňanka gehört zu den „Auslageblaskapellen“  der Mährisch-Slowakei.  Jede von ihnen hat einen einmaligen Charakter,  einmaligen Kapellmeister und einen gemeinsamen Hintergrund von vielen begeisterten Blasmusikfans.

Es ist hier angebracht, zu erwähnen, dass alle Blaskapellen nach überlieferter Tradition  ohne Anspruch auf Endgeltung gespielt haben.

Ausnahmsweise habe ich diesmal keine Videoclips gedreht. Einige Fotoaufnahmen vom Festival finden Interessenten im Album.

Anniversary July - Metoděj Prajka

- CZ -


V měsíci červenci vzpomeneme výročí narození Metiděje Prajky, geniálního skladatele a skromného muzikanta z Lanžhota, který patří k pilířům dechové hudby na Moravě.

Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Metoděj Prajka ve věku 23 let
1898-07-05, Lanžhot
1962-02-07, Lanžhot

Údernice


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Ištvánci


Lenivá


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Lanžhotčanka


Metoděj Prajka patří k symbolům moravské dechové hudby. Dechové hudby, úzce spjaté s dennodením životem tamních obyvatel, zejména v oblasti Podluží. V jeho nejjižnějším cípu se nachází Lanžhot, rodiště a působiště Metoděje Prajky, jedné z největších ikon moravské dechovky.

Metoději Prajkovi, nazývaném Metynu, věnoval Stanislav Pěnčík obšírné pojednání, které jsem svého času přeložil do němčiny.

Viz.
Skladatel Metoděj Prajka,
1898 - 1962 /
Komponist Metoděj Prajka

Na iniciativu Břetislava Osičky byla v Lanžhotě na dvoře v Hostinci u Bartošů v roce 2012 zavedena nová tradice: Otisky slavných osobností, kteří významnou měrou přispěli k reprezentaci Lanžhota. Ročně pořádaná přehlídka "O lanžhotský přegulňák" dala k tomu podnět Jedná se o přehlídku písní z Podluží, cimbálové muziky a krásného vyprávění. Metoděj Prajka se otisků již nedožil, místo nich byla do dvora zasazena kamenná deska s jeho jménem.

Metoděj Prajka, pamětní deska v Hostinci u Bartošů v Lanžhotě
(click to enlarge)

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED