Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

10 Jahre BBB - Burgenländer Bringen Blasmusik

cz- Česká verze se nachází v druhé polovině článku.

Die BBB - nun Burgenländer Bringen Blasmusik - für viele unter dem alten Namen "Blech & Brass Banda" gewiß noch lange Zeit im Gedächtnis verankert, feierte am vergangenen Wochenende, den 5.-7. Juni 2009 in ihrer Heimatgemeinde St. Andrä am Zicksee am gewohnten Ort in gewohnter Weise ihr 10-jähriges Bestandsjubiläum. Leider konnte ich nicht dem Fest in voller Länge von drei Tagen beiwohnen, so dass sich meine kurzen Impressionen lediglich auf den Samstag beschränken. Der Samstag-Abend wurde von den Blaskapellen Tschecháranka, BBB sowie Stříbrňanka, wie zu erwarten war, mit böhmischer Blasmusik gestaltet.

Alle drei Blaskapellen waren mit ihrem vorbereiteten Abend-Mix bemüht, ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Programm im vorgesehenen, relativ kurzen Zeitrahmen zu unterbringen, was den Blaskapellen auch sehr gut gelang.

Die Runde wurde mit der sichtlich gut gelaunten Blaskapelle Tschecháranka vor einem fast voll besetzten Riesenzelt eröffnet. Tschecháranka hat auch diesmal nach ihrem bewährten Konzept einerseits ihre eigenen Kompositionen "in die Auslage" gestellt, andererseits auch "Klassiker" zum Ton kommen lassen, die einer derartigen Veranstaltung auch den würdigen Charakterrahmen verleihen sollen.  Klarerweise war bei dieser Gelegenheit höchst angebracht, auch Kostproben von der in junger Vergangenheit neu  produzierten CD dem Publikum anzubieten. (CD-Bezug s. u.a.. Tschecháranka-Seiten).

Der Gastgeber BBB wartete mit einem  flotten Gemisch von Melodien auf, geschmackvoll arrangiert mit einigen Show-Einlagen, die unterhaltend wirkten und beim Publikum recht gut ankamen (s. z.B. das Klarinettensolo von Ondra und Martin). Die BBB hat dieses Jubiläum auch zum Anlass genommen, Änderungen in der Besetzung und Organisation der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Die Partie hat sich standesgemäß von den langjährigen Mitgliedern Christian Hoffmann aus St. Andrä und Franz Waldherr aus Frauenkirchen verabschiedet. Hochgekommene Emotionen bei der Bekanntgabe waren nicht leicht zu unterdrücken. Die Partie hatte doch ein hübsches Stück des gemeinsamen Weges hinter sich gebracht. Das Management der Blasformation wurde nun zur Gänze von Jakob Welser übernommen, dem ich an dieser Stelle weiterhin viel Geschick und nicht nachlassende Begeisterung für die böhmische Blasmusik wünsche.

Die Blaskapelle Stříbrňanka stand vor einer keineswegs leichten Aufgabe, wie übrigens jede böhmische Blasformation, die außerhalb ihrer Heimat spielt: dem Publikum ein tragbares Kompromissprogramm anzubieten und dabei ihre eigenen Profilkonturen klar beizubehalten. Es ist kein Geheimnis, dass die böhmischen Blaskapellen dem heimischen Publikum eine andere Programmkost aufwarten. (Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist eines gesonderten Beitrages wert. Das betrifft nicht nur Gesang.) Der Blaskapelle Stříbrňanka mit ihrem Kapellmeister Vojta Horký ist es meiner Empfindung nach auch an diesem Abend recht gut gelungen. Mit dem gewählten  Programmangebot wurde dem Geschmack des Publikums weitgehend  entgegen gekommen. Zugleich aber trug das Programm unverkennbare Konturen dieser Blaskapelle.

Allen Sponsoren dieses Blasmusikfestes gebührt ein Dank, nicht zuletzt auch Christian Braun von der Fa. Miraphone, der voll bepackt mit teuren und wunderschönen Instrumenten einen doch so langen Weg zu diesem Fest auf sich nahm.

Ich bedanke mich bei Thomas Zsivkovits (Tschecháranka), Jakob Welser (BBB) und Vojta Horký (Stříbrňanka) für die gewidmeten, zuletzt produzierten CD´s.

Thomas Thomas Thomas
Thomas
Tschecháranka
Radek
BBB
Vojta
Stříbrňanka

S.a. Fotoalbum


cz- Dechová hudba BBB – nyní známá jako „Středohorňáci Přináší Dechovku“ - pro mnohé ovšem jistě ještě dlouho v paměti jako "Blech & Brass Banda", slavila minulý víkend 5.-7. Června 2009 ve své domovské obci  St. Andrä am Zicksee na zvyklém místě a vžitým způsobem jejich 10tileté výročí od založení. Bohužel jsem se nemohl zůčastnit slavnosti v celé své délce tří dnů, takže se omezím ve svých krátkých dojmech z tohoto festivalu pouze na sobotu. Sobotní večer byl programově naplněn dechovými hudbami  Tschecháranka, BBB a Stříbrňanka, dle očekávání  českou dechovkou.

Všechny tři kapely se snažily svým připraveným večerním  mixem vměstnat do vyměřeného, poměrně krátkého  časového rámce svůj pestrý a hodnotný program, což se všem třem dle mého úsudku také velmi dobře povedlo.

Večerní rundu rozjela zjevně dobře naladěná dechová hudba  Tschecháranka před témeř zcela naplněným, velkým hangárem.  Tschecháranka i tentokráte umístila „do výlohy“ dle svého osvědčeného konceptu své vlastní skladby, neopoměla ale také uvést tóny  „klasiků“, kteří by měli vystoupením tohoto typu vždy propůjčovat charakterový rámec. Samosebou bylo u této příležitosti nanejvýš vhodné nabídnout publiku „ochutnávky“  z cédéčka, které bylo nedávno natočeno. (CD lze objednat mimo jiné i na stránkách Tschecháranky).

Hostitel, dechová hudba BBB nabídla rychlou směs melodií, vkusně aranžovaných spolu s nabídkou show, které působily zábavně a byly publikem pozitivně přijaty (např. Klarinetové sólo Ondry a Martina). BBB využila této jubilejní příležitosti také k tomu, aby veřejnosti oznámila změny v obsazení a organizačním pozadí. Formace se rozloučila se svými dlouholetými členy Christianem Hoffmannem ze  St. Andrä a Franzem Waldherrem z Frauenkirchen. Emoce, které při oznamování silně vstoupily do popředí nebylo snadné na podiu potlačit. Parta přeci jen strávila za uplynulých deset let kus společné cesty. Management formace převzal nyní se vším všudy Jakob Welser z Německa, kterému na tomto místě přeji mnoho šikovnosti a neochabující  nadšení pro českou dechovku.

Dechová hudba Stříbrňanka se nacházela před nelehkým zadáním, jako ostatně každá česká či moravská či slovenská dechová formace, která vystupuje mimo svou domovinu:  publiku nabídnout „vhodný“ programový kompromis a udržet si zároveň jasný vlastní profilový obris. Není žádným tajemstvím, že česko-moravsko-slovenské kapely nabízí svému domácímu publiku „pokrmy“ z jiného programového košíku.  (Tato tématika si zaslouží svůj vlastní příspěvek. Netýká se to pouze zpěvu). Dechové hudbě Stříbrňanka s kapelníkem Vojtou Horkým, multitalentu této dechové formace,  se to dle mého cítění během tohoto večera dost dobře poštěstilo. Zvolenou programovou nabídkou se značně vyšlo vstříc vkusu a očekávání publika. Zároveň ale program skýtal nezaměnitelný obrys této kapelly.

Všem sponzorům tohoto jubilejního setkání patří dík, v neposlední řadě také Christiánu Braunu firmy Miraphone, který s plnými zavazadly nádherných a drahých nástrojů nelitoval a vzal na sebe poměrně daleký výjezd.

Děkuji touto cestou Thomas Zsivkovits (Tschecháranka), Jakob Welser (BBB) und Vojtovi  Horkému (Stříbrňanka) za nejnovější cédéčka, která mně věnovali.

Viz také Fotoalbum

Anniversary July - Metoděj Prajka

- CZ -


V měsíci červenci vzpomeneme výročí narození Metiděje Prajky, geniálního skladatele a skromného muzikanta z Lanžhota, který patří k pilířům dechové hudby na Moravě.

Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Metoděj Prajka ve věku 23 let
1898-07-05, Lanžhot
1962-02-07, Lanžhot

Údernice


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Ištvánci


Lenivá


hudba Metoděj Prajka
es spielt
  Blaskapelle Lanžhotčanka


Metoděj Prajka patří k symbolům moravské dechové hudby. Dechové hudby, úzce spjaté s dennodením životem tamních obyvatel, zejména v oblasti Podluží. V jeho nejjižnějším cípu se nachází Lanžhot, rodiště a působiště Metoděje Prajky, jedné z největších ikon moravské dechovky.

Metoději Prajkovi, nazývaném Metynu, věnoval Stanislav Pěnčík obšírné pojednání, které jsem svého času přeložil do němčiny.

Viz.
Skladatel Metoděj Prajka,
1898 - 1962 /
Komponist Metoděj Prajka

Na iniciativu Břetislava Osičky byla v Lanžhotě na dvoře v Hostinci u Bartošů v roce 2012 zavedena nová tradice: Otisky slavných osobností, kteří významnou měrou přispěli k reprezentaci Lanžhota. Ročně pořádaná přehlídka "O lanžhotský přegulňák" dala k tomu podnět Jedná se o přehlídku písní z Podluží, cimbálové muziky a krásného vyprávění. Metoděj Prajka se otisků již nedožil, místo nich byla do dvora zasazena kamenná deska s jeho jménem.

Metoděj Prajka, pamětní deska v Hostinci u Bartošů v Lanžhotě
(click to enlarge)