Marathon der böhmischen Blasmusik - Giganten 2012 / Maraton české dechovky - Giganti 2012

Deutsch


Giganten der Blasmusik 2012Das soeben abgelaufene anspruchsvolle Wochenende stand im Zeichen eines beachtenswerten, sehr umfangreichen Events, einem groß angelegten Treffen aller Liebhaber der böhmischen Blasmusik. Vom Donnerstag den 17. Mai bis einschließlich Sonntag den 20. Mai wurde im burgenländischen Wein- und Erholungsort St. Andrä am Zicksee von unglaublichen 20(!) Blaskapellen aus dem europäischen Raum "the state of the art" der gegenwärtigen Praxis in der böhmischen Blasmusik vorgeführt. Das Event wurde von der Gemeinde St. Andrä am Zicksee, von zahlreichen Sponsoren, vor allem  aus dem Bereich des Instrumentenbaues sowie des Verlagswesens, der Blaskapelle Blecháranka sowie dem Tonstudio Tyrolis Music unterstützt.

Giganten "Hard core team"
Giganten - "Hard core team"
Christian Hoffmann, Christian Sprinzl, Hannes Thell
(click to enlarge)
Für den reibungslosen Ablauf sorgten zahllose Helfer, vor allem alle Mitglieder der Blaskapelle Blecháranka unter der Koordination von Hannes Thell von Blecháranka, Christian Hoffmann und Jakob Welser. Nicht zuletzt ist auch meinem Sohn Christian Sprinzl für die ausgezeichnete tontechnische Unterstützung an allen vier Tagen zu danken, der einige, völlig unerwartet auftretende, kritische Situationen durch seinen persönlichem Einsatz "just in time" bestens löste. (Einige Blaskapellen vergessen einen Teil oder die ganze technische Ausstattung mitzunehmen wie Instrumentenmikros, Kabel, Anschlussboxen etc.)

Zusammengefasst in Kürze: Das qualitative Niveau aller beteiligten Blaskapellen war beeindruckend. Die böhmische Blasmusik hat in der Reihen zahlloser Musikerinnen und Musiker erwiesener weise viele Begeisterte, die  bereit sind, für ihre "Liebe" einen enormen persönlichen Aufwand zu leisten. Das von mir erwartete, zum Bersten gefüllte Riesenzelt als Austragungsort am Ortsrand ist leider ausgeblieben. Große Schade. Von guten Wetterbedingungen begleitet, organisatorisch sehr gut betreut, war dieses Rendezvous der Liebhaber der böhmischen Blasmusik aus meiner Sicht alles in allem ein voller Erfolg.

Ich bin dabei, das Foto- und Videomaterial (über 35Gb) schrittweise zu verarbeiten und ins Album zu stellen, was schätzungsweise einige Tage in Anspruch nimmt.
Update: Fotos und Videos befinden sich nun im Album.

Česky

Giganten der Blasmusik 2012Za námi máme náročný víkend, který byl ve znamení pozoruhodné, velmi rozsáhlé akce setkání  milovníků české dechovky. Od čtvrtka 17. května do neděle 20. května se v rakouské sedmihradské vinařské a rekreační obci St. Andrä am Zicksee pořádala přehlídka současné praxe, "the state of the art" v české dechovce, které se zůčastnilo neuvěřitelných  20(!) dechových formací ze středoevropského regionu. Tato událost byla podpořena obcí St. Andrä am Zicksee, mnoha sponzory, především z oblasti výroby hudebních nástrojů a hudebních nakladatelství, dechovou hudbou Blecháranka a tónovým studiem Tyrolis Music.

Giganten "Hard core team"
Giganten - "Hard core team"
Christian Hoffmann, Christian Sprinzl, Hannes Thell
(click to enlarge)
O hladký průběh festivalu se starala spousta dobrovolníků, především ale všichni členové dechové hudby Blecháranka, hostitelé festivalu, pod koordinací Hannes(e) Theil(a) z Blecháranky, Christian(a) Hoffmann(a) und Jakob(a) Welser(a). V neposlední řadě je třeba vyslovit dík i mému synu Christiánu Sprinzlovi za jeho výbornou tónově technickou podporu a ozvučení, který se musel svým osobním nasazením vypořádat - "just in time" - s řadou zcela neočekávaných, místy kritických situací (některé kapely neměly sebou část nebo i celé technické vybavení jako nástrojové mikrofony, koncentrátory, kabely etc.).

Sečteno a podtrženo: Kvalitní úroveň všech zůčastněných kapel byla obdivuhodná. Česká dechovka má v řadách nesčetných hudebníků prokazatelně mnoho nadšenců, kteří jsou sto pro jejich "lásku" obětovat mimořádné osobní nasazení. Má představa plného stanu "k prasknutí" se ale bohužel nevyplnila. Velká Škoda. Požehnáno pěkným počasím a organizačně dobře zaopatřeno, bylo z mé perspektivy toto randevů milovníků české dechovky celkově vzato velký úspěch.

Zabývám se nyní zpracováním foto- a videomateriálu (přiverzl jsem domů přes 35Gb záznamů). Zpracovaný materiál budu postupně ukládat do alba, což mně zabere jistě několik následujících dnů.
Update: Snímky a videa se nyn9 nachází v albu.