Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

44.Festival dechových hudeb Ratíškovice / 44.Blasmusikfestival Ratíškovice

Česky

44. Festival dechových hudeb Ratíškovice, plakát
(click to enlarge)
Každou první neděli v měsíci červenci se pořádá již dlouhá léta festival dechových hudeb v Ratíškovicích. Tentokráte připadl tento festival, pořádán již po čtyřicátéčtvrté, na 8. července.

Pozorným a především pravidelným návštěvníkům jistě neušel detail pojmenování festivalu, které prošlo v posledních letech proměnami. Původně nesel tento festival název "Festival slováckých dechových hudeb". Poté, co se "zatřpytilo" EURO a nabízela se možnost zažádat o dotaci z Evropské Unie, promítlo se toto - řekněme jako podmínka za obdrženou podporu - v názvu a tak vznikl "Mezinárodní festival slováckých dechovek". Jinými slovy, slovácké dechovky se staly mezinárodní. Poté co jsem na tuto "kosmetickou vadu" upozornil, byl festival "překřtěn" na "Mezinárodní festival dechových hudeb".

Lze jen doufat, že až pominou "sny" nejen o jednotném přístupu k práci a způsobu života, jednotné kontinentální měně, ale především o jednotné fiskální, kulturní, politické, sousedské unii, jednotném zaoblení u rajčat a kdovíco ještě, tak se poznenáhlu asi opět vrátíme k festivalu slováckých dechovek.

No ano, jen za předpokladu, že bude dechovka vůbec ještě existovat. Vojenské hudební útvary po republice byly rozpuštěny a tím pohřbeno působení dobrých vojenských muzikantů v civilní, lidové kulturní sféře.Deset či dvacet let bude patrně zcela stačit, aby byla přirozeným způsobem decimována nejen značná část starší generace posluchačů, ale také rezervoár schopných muzikantů, kteří, jak víme, se ve velké míře vždy podíleli an rozkvětu české dechovky. To je ale zcela jiná, mnohem závažnější story. [Read more / Čti dále ...]

[ Čti dále ... ] 44. Festival dechových hudeb Ratíškovice


Dechová hudba Marlenticka z Holandska
nadšená parta dechováků
ze vzdáleného Holandska
dechová hudba Marlenticka
(click to enlarge)
Festivalu se zůčastnily dechové hudby Mutěňané-Čejkovjané, Marlènticka z Holandska, Kateřinka, Hradčovjanka, Amatéři, Lidečanka, Svatobořáci, Veselá muzika Ratíškovice, Stříbrňanka, Drietomanka, Libkovanka, Žadovjáci a Mistříňanka. Dopolední program moderovala osvědčená dvojice Růžena Dobešová a Karel Kopřiva, odpolední program neméně osvědčený Karel Hegner.Všechny kapely hrály s velkým angažmá a byly sto získat velké sympatie u posluchačů.

Velmi příjemně na sebe upozornili hosté z Holandska svým programem a způsobem podání, který byl reakcí publika považován za velmi blízký. Mladá, velmi čerstvá sestava Svatobořáků, nadšenců z mistřínské sousední obce předvedli vzhledem k jejich průměrnému věku pozoruhodnou dechovou
Sourozenci Valčuhovi
sourozenci Valčuhovi
mamka přes naléhání
"nechtěla"před objektiv
(click to enlarge)
vyzrálost. V partě je tolik Pavlušů, že si málem člověk musí namalovat rodokmen, aby se snadno vyznal, který Pavluš kterému Pavlušovi patří:-)) Samosebou nechybí ani všudypřítomní sourozenci Valčuhovi ze Svatobořic, všichni muzikanti, kteří zpívají, hrají na trubku, křídlovky a klarinet. Obdivuhodná mamka, mimořádný nadšenec slováckého folkloru, která je neustále příkladně podporuje. Starat se o kroje a patřičnou výbavu 4 mladých v bujném věku jistě není legrace.

Není třeba rozvádět do podrobností výstup mladičkých Mutěňanů-Čejkovjanů pod vedením Jaroslava Nováka, kteří po pouhé jednoroční přípravě vystupovali poprvé na festivalu před nezvykle početným publikem. Rovněž není nutné zacházet do detailu v souvislosti s vystupováním jiných kapel, mezi nimiž se nachází - jak víme - několik s dlouholetým, velmi angažovaným udržováním dechovkových tradic.

Program festivalu Program festivalu
Festivalový program
(click to enlarge)
Festival byl tonově zajištěn - jao ostatně vždy - moderním technickým vybavením  a angažovaným štábem spolupracovníků tonového studia Rajchman z Dolních Bojanovic.

Festival byl ukončen v pozdních odpoledních hodinách obřím koncertem pod vedením Antonína Pavluše, Josefa Nováka a Josefa Ištvánka.

Ratiškovskému festivalu tentokráte počasí zcela mimořádně přálo. Po celý den festivalu panovalo příkladné letní počasí. Obloha se začala zatahovat jako na znamení až poté, co na hřišti baníku Ratíškovice zavládlo opět majestátní ticho.

Mnozí návštěvníci festivalu se shodovali v odhadu návštěvnosti. Byla ve srovnání s rokem předchozím přibližně stejná, čož lze považovat již za velký úspěch. Festival nalezl u publika dle mého miniprůzkumu velmi pozitivní ohlas.

Viz. také snímky a videa z festivalu v archivu.

[ Weiterlesen ... ] 44. Blasmusikfestival Ratíškovice


Dechová hudba Marlenticka z Holandska
begeisterte Partie von Blasmusikern
aus dem entfernten Holland
Blaskapelle Marlenticka
(click to enlarge)


Am Blasmusikfestival nahmen folgende Blaskapellen teil:  Mutěňané-Čejkovjané, Marlènticka aus Holand, Kateřinka, Hradčovjanka, Amatéři, Lidečanka, Svatobořáci, Veselá muzika Ratíškovice, Stříbrňanka, Drietomanka, Libkovanka, Žadovjáci und Mistříňanka. Durch das Vormittagsprogramm führten mit Wort das bewährte Duo Růžena Dobešová und Karel Kopřiva, der Nachmittagsteil wurde vom nicht minder bewährten Karel Hegner moderiert. Es lässt sich ruhigen Gewissens sagen, dass alle beteiligten Blaskapellen mit einem sichtlichen Engagement spielten und waren in der Lage, beim anwesenden Publikum aufrichtige Sympathiebekundungen zu lukrieren.

Sehr angenehm machten Gäste aus Holland mit ihrem Programm sowie der Darbietungsweise auf sich aufmerksam, was vom Publikum als sehr nah empfunden und mit entsprechendem Beifall honoriert wurde. Die junge, sehr frische Formation aus Svatobořice, ein Hauffen von Begeisterten Musikanten von der Mistříner Nachbargemeine, führten in Hinblick auf ihr Durchschnittsalter beachtliche blasmusikalische Reife vor.
Sourozenci Valčuhovi
Geschwister Valčuh
die Mutter war trotz
meines "Drängens" nicht
vors Objektiv zu bringen
(click to enlarge)
In der Partie befinden so viele Pavluš-Jungs, dass man sich beinahe ein Stammbaum aufmalen muß, um sich leicht auszukennen, welcher Pavluš Jun.welchem Pavluš Sen. zuzuornen ist:-) ) Selbstverständlich fehlen nicht allgegenwärtige Geschwister Valčuh, die sich als Sängerinnen, Tropete-, Klarinett- oder Flügelhorn-Spieler betätigen. Bewundernswerte Mutter, ein außergewöhnlicher Enthusiast der mährisch-slowakischen Folklore, die ihre Kids fortwährend beispielhaft unterstützt. Es ist nämlich mit keinem sonderlichen Spaß verknüpft, sich um den perfekten Zustand von Trachten für unterschiedliche Anlässe für 4 Jugendliche im "Sturm-und-Drang"-Alter zu kümmern.

Es ist nicht notwendig, beim Auftritt der sehr jungen Kids von Mutěňané-Čejkovjané unter der Leitung von Jaroslav Novák  in Details zu gehen, die nach einer kaum einjährigen Vorbereitung sich wagten, vor einem zahlreichen Festivalpublikum öffentlich aufzutreten. Genauso wenig scheint es mir bezüglich des Auftretens anderer Blaskapellen als notwendig, ins Detail zu gehen. Wie wir wissen, dass es sich unter den auftretenden Blaskapellen auch solche befinden, die durch ihre jahrelange, besonders engagierte Pflege  im Bereich der böhmischen Blasmusiktradition einen prominenten Platz einnehmen.

Program festivalu Program festivalu
das Festivalprogramm
(click to enlarge)
Die Veranstaltung wurde tontechnisch, wie auch in Jahren davor, unter Einsatz moderner Tontechnik sowie einem engagierten Personal von Tonstudio Rajman aus Dolní Bojanovice besorgt.

Das Blasmusikfestival wurde in den Nachmittagsstunden traditionsgemäß mit einem Monsterkonzert unter der Ehrenleitung von Antonín Pavluš, Josef Novák und Josef Ištvánek feierlich beendet,

Dem Blasmusikfestival in Ratíškovice  war diesmal das Wetter besonders günstig gesinnt. Den ganzen Tag über herrschte ein beispielhaftes Sommerwetter. Der Himmel begann sich almählich wie auf ein Signal erst dann zu verziehen,  als am Fussballplatz von Baník Ratíškovice  wieder majestätische Ruhe einkehrte.

Viele Besucher waren sich in der Einschätzung der anwesenden Besucherzahl einig. Die Besucherzahl bei diesjärigem Blasmusikfestival war im Vergleich zum Vorjahr ungefähr die gleiche, was man bereits als einen grossen Erfolg werten kann. Das Festival fand unter den Teilnehmern, meiner Miniumfrage zufolge, ein sehr positives Echo.

S.a. Fotos und Videoaufnahmen im Archiv.

Anniversary in February 2014 - Ladislav Kubeš Sen.

- CZ -

Tento měsíc si připomeneme nedožitých devadesátin Ladislava Kubeše st., jednoho z nejoblíbenějších skladatelů české dechovky  a neúnavného propagátora, který české dechovce  zasvětil prakticky celý svůj život.

Ladislav Kubeš Sen.

Ladislav Kubeš starší
1924-02-23 - Borkovice
1998-08-28 - Žíšov

Hradišťanka


hudba Ladislav Kubeš st.
text sestry Skovajsovy
"Přátelé, nemýlíte se, hraje
Veselka Láďi Kubeše (ml.)"

Kubešovy skladby jsou známy po celé střední Evropě.
V rodině Kubešů se uhnízdila muzika  po tři generace. Zakladatel Matěj se svou potulnou hudební partou byl znám široko daleko v oblasti jižních Čech. V partě hráli i jeho bratři, později i synové. Jablka zpravidla nepadají  daleko od stromu a tak se Ladislav, o kterém zde bude následně řeč, se již v útlém mládí naučil hrát na několik nástrojů a hrával s otcem a strýci. Bezprostřední vztah k hudbě jej také uvedl do vojenského prostředí, kde se mohl hudbě věnovat nejen důkladně, ale měl také štěstí na dobré muzikanty a učitele ve své blízkosti. Je pozoruhodné, že Jihočeská polka spatřila světlo světa na počátku jeho vojenské služby v Jindřichově Hradci.

Nikterak nepřekvapuje, že občas dochází k záměně skladatele této známé polky a jeho syna stejného jména, neboť oba mají stejná jména. I Ladislav mladší se ovšem "potatil" a štafetu hudby nese v různých formách dál. Nejen v dechové hudbě, v které je znám jako kapelník a basista Veselky, ale také jako vydavatel a profesionální kontrabasista.

Zůstaňme ale ještě chvíli u "oslavence", Ladislava Kubeše staršího.  Je třeba vyzdvihnout, že hudební tvorbou se zabýval ve svém volném čase. Byla to jeho velká, po tátíku Matěji zděděná druhá láska, hned vedle své první, manželky Boženky, která jej v jeho zálibě zcela podporovala. Kubešovi vedli spolu spíše skrovný, jak se jeví, nekonfliktní život ve vesnickém prostředí. Teplo poklidného domácího zátiší umožňovalo Ladislavu Kubešovi staršímu se plně soustředit na svou, jak dnes víme, plodnou hudební tvorbu. Miloval Moravu a tak není divu, že vznikly takové skvosty jako Přerovanka či Hradišťanka, které pomyslně věnoval těmto moravským městům. Z jeho skladeb vyzařuje skromnost, teplo, harmonie, láska k lidem a domovině. Jeví se, že některé dechové hudby, které toto obsahové pozadí netuší, mají snahu svým hektickým přednesem udělat z některých jeho skladeb hotový "trhák". Žel bohu.

Jihočeská, rukopis LAdislava Kubeše
Jihočeská polka
rukopis Ladislava Kubeše st.
(click to enlarge)

20. a 21. července se bude konat 20. ročník "Kubešova Soběslav", tentokráte, jak patrné, jubilejní termín.

Foto otce a rukopis Jihočeské mně na požádání laskavě poskytl syn Ladislav mladší.

"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st.