2013-06-29: VIII. Dobřínský dechfest 2013

- CZ -

Pavel Jech
  Pavel Jech
hudební omnitalent
Nelze tvrdit, že by dechovka byla středem zájmu mediální oblasti své domoviny. Za touto skutečností se skrývá hned několik důvodů. Jeden z nich je i nadále přetrvávající tendence všudypřítomné globalizace, podporované finančně orientovanými kruhy a médii, Tyto ponechávají  tradici a péči o ni ze zjevných důvodů zcela bokem. Proč? Protože ze společenské tradice prostě nekoukají žádné tučné finanční zisky. Krátkodové profitní zájmy nenachází inspiraci v dlouhodobé kulturní tradici, jež nicméně dlouhodobě tvoří základní podhoubí stabilní, kulturně orientované společnosti.  Kdo by se zabýval tradicemi, které od pradávna tvořily a stále tvoří kořeny každé společnosti. A tak je rychle získaná mince "IN", tradice "OUT", jen pro fanatiky a nadšence.

Jednomu takovému skalnímu fandovi a nadšenci hnutí "OUT" se chci hned v úvodu mé reflexe věnovat. Reflexe, která se soustředí na mou návštěvu letošního, již po osmé pořádaného  Dobřínského festivalu, konaného 29. června 2013 v Dobřínsku, pár kilometrů od Moravského Krumlova.

Nemůže to být nikdo jiný než Pavel Jech, hlavní organizátor tohoto setkání příznivců dechové hudby. Na Pavlovi je pro mě zajímavé, že je, sice vůbec ne svou výškou, ale chováním velmi nenápadný a skromný. Já si těchto vlastností moc vážím. Dechové hudbě a péči o její tradici se věnuje s velkým angažmá. Fanošci se s ním setkávají v různých rolích. Je sto zaskočit kdykoliv a kdekoliv jako moderátor a zpěvák, ale také jako výtečný organizátor. Jedním slovem, člověk oddaný dechovce.

Organizovat festival je vše možné, jen ne triviální záležitost. V jeho domovině, tedy oblasti, kde dechová hudba ještě nezapustila kořeny v takové míře, jako je tomu kupříkladu v oblasti Slovácka a širokého okolí (dnešní Slovensko), se Pavel rozhodl svými aktivitami přispět k zlepšení situace. A tak vůbec vznikl před osmi lety Dobřínský festival.

 Festival je rok od roku stále oblíbenější, jak dokládá návštěvnost. Na tento festival jsem byl již několikráte zván. Ovšem až tento rok dovolovaly okolnosti pozvánku přijmout.

Při výjezdu z "chalupy v horách" nepůsobilo okamžité počasí vůbec dobrým dojmem. Cestování bylo ale bezproblémové, ač na poměrně úzké komunikaci byla v protisměru patrně půle Česka a Polska se začínajícími prazdninami na cestách k Adrii. S tím jsem ovšem počítal.

V Dobřínsku lze nalézt kulturní dům snadno, v jehož areálu se festival konal. Můj první dojem? Fajn, jako doma. Panovala velmi příjemná, dalo by se říci, familiérní atmosféra. Výměna několika myšlenek s Pavlem, který nikdy nepůsobí nervózně:-) ... a festival mohl začít.

Pozvánku přijaly čtyři dechové formace: Mládá parta muzikantů Fialenka z Lanžhota, Kameníkovi muzikanti, Lácaranka z Kobylí a Jižané, kteří přijeli z Českých Budějovic. Festival měl velmi přirozený průběh. Bylo to dle mého zásluhou nejen vystupujících kapel, které se všechny rovněž cítily zcela "jako doma", ale také velmi přirozeným vtipkováním Karla Hegnera, který festivalem provázel. Karlovo vystupování je příjemné, nenucené a především společensky ohleduplné. Vtipkováni jsem musel bohužel kvůli přílišné délce "vystříhat".

Fialence malounko trvalo, než se rozehrála, rozjela se ale pak naplno. Osobně mě zaujala Nela Zímková a její angažmá na Es klarinetu. U Zímků mají plnou chalupu muzikantů, čili není se ani čemu moc divit. Celá parta Fialenky dělá muziku zjevně s oddáním a radostí. Kapelník František Zapletal dodal jejich "Na Komárně" tu správnou třešničku vkusným cifrováním. Můj dovětek: Kdyby to chybělo, nebyla by parta z Lanžhota. Manželé Osičkovi, kteří s Fialenkou zpívají, byli "tátou" Moravanky, Honzou Slabákem odvoláni a zpívali jinde. Zpěvácký záskok Pavla Jecha a Karla Hegnera byl typický, oba vždy "můžou".

Kameníkovi muzikanti "napochodovali". To je - jak se jeví - asi přednostní způsob zahájení vystoupení Bohuše Kameníka. Když hraje Bohuš v doprovodu tenoru, dotýká se to srdce, je to říše místy hlubokých citů.  Milým překvapením byly zpěvy. Zejména Dobruška Součková citově uchvátila mnohé. Úžasná děvčica z Hodonína přesvědčila o svém úzkém vztahu ke zpěvu. Z jejího přednesu čišela poutající vášeň. Vystoupení Kameníkových muzikantů "šlo pod kůži".

Lácaranka se představila ve velmi solidním světle. Stačí se podívat na záznam, kde hrají Velikonoční od Antonína Orsága. Jsou to milovníci české dechovky. Jsou to fanatici, i když tu a tam nějaký tón trumpetám nevyjde. Na věci to ale nic nemění. Stačí se podívat na Mirka Hutra na bicích. Ten by -  vyjádřeno metaforou - pro dechovku umřel. Skladatel a umělecký vedoucí v řadách trumpet, Pavel Svoboda mně chyběl. Ze zdravotních důvodů nemohl být bohužel přítomen.

O závěr festivalu se postarali Jižani a to podáním českých a moravských skladeb v líbivé interpretaci. Nabídli pěknou dechovku. Je to ambiciózní, angažovaná a fajn sehraná parta. Kapelník Mirek občas nabídne "vizuální vložky jak dál", zpěváci jsou víteční. Zpěvák Lubomír Jech (bratr Pavla Jecha) je navíc fajn moderátor a vtipkař, což bylo oběma Jechům asi už vloženo do kolébky. V souvislosti s Public relations se nemohu ubránit dojmu, že se Jižani snaží příliš razantně vyniknout v popředí dechovkové scény. Nyslím si, že tato parta to nemá zapotřebí. Účast Jižanů na tzvn. "Mistrovství Evropy v české dechovce" mě přiměla k  následujícímu dodatečnému zamyšlení.

Je to dáno patrně dobou, prosáklou byznysovým myšlením, že se u kapel stále častěji projevuje potřeba poukazovat na nějaké "vítězství". Dobře. Klade si ale někdo otázku, kdo vlastně taková ocenění uděuje? At´mně nikdo netvrdí, že je to přeci úplně jedno. Evropské mistrovství v české dechovce zní jistě lákavě a hezky, ne? Nutné je ovšem ale vědět, že se v tomto případě jedná o zcela plitký podvrh. Hrstka byznisově orientovaných osob u našich německých sousedů si totiž samozvaně udělila právo "udělovat tituly". Rozhodovat o tom, co je a co už spíše není česká dechovka. Jedná se o naprosto kuriozní situaci.  Proti "Německéhu mistrovství v interpretaci české dechovky" by pochopitelně nemohlo být námitek. Osobovat si ale rozhodování o tom, co je a co není česká dechovka je naprosto nemístné a když už, tak českou záležitostí. A tituly s pochybným původem se pak ještě honosit?

Závěrem je třeba dodat, že zvukové zabezpečení nebylo v průběhu festivalu zcela optimální. Tu a tam kde co vypadlo a způsobilo tak újmu na kvalitě podání kapel. Chování techniky nelze ovšem nikdy předvídat s jistotou.

Na příští rok se lze těšit a doufat, že budou opět pozvány zajímavé kapely jako tomu bylo i tentokráte. Zájemcům o dobrou současnou dechovku mohu tento festival jen doporučit.

Viz také foto a video v albu.

- DE -

Pavel Jech
  Pavel Jech
musikalisches Omnitalent
Man kann nicht behaupten, dass die böhmische Blasmusik in ihrer Heimat im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit stehen würde. Hinter dieser Tatsache stecken gleich einige Gründe. Einer davon ist die allenthalben erscheinenden Globalisierungstendenzen, die von der Finanzlobby und Medien unterstützt werden. Diese belassen den Bereich der Traditionspflege aus ersichtlichen Gründen ganz links liegen. Warum? Weil der Bereich der Traditionspflege keine klingende Münze abwirft. Kurzfristige Profitinteressen finden keine Inspiration in langfristiger Kulturtradition. Einer Tradition, die nichtdestotrotz langfristig einen grundlegenden, lebenswichtigen Nährboden für eine kulturell orientierte Gesellschaft bilden. Wer würde sich da noch mit einer Tradition anlegen, die seit Urzeiten bildete und weiterhin bildet die Wurzeln jeder Gesellschaft. Und so ist eine auf die Schnelle gewonnene glänzende Münze "IN", die Beschäftigung mit Tradition "OUT", übrigbleibend nur für Fanatiker und Anhänger.

Einem solchen Felsenfan und Enthusiasten der Bewegung "OUT" will ich gleich in der Einleitung meiner Festivalreflexion meine Zuwendung schenken. Einer Retrospektive, die ich meinem Besuch des schon zum achten Mal stattfindenden  Blasmusikfestivals in Dobřínsko, dem Dechfest, veranstaltet am 29. Juni 2013 in Dobřínsko wenige Kilometer von Moravský Krumlov, widmen möchte.

Es kann kein anderer sein als Pavel Jech, der Hauptorganisator dieses Zusammentreffens von Anhängern böhmischer Blasmusik. Pavel ist für mich insofern sehr interessant, als er für mich nicht durch seine auffallende Größe,  sondern durch sein unauffälliges sowie  bescheidenes Auftreten auffällt. Ich schätze diese Charaktereigenschaften ganz besonders. Pavel beschäftigt sich mit der Blasmusik sowie der Traditionspflege mit einem beispielhaften Engagement. Liebhaber der böhmischen Blasmusik begegnen ihm in unterschiedlichen "Rollen", er ist in der Lage, mehrere "Hüte" tragen zu können. Er kann überall und jederzeit  als Moderator oder Sänger einzuspringen. Er ist aber auch als ausgezeichneter Organisator bekannt. Kurz und bündig, "unser" Mensch.

Ein Blasmusikfestival zu organisieren ist alles andere als eine triviale Angelegenheit. In seiner Heimat, jenem Gebiet, wo die Blasmusik noch nicht ihre Wurzeln so tief geschlagen hat wie es beispielsweise in der Region der Mährisch-Slowakei sowie breiter Umgebung der Fall ist, entschloss sich Pavel, durch seine Aktivitäten zur Verbesserung der Situation beizutragen. Und so entstand vor acht Jahren die Idee, ein Blasmusikfestival in Dobřínsko zu gründen.

Die Attraktivität dieses Blasmusikfestivals nimmt in dieser Region ständig zu, wie sich an der steigenden Besucherzahl ablesen lässt. Von Pavel wurde ich bereits einige Male zum Festival eingeladen, doch alle Festivaltermine zu besuchen schaffe ich einfach nicht. Dieses Jahr sah ich es als meine moralische Pflicht, dabei zu sein. Und so ist es auch geschehen.

Bei der Abfahrt von meinem "Haus in den Bergen" machte das augenblickliche Wetter überhaupt keinen guten Eindruck. Die Reise war aber problemlos, obwohl auf der Bundesstraße in der Gegenrichtung halb Böhmen un Polen mit den gerade beginnenden Ferien zur Adria unterwegs waren. Mit dem habe ich gerechnet, daher galt erhöhte Reiseaufmerksamkeit.

Im Ort Dobřínsko das Kulturhaus zu finden war eine leichte Sache, in dessen Areal das Blasmusikfestival stattfand. Mein erster Eindruck? Es herrschte vor Ort eine sehr angenehme, man könnte sagen, familiäre Atmosphäre. Ein kurzer Gedankenwechsel mit Pavel, der immer einen gemütlichen Eindruck vermittelt ... und das Festival konnte beginnen.

Die Einladung zur Teilnahme nahmen vier Blasformationen an: die Jugendblaskapelle Fialenka aus Lanžhot, Kamenik und seine Musikanten, Lácaranka aus Kobylí sowie Blaskapelle Jižané aus České Budějovice. Das Festival zeichnete sich durch einen sehr gemütlichen und ungezwungenen Verlauf aus. Dazu haben nicht nur die auftretenden Blaskapelle beigetragen, sondern auch der Moderator Karel Hegner, der durch ein witziges und charmantes Wort durch das Festival führte. Hegner´s Auftreten ist stets situationsbezogen, ungezwungen und vor allem - aus meiner Sicht - gesellschaftlich, hinsichtlich des anwesenden Publikums sehr rücksichtsvoll.

Fialenka benötigte eine kurze Weile, bis sie in Schwung kam, dann legte sie voll los. Persönlich viel mir Nela Zímková und ihr Engagement an der Es-Klarinette positiv auf. In der Familie Zimka haben volles Haus mit Musikanten, so dass man sich gar nicht wundern kann. Die ganze Blasformation von Fialenka spielte sichtlich mit Hingabe und Begeisterung. Ihr junger Kapellmeister František Zapletal wusste dann dem ortsspezifischen Stück "Na Komárně" (Anm. Ortsteil von Lanžhot) den würdigen Schluss anzuhängen, in dem er den üblichen "Tanz der Rekruten" ("Zifferntanz") zum Besten gab. Mein Nachsatz: Wenn das nicht käme, wäre die Blaspartie nicht aus Lanžhot. Das Ehepaar Osička, das unter anderem auch mit dieser Blaskapelle singt, hatten mit Moravanka einen anderen, gleichzeitigen Termin wahrzunehmen gehabt. Das Einspringen von Pavel mit Karel war beinahe typisch, denn beide "können" de-facto immer.

Kameník  mit seinen Musikanten marschierten zu ihrem Auftritt ein. Es scheint die vorzugsweise Art von Bohumír Kameník zu sein, einen  Auftritt so zu gestalten. Ja, es hat etwas Mährisches in sich, mir gefällt es. Bohumír  ist ein gestandener Mährer, treu der Tradition. Wenn Bohumír am Flügelhorn gemeinsam mit Tenor spielt, berührt das das Herz, es ist oft das Reich stellenweise tiefer Gefühle. Sagt, was ihr wollt, es ist meine Frequenz. Eine liebe Überraschung waren beide Sängerinnen. Im Besonderen ergriff mich der hingebungsvolle Gesang von Dobruška Součková. Hinreißendes Mädchen aus Hodonín überzeugte mit ihrer Stimme vielleicht jeden von ihrer "liebevollen Beziehung" zum Gesang. Es war eine Vorführung reiner Leidenschaft. Der Auftritt von Kameník und seinen Musikanten ging "unter die Haut".

Die Blaskapelle Lácaranka zeigte sich in einem soliden Licht. Es genügt, die Videoaufzeichnung anzusehen, wo diese Formation "Velikonoční" von Antonín Orság spielen. Sie sind große Liebhaber der Blasmusik, manchmal ausgesprochene Fanatiker, auch wenn hin und da ein Ton im Trompetenregister  unerwartet hineinrutscht. Das ändert nichts an der Sache. Es genügt, Mirek Hutr am Schlagwerk zu beobachten. Der würde - um eine Metapher hier zu platzieren - für die Blasmusik sterben. Der Komponist und künstlerischer Leiter Pavel Svoboda fehlte mir dieses Mal unter den Trompeten. Aus gesundheitlichen Gründen war er nicht anwesend. Ein Plus für die Partie aus Kobylí.

Meine erste Reflexion, die ich über die Blaskapelle schrieb, habe ich umgestaltet, weil sie mir als nicht ganz angemessen erschien.

Den Schluss des Blasmusikfestivals besorgte die Blaskapelle Jižani mit einer ausgewogenen Mischung von böhmischen und mährischen Stücken in einer gefälligen Interpretation. Sie boten eine Blasmusik an, die beim Publikum sehr gut angekommen ist. Diese Formation ist sehr ambitioniert, engagiert und gut zusammengespielt. Der Kapellmeister Mirek bot gelegentlich "visuelle Einlagen" wie´s weitergehen soll, das Gesangsquartett ausgezeichnet. Der Sänger Lubomír Jech (Bruder von Pavel Jech)  ist zugleich der Moderator dieser Blaskapelle und Spaßmacher mit dem richtigen "Schmäh". Den Jech´s wurden diese Fähigkeiten vermutlich schon in die Wiege gelegt. Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Blaskapelle Jižani durch ihre Aktivitäten sichtlich bemüht ist, in der Blasmusikszene allzu rasch ins "Rampenlicht" treten zu wollen. Das konservativ eingestellte Publikum legt zur Beurteilung der Qualität einer Blaskapelle in der Regel Zeiträume zugrunde, die vielleicht manche Blaskapelle überraschen würde. Es handelt sich dabei jedenfalls um Zeiträume in der Größenordnung von unter Umständen mehreren Jahrzehnten.
Jižané nahmen Teil an der so genannten "Europameisterschaft in der böhmischen Blasmusik", was mich in diesem Zusammenhang veranlasst, noch einen kurzen Nachsatz anzuhängen.

Es ist vermutlich ein besonderes Charakterzeichen unserer "amerikanisierten" Gegenwart, die durch ein greifbares Business-Denken durchtränkt ist. Diese Denkweise kann manche Blaskapelle dazu "verleiten", sich durch so genannte "Siegeslorbeeren", egal wo und wie gewonnen, sich am Markt besser verkaufen zu können. Ein Schatten auf der Wand zeichnet sich deutlich ab: ein Verschiebung von der Traditionspflege zur Business-Macherei. Fragt sich überhaupt noch jemand, von welcher Stelle derartige Beurteilungen herrühren? Keiner soll mir erzählen, dass es doch völlig "Wurscht" ist, wer derartige "Siegesetiketten" erteilt. "Europameisterschaft in böhmischer Blasmusik" klingt doch schön, oder? Man muss aber wissen, dass es sich hier um einen ganz seichten Unfug handelt. Eine kleine Handvoll business-orientierter Personen im deutschen Nachbarland erteilte sich durch eigene Nomination das Recht, über die böhmische Blasmusik  zu befinden. Es handelt sich zur Gänze um eine lächerliche Situation. Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn es sich um eine "Deutsche Meisterschaft in der Interpretation böhmischer Blasmusik" handeln würde. Warum auch nicht?  Einen Etikettenschwindl mit "böhmischer Blasmusik" zu betreiben ist aber sehr durchsichtig. Qualitative Beurteilungen, was böhmischer Blasmusik ist, sollte man ruhigen Gewissens jenen überlassen, wo diese musikalische Gattung ihre Heimat hat. Muss das sein, sich mit fragwürdigen Titeln zu schmücken?

Die tontechnische Betreuung des Festivals war nicht ganz optimal. Die auftretenden Ausfälle verschiedener Art beeinträchtigten stellenweise nicht unwesentlich den Gesamteindruck der Darbietung. Mit technischen Pannen muss aber immer gerechnet werden.

Man kann sich auf das Wiedersehen in Dobřínsko  nächstes Jahr freuen. Auch dann wird mit interessanten Blasformationen zu rechnen sein. Das Festival kann mit seinem repräsentativen Niveau jedem Blasmusikfan nur empfohlen werden.

Siehe auch Foto- und Videoalbum.