Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Hody v Lelekovicích u Brna

- CZ -

"Česká beseda" v Lelekovicích u Brna
Hodové slavnosti jsou součástí kulturního života na Moravě, zejména v její jižní polovině. Jsou oblasti, jako např. na Podluží, kde hody tvoří v jednotlivých obcích jakýsi vrchol kulturních událostí v roce. Nebýt na hodech znamená být těžce nemocen. Hody jsou bez doprovodu dechové hudby doslova nemyslitelné. Dechový doprovod ovšem nemůže hrát každá kapela, protože se vyžaduje znalost zvyklostí, obřadu, zejména pak písní, které jsou pro každou oblast specifické. V některých oblastech mají hody dlouhou tradici, kde i přes veškeré projevy globalizace (často "amerikanizace") se o tento projev kulturní identity svědomitě pečuje.

Nalezneme ovšem i oblasti, kde se tato tradice oživuje a je obdivuhodné, že je zjevně podporována omladinou, bez které by si hody nebylo možno představit, pozbývaly by vitality a jiskry. Zde uvedený videozáznam byl pořízen mým bratrem Josefem z hodových slavností v Lelekovicích, malé obce, sousedící bezprostředně se severním katastrem města Brna.

Pro "fajnšmekry" je ze snímku zřejmá  - přehnaně řečeno - celá řada "jemných nedostatků", které ale - jak se lze přesvědčit - nikterak nekalí bujnost a radost mladých ze společného, jistě krásného zážitku. Za zmínku stojí, že i doprovodná dechová hudba se složila tak nějak narychlo, nemá oficiální označení a hraje, hraje-li vůbec, pouze příležitostně. Nabídnout navíc dechový hudební doprovod pro "Českou besedu" není zdaleka snadnou záležitostí. Jak patrné, poradili si i děvčata a chlapci s tancem velmi dobře na naprosto nevhodném, "šutrovým parketu pod májů".

Lze jen doufat, že si mladí důležitost tradice a kulturní identity uvědomují. Jsem přesvědčen, že se všichni na hody v příštím roce opět budou těšit, možná i na vhodnější taneční ploše.