Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

9. Trachtenball in Prušánky

"`Česká beseda"
9. krojovaný ples v Prušánkách / 9. Trachtenball in Prušánky

Die Ballsaison ist voll im Gange, somit auch die Zeit des Fröhlichseins, in Mähren die Zeit der Folklorepflege mit ihren Bräuchen und der dazugehörenden, bunten Farbepracht hergerichteter Mädchen (šohajky) und Buben (šohaji). Die Blasmusik ist ein fixer Bestandteil derartiger Festivitäten. Ich habe mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einem traditionellen Trachtenball in Prušánky beizuwohnen, einem relativ kleinen Ort in Podluží, der zum Gebiet der lebenden Folklore gehört. In guten wie auch schlechten Zeiten, ungeachtet der bebenden Krisen ringsum, gehört ein derartiges Fest für Jung und Alt zum Bestandteil der Traditionsfeste im Jahresablauf.

Prušánky
9. krojovaný ples Prušánky

Nach altem Brauch begann der Trachtenball mit der Eröffnung "Česká beseda", vorgetanzt von jungen šohaji und šohajky aus Prušánky sowie einigen benachbarten Orten. Die musikalische Umrahmung während der ganzen Ballveranstaltung besorgte die Blaskapelle Večerka aus Hlohovec unter der musikalischen Leitung von Zbyněk Bílek. Folklorefans wie ich kamen zweifelsohne voll auf ihre Rechnung.

Ein Riesendank gehört allen jenen, die sich an der Vorbereitung beteiligt haben, insbesondere den jungen Paaren, die in ihrer Freizeit, an kommerziellen Überlegungen  vorbei, mit großer Begeisterung zum einmaligen Gelingen dieses prächtigen Ballabends beigetragen haben.

S.a. Fotos im Album.

CZ
taneční pár
taneční pár

Plesová sezóna se nachází v plném proudu, čímž opět také nadešel čas veselí a dobré nálady, na Moravě čas pečování o folklor se všemi svými zvyklostmi včetně k tomu naležící široké palety pestrých barev nastrojených děvčat  'céreček'  a hochů 'šohajů'. Dechová hudba je zde nedílnou součástí takových oslav.

Nenechal jsem si ujít tuto příležitost zůčastnit se tradičního krojového plesu v Prušánkách, poměrně malé obci na Podluží, která patří k oblasti stále živého moravského folkloru. Jak v dobrých, tak i v časech méně příznivých, bez ohledu na otřásající krize kolem, patří zde taková slavnost, pro mladé i staré, k nedílné části toku tradičních slavností v průběhu roku.

Krojový ples byl slavnostně zahájen Českou besedou, kterou tancovali půvabné šohajky a urostlí šohaji z Prušánek společně s páry ze soudsedních obcí. Velmi hezky provedený hudební doprovod zajistila dechová skupina Večerka z Hlohovce s uměleckým vedoucím Zbyňkem Bílkem. Folklorní fandové jako já si přišli při takovéto vyjímečné příležitosti bezesporu na své.

Velký dík patří všem, kteří se na přípravě podíleli, zejména však omladině, která ve svém volném čase, jaksi bokem jakýchkoliv komerčních úvah, s velkým nadšením přispěla ke skvělému zdaru tohoto krásného plesového večera.

Viz. také fotky v albu.

Folklore treasures

Tvrdonice 2015 - Vrtěná: Stárek Podluží Martin Vaculík, Pavla Burešová

- CZ - Během Tvrdonických Národopisných Slavností, které se konaly počátkem června  2015 již po dvaašedesáté, se volí stárek podluží. Z řady uchazečů porota vybere stárka, který je bodovým součtem nejlepší ve třech disciplínách: a) v tanci "vrtěné", b) ve zpěvu a c) v královské disciplíně, vebuňku. Vítěz soutěže postupuje pak do soutěže o nejlepšího interpreta verbuňku ve Strážnici.

Stárek je ústřední osobností, který je zodpovědný za konání všech kulturně-tradičních slavností v danné oblasti. Zastávat tuto funkci je spato s velkou úctu ze strany kulturní komunity. Od stárka se očekává tělesná zdatnost, organizační schopnosti a perfektní znalosti lidových tradic danného regionu.

Stárkem Podluží pro rok 2015 (i pro rok 2014)  byl zvolen Martin Vaculík z Dolních.Bojanovic.

Während der Ethnographischen Festlichkeiten von Tvrdonice, die zu Beginn Juni 2015 schon zum 62. Mal stattfanden, wird auch der "Stárek" von der südmährischen Region Podluží gewählt. Aus einer Reihe von Bewerbern wird von einer fachkundigen Jury ein Stárek ausgewählt, der punktemäßig in drei speziellen Disziplinen in der Summe m Besten abschneidet: a) im Tanz "Vrtěná" , b) im Gesang und c) in der Königsdisziplin "Verbuňk". Der Sieger ist darüber hinaus qualifiziert, am überregionalen Wettbewerb um den besten Interpreten des "Vebuňk" in Strážnice  teilzunehmen.

Stárek ist die zentrale Persönlichkeit, die für die Abhaltung aller kulturell-traditionellen Feste jeweiliger Teilregion verantwortlich ist. Diesen Posten inne zu haben ist mit großem Ansehen seitens der kulturellen Kommunity verknüpft. Vom Stárek werden körperliche Fitness, organisatorische Fähigkeiten sowie eine perfekte Kenntnis der Volkstradition der Region erwartet.

Zum Stárek von Podluží, einer besonders wichtigen Region in Südmähren mit langer Volkskulturtradition, wurde Martin Vaculík aus Dolní Bojanovice gewählt.

"Vrtěná"  - Martin Vaculík, Pavla Burešová
- kvítek -
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED