Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

My study audio backgroud

Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Tišnovanka
SHORT ADMIN and EDITORIAL NEWS >>> NONE currently <<< STAY TUNED

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert 07 July 2020 657
Freunde, es ist an der Zeit, unsere Zukunft in eigene Hände zu nehmen / Přátelé, je na čase vzít naši budoucnost do vlastních rukou 05 May 2020 417
Focus switched temporarily to relevant world economic events 01 April 2020 571
noty.dechovka.eu - Další skladby / noten.dechovka.eu - Weitere Kompositionen 16 February 2020 855
The Best Wishes To Everyone On The Way Into The New Year 2020 27 February 2020 1295
Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid 25 December 2019 1185
Veselé Vánoce / Frohe Weihnachten / Marry Christmas 24 December 2019 1243
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 3071
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 3967
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 5249
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 7087
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 4586
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 4729
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 5816
Free scores - Noty zdarma - kostenlose Noten 10 March 2019 8498
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 6006
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 6111
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 6852
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 6975
Adam Hudec a jeho tvorba / Adam Hudec und sein Schaffen 21 April 2013 9548
Seznam volně dostupných skladeb na www.dechovka.eu / Verzeichnis frei zugänglicher Kompositionen auf www.dechovka.eu 01 July 2013 21307
Nová anketa / Neue Umfrage 22 March 2013 7099
Happy New Year 2013 22 March 2013 6929
Dvoujazyčný obsah / Zweisprachiger Inhalt 11 November 2012 7223
Sdělení ZDHS / Mitteilung der ZDHS 13 February 2012 8935

Famous tunes

Julius Fučík - Florentínský pochod

Jedovnická polonéza - hudební rámec Florentínský pochod Julia Fučíka, hraje Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna
Polonese von Jedovnice - musikalischer Rahmen Florentiner Marsch von Julius Fučík, es spielt die Tschechische Filharmonie unter der Leitung von Václav Neumann

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED