Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
Archiv bezplatných not rozšířen / Archiv kostenloser Noten erweitert 28 February 2021 40
Happy New Year 2021 - Peace and Love to Every Soul on the Planet Earth 02 January 2021 381
Veselé Vánoce všem příznivcům české dechovky / Frohe Weihnachten allen Anhängern der böhmischer Blasmusik 24 December 2020 316
Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik 19 December 2020 657
Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert 07 July 2020 1301
Freunde, es ist an der Zeit, unsere Zukunft in eigene Hände zu nehmen / Přátelé, je na čase vzít naši budoucnost do vlastních rukou 05 May 2020 834
Focus switched temporarily to relevant world economic events 01 April 2020 1102
noty.dechovka.eu - Další skladby / noten.dechovka.eu - Weitere Kompositionen 16 February 2020 1193
The Best Wishes To Everyone On The Way Into The New Year 2020 27 February 2020 1543
Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid 25 December 2019 1594
Veselé Vánoce / Frohe Weihnachten / Marry Christmas 24 December 2019 1455
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 3604
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 4200
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 5518
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 7466
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 4811
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 4963
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 6122
Free scores - Noty zdarma - kostenlose Noten 10 March 2019 9028
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 6287
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 6502
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 7080
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 7282
Adam Hudec a jeho tvorba / Adam Hudec und sein Schaffen 21 April 2013 10217
Seznam volně dostupných skladeb na www.dechovka.eu / Verzeichnis frei zugänglicher Kompositionen auf www.dechovka.eu 01 July 2013 22266

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Dolnocerekvická polka

Česky


Dolnocerekvická polka


hudba Blahoslav Smišovský
text Jaroslav Hájek

zpívají
Milan Černohouz
Ivana Zbořilová

hraje
dechová hudba
Veselka Ladislava Kubeše

Slavní rodáci z Dolní Cerekve
CD "Slavní rodáci z Dolní Cerekve"
věnováno skladatelům
Karlu Pádivému a
Blahoslavu Smišovskému

natočeno ve studiu FIKUS
produkce
Kubešovo hudební nakladatelství

Tento projekt byl finančně podpořen
krajem Vysočina

My study audio backgroud

Metoděj Prajka - Hodová

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED