Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb

Die Militärmusik leistet einen wichtigen Beitrag zum Kulturerhalt der österreichischen Blasmusiktradition. Alle Musikerinnen und Musiker, welche ihre 14 Monate bei der Militärmusik im jeweiligen Bundesland abgedient haben, gehen als tragende Säulen zu ihren örtlichen Musikvereinen zurück, um dort als Kapellmeister, Obmann oder anderen… wichtigen Funktionen, zum Vereinsleben und zum Kulurleben Österreichs beitragen.

Gleichzeitig kann es nicht sein, dass unser Minister von Attraktivierung des Grundwehrdienstes spricht und trotzdem einen der umfangreichsten und interessantesten Dienst im Bundesheer abschaffen will.

Helfen Sie uns, dieses wichtige Kulturgut altösterreichischer Tradition zu erhalten
und unterzeichnen Sie diese Petition zum
ERHALT DER MILITÄRMUSIK STEIERMARK und aller anderen 8 Militärmusiken Österreichs!
Danke!
 
Hier direkt unterzeichnen: www.avaaz.org

- CZ -

Vojenská hudba reprezentuje důležitý přínos k udržení kulturní tradice rakouské dechové hudby. Všichni hudebníci, ať již ženy či muži, kteří sloužili 14 měsíců ve vojenské hudbě danné spolkové země, jsou po návratu do civilního života nosnými pilíři v jejich lokálním prostředí ať již ve funkci kvalifikovaných kapelnic / kapelníků, v organizačních funkcích či jako rutinovaní hudebníci s praxí. Přispívají tím velkou měrou k vitalitě rakouských hudebních spolků a tím v neposlední řadě k bohatému kulturnímu životu v Rakousku.

Je velmi sporné chování ministra resortu, který na jednu stranu veřejně hovoří o zvyšování atraktivity základní vojenské služby a přitom chce likvidovat jednu z nejatraktivnějších a nejzajímavějších služeb, který spolková armáda nabízí.
 
Pomozte nám zachovat tento důležitý kulturní segment starorakouské hudební tradice
a podpořte petici k
ZACHOVÁNÍ VOJENSKÉ HUDBY spolkové země Štýrsko a všech ostatních 8 vojenských hudeb Rakouska!
Děkujeme!!
 
Zde lze petici podepsat: www.avaaz.org