Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER
"Není těžké komponovat. Je ale úžasně těžké, přebytečné noty smést pod koberec."    "Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.." -- Johannes Brahms

gratisnoty.eu doplněny / /gratisnoten.eu ergänzt

Seznam bezplatně dostupných not byl opět rozšířen o další skladby. Tentokráte přispěli autoři Jan Čiviš, Václav Maňas ml., Antonín Pecha a Jiří Volf ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem. Všem jmenovaným autorům patří velký dík za bezplatné poskytnutí jejich tvorby dechovkové komunitě, viz. www.gratisnoty.eu

Das Verzeichnis kostenlos zugänglicher Kompsitionen wurde um weitere 6 Stücke erweitert. Beigeragen haben diesmal die Autoren Jan Čiviš, Václav Maňas Jun.., Antonín Pecha und Jiří Volf in Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hájek. Ein Dankeschön an alle genannten Autoren seitens der Blasmusik-Kommunity für ihre Großzügigkeit, s.a. www.gratisnoten.eu


Famous tunes

František Kotásek - Ratíškovská

František Kotásek na 40. FDHR
František Kotásek
40. Festival dechových hudeb Ratíškovice

Ratíškovská
hudba František Kotásek
text Stanislav Pěnčík

Stanislav Pěnčík
Stanislav Pěnčík
21.5.1939 Nenkovice
17.6.2004 Hodonín

hraje
dechová hudba Dolanka
- JABKO -
 

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.