Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"Posudek písničky: 1. strofa - 2. strofa - dohromady katastrofa."  "Liedbeurteilung: 1. Strophe - 2. Strophe - insgesamt Katastrophe" -- N.N.

Gratisnoty: Nové skladby / Gratisnoten: neue Kompositionen

www.gratisnoty.eu / www.gratisnoten.eu

Seznam bezplatných not jsem opět doplňil o dalších 10 skladeb z pera autorů Jaroslava Heřmana, Jana Lipolda, Libora Mikla, Antonína Tichého, Jiřího Volfa,  a Josefa Žida s texty Jaroslava Hájka. Děkuji autorům za příspěvek.

Viz www.gratisnoty.eu / www.gratisnoten.eu

Das Verzeichnis kostenloser Noten habe ich soeben um weitere 10 Kompositionen aus der Feder der Autoren Jaroslav Heřman, Jan Lipold, Libor Mikl, Antonín Tichý , Jiří Volf,  sowie Josef Žid mit einem Text von  Jaroslav Hájek ergänzt. Ich danke den Autoren für den Beitrag.

Siehe www.gratisnoten.eu / www.gratisnoty.eu
 

Famous tunes

František Kmoch - Kolíne, Kolíne

- CZ -

František Kmoch v sokolské uniformě
František Kmoch
v sokolské uniformě
1848 - 1912

Kolíne, Kolíne
Velký orchestr Supraphonu
dirigent Rudolf Urbanec

zpěv
pěvecký soubor Lubomíra Pánka

 

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.