Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid

- CZ - Košíček nových melodií s dílny hudebních skladatelů Václava Maňase ml., Vladislava Sudy, Josefa Thumse a  Josefa Žida ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hajkem mohu prostřednictvím Jaroslava Hájka nabídnout příznivcům české dechovky pod stromeček ... a to ryze novodobě české.

Viz. noty.dechovka.eu

Přidávám také - z mého hlediska - velmi zdařenou skladbu "Pozemský ráj" obou Jaroslavů Heřmana a Hájka, ke které jsou pro zájemce k dispozici i noty v archivu. Skladba byla natočena dechovou hudbou Vysočanka, s kterou Jaroslav Hájek udržuje velmi úzký autorský vztah. Skladba se nachází na nejnovějším CD z roku 2019 ( Jardo děkuji) a nese velmi přiléhavý název "Pozdravy z Vysočiny". Já bych jen doplňil ... z krásné Vysočiny. CD lze obdržet přímo od dechové hudby Vysočanka.

- DE - Ein Körbchen von neuen Melodien aus der Werkstatt der Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums und Josef Žid in Zusammenarbeit  mit dem Texter Jaroslav Hájek kann ich Dank der engen Koordination mit Jaroslav Hájek den Anhängern der böhmischen Blasmusik unter den Weihnachtsbaum legen ... und zwar echt zeitgenösische böhmische Kompositionen anbieten.

Siehe noten.dechovka.eu

Ich lege auch dazu - meinem Empfinden nach - eine sehr gelungene  Komposition "Paradies auf Erde / Pozemský ráj" von den beiden JarosavHeřman und Hájek. Für diese Komposition stehen im Archiv auch Noten zur  Verfügung.  Die Komposition wurde von der Blaskapelle Vysočanka aufgenommen, mit der Jaroslav Hájek als Texter sehr enge Beziehung pflegt. Das Stück befindet sich auf der neuesten CD aus dem Jahr 2019 (Jarda, vielen Dank) und trägt den sehr passenden Titel "Grüße aus Vysočina / Pozdravy z Vysočiny". Ich würde nur ergänzen ... aus dem reizenden Landesteil Vysočina zwischen Böhmen und Mähren . CD kann man direkt von der Blaskapelle Vysočanka  beziehen.

Pozemský ráj / Paradies auf Erde - hudba Jaroslav Heřman, text Jaroslav Hájek (noty viz. archiv)
Kvítek

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Haj, husičky haj

- DE -


Hei, ihr Gänschen, Hei! / Volkslied


Musik Alois Čuma

Gesang
Wendi (Alias Werner Wendelin)
Lubica Špačková

Blaskapelle
Wendi's Böhmische Blasmusik
Kapellmeister Werner Wendelin

Nach altem Rezept ...
CD "Nach altem Rezept ... aus Burgenland"

Studio TomTone Productions
2014

Für diejenigen, die es nicht wissen: "Haj, husičky haj" ist in den Musikbestand des Bundeslandes Burgenland von der Wirkungszeit des Maestro Joseph Haydn bis zur Gegenwart als die inofizielle burgenländische Landeshymne eingegangen.
OK, fast so.
Man beachte auch die absolut makellose böhmische Aussprache von Wendi:-) Es ist eine Freude, sich das anzuhören.

My study audio backgroud

Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Tišnovanka

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED