Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid

- CZ - Košíček nových melodií s dílny hudebních skladatelů Václava Maňase ml., Vladislava Sudy, Josefa Thumse a  Josefa Žida ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hajkem mohu prostřednictvím Jaroslava Hájka nabídnout příznivcům české dechovky pod stromeček ... a to ryze novodobě české.

Viz. noty.dechovka.eu

Přidávám také - z mého hlediska - velmi zdařenou skladbu "Pozemský ráj" obou Jaroslavů Heřmana a Hájka, ke které jsou pro zájemce k dispozici i noty v archivu. Skladba byla natočena dechovou hudbou Vysočanka, s kterou Jaroslav Hájek udržuje velmi úzký autorský vztah. Skladba se nachází na nejnovějším CD z roku 2019 ( Jardo děkuji) a nese velmi přiléhavý název "Pozdravy z Vysočiny". Já bych jen doplňil ... z krásné Vysočiny. CD lze obdržet přímo od dechové hudby Vysočanka.

- DE - Ein Körbchen von neuen Melodien aus der Werkstatt der Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums und Josef Žid in Zusammenarbeit  mit dem Texter Jaroslav Hájek kann ich Dank der engen Koordination mit Jaroslav Hájek den Anhängern der böhmischen Blasmusik unter den Weihnachtsbaum legen ... und zwar echt zeitgenösische böhmische Kompositionen anbieten.

Siehe noten.dechovka.eu

Ich lege auch dazu - meinem Empfinden nach - eine sehr gelungene  Komposition "Paradies auf Erde / Pozemský ráj" von den beiden JarosavHeřman und Hájek. Für diese Komposition stehen im Archiv auch Noten zur  Verfügung.  Die Komposition wurde von der Blaskapelle Vysočanka aufgenommen, mit der Jaroslav Hájek als Texter sehr enge Beziehung pflegt. Das Stück befindet sich auf der neuesten CD aus dem Jahr 2019 (Jarda, vielen Dank) und trägt den sehr passenden Titel "Grüße aus Vysočina / Pozdravy z Vysočiny". Ich würde nur ergänzen ... aus dem reizenden Landesteil Vysočina zwischen Böhmen und Mähren . CD kann man direkt von der Blaskapelle Vysočanka  beziehen.

Pozemský ráj / Paradies auf Erde - hudba Jaroslav Heřman, text Jaroslav Hájek (noty viz. archiv)
hraje dechová hudba Vysočanka z Brtnice
Kvítek