Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik

Wbcz Hudební skladatelé Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem přispěli opět novými skladbabi do archivu bezplatně dostupných not pro dechovku.
Viz. noty.dechovka.eu
Jménem všech nadšenců české dechovky jim vyjadřuji srdečný dík.

de Komponisten Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý haben in Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hajek wieder einmal mit neuen Kompiositionen zum Archivfundus  der kostenfrei zugänglichen Stücke für die böhmische Blasmusik beigetragen.
Siehe noten.dechovka.eu
Im Nahmen aller Fans der böhmischen Blasmusik richte ich an sie ein herzliches Dankeschön.
--

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Metoděj Prajka - Výborná


Metoděj Prajka - Výborná

hraje
dechová hudba Dambořanka
kapelník František Mayer


CD "Dambořanka 90 let"
Tonstudio Rajchman 2015

- CZ -
Dechová hudba Dambořanka, jak jinak než z Dambořic, oslaví v tomto měsíci své 90tileté jubileum úspěšného hudebního působení. Byla založena otcem současného kapelníka. V regionu se těší velké oblibě, hudebně doprovází nejrůznější  vžité tradice širokého okolí a pravidelně se zůčastňuje festivalů.

Touto cestou děkuji srdečně kapelníkovi Františku Mayerovi za zaslané CD, které mě velmi potěšilo.

- DE -
Blaskapelle Dambořanka aus Dambořice, wie sonst, feiert diesen Monat ihr 90stes Jubiläum ihres erfolgreichen musikalischen Wirkens. Sie wurde vom Vater des gegenwärtigen Kapellmeisters gegrúndet. Die Blaskapelle erfreut sich in ihrer Region einer großen Beliebtheit, sie begleitet musikalisch die verschiedensten gelebten Traditionsfeste in der breiten Umgebung und nimmt  regelmäßig Teil an Blasmusikfestivals in Mähren.

Auf diesem Wege bedanke ich mich herzlich beim Kapellmeister František Mayer für die zugesandte Jubiläums-CD, die mich sehr erfreute.

 

My study audio backgroud

DH Malá muzika Nauše Pepíka - Když srdce mne boli

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED