Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik

Wbcz Hudební skladatelé Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem přispěli opět novými skladbabi do archivu bezplatně dostupných not pro dechovku.
Viz. noty.dechovka.eu
Jménem všech nadšenců české dechovky jim vyjadřuji srdečný dík.

de Komponisten Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý haben in Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hajek wieder einmal mit neuen Kompiositionen zum Archivfundus  der kostenfrei zugänglichen Stücke für die böhmische Blasmusik beigetragen.
Siehe noten.dechovka.eu
Im Nahmen aller Fans der böhmischen Blasmusik richte ich an sie ein herzliches Dankeschön.
--