Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu: Nové Skladby / Neue Kompositionen

Kirschecz  Textař (ale také úspěšný včelař) Jaroslav Hajek velmi aktivně spolupracuje s řadou angažovaných skladatelů. Tentokráte mně zaslal do archivu komposice pánů autorů Václava Maňase ml.,  Libora Mikla, Antonína Pechy, Antonína Tichého a Josefa Žida. Jako doposud, všechny autorské sklady jsou originální, zveřejněné s písemným souhlasem všech tvůrců pouze zde na noty.dechovka.eu
Skladby jsou všem bezplatně dostupné a je vysloveně zakázáno s nimi provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost (prodej etc.). Veřejné provozování nahlaste prosím  obvyklým způsobem u odpovídajících ochranných autorských vazů.

de  Der Texter (aber auch ein erfolgreicher Imker)  Jaroslav Hajek  arbeitet mit einer Reihe engagierter Komponisten zusammen. Diesmal hat er mir Kompositionen der Herrn Autoren Václav Maňas ml.,  Libor Mikl, Antonín Pecha, Antonín Tichéhý und Josef Žid ins Notenarchiv zur Vefügung gestellt. Wie bisher, alle Beiträge sind Original-Kompositionen, die mit einer schriftlichen Zustimmung aller nur hier auf noten.dechovka.eu angeboten werden.
Werke sind allen kostenfrei zugänglich, Es ist allerdings ausdrücklich verboten, mit den Weken jedwede gewinnbringende Tätigkeit zu betreiben (Verkauf etc.). Öfentliches Betreiben ist bei den entsprechenden Autoren-Schutzverbänden nach dem üblichen Usus zu melden.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Už sa Vám mamičko

Už sa Vám mamičkozpěv / Gesang Božena Baťková - Marie Prajková


               Božena a Zdeněk Baťkovi                                Marie Prajková

Sourozenci Baťkovi jsou zpěváci, kteří skromně a nanápadně přispívají do pokladnice hudebního života. Uvádějí písničky tam, kam patří, mezi lid, ať se jimi raduje a těší.
Geschwister Baťěk sind Sänger, die auf bescheidene Weise in die Schatztruhe des musikalischen Leben beitragen. Sie führen ihre Lieder dort auf, wo sie hingehören, unter Leuten, um diesen Freude zu bereiten,um sie zu erfreuen.
viz také / s. auch www.sourozenci-batkovi.cz


 

My study audio backgroud

Brněnská Moravěnka - Ježovská polka

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED