Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER


Bedřich Smetana: Má vlast, Vyšehrad / Friedrich Smetana: Meine Heimat, Vyšehrad

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

Sdělení ZDHS / Mitteilung der ZDHS

Slovensky


Od skladatele pana Adama Hudce, čestného předsedy Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS), jsem obdržel sdělení, které bych rád dále předal všem příznivcům české dechovky:

Vážení priatelia kvalitnej dychovej hudby

Rozhodli sme sa urobiť Centrálnu videodatabázu ZDHS.

V tejto sekcii nájdete všetko podstatné, čo  vzniklo za ostatných 70 rokov v oblasti dychovej hudby na Slovensku ( ale aj v Európe  ).Múdri ľudia hovoria, že kto nepozná históriu a nedokáže sa z nej poučiť, nie je schopný vytvárať v súčasnosti a ani v budúcnosti kvalitu. Preto vzniká postupne databáza toho najpodstatnejšieho v žánri dychová hudba, centralizovaná na jednu stránku Združenia dychových hudieb Slovenska. Jednak preto, aby sme najmä mladšej generácii dychovkárov predstavili mnoho skladateľov i skladieb, ktoré tvorili súčasť dychovej hudby v minulosti, ale aj preto, aby v neprehľadnej džungli internetu, You tubu či Facebooku - mal záujemca o náš žáner jednoduchšiu cestu k nájdeniu toho, čo ho zaujíma.

V podstránkach www.zdhs.sk/video nájdete 5 kategórií, z ktorých si môžete vybrať, čo vás zaujíma. Samozrejme sa budú jednotlivé oddelenia postupne dopĺňať ďalšími skladbami či informáciami. Keďže množstvo skladieb staršieho dáta vtedy nebolo možné nahrať na video, urobil som video a zavesil na You tube skladby pomocou použitia originálnej hudby a rôznych fotografií. Novšie skladby kapiel, alebo hudobných skladateľov sú už vo video podobe.

Veríme, že vás táto nová stránka zaujme a bude studnicou rýchlej pomoci pri hľadaní toho, čo si chcete z oblasti dychovej hudby vypočuť.

Príjemné počúvanie i prezeranie vám želá
Adam Hudec (tentokrát ako admin)


Adam Hudec - Jarná polka /  Frühlingspolka


hraje
Brighouse & Rasttrick Band, West Yorkshire, England, dirigent Alan Morrison
(překrásné podání)

Famous tunes

František Kmoch - Česká muzika

- CZ -

František Kmoch v sokolské uniformě
František Kmoch
v sokolské uniformě
1848 - 1912
"Vlastenci, probuďte se!"

Česká muzika


Velký orchestr Supraphonu
dirigent Rudolf Urbanec

zpěv
pěvecký soubor Lubomíra Pánka

"My Češi jsme muzikanti,
nás zná celý svět,
kdo nám chce brát,
co nám patří,
zahrajem mu hned,
my svá práva ani jazyk,
vzít si nedáme,
kdo se na nás opováží,
tomu zahráme."
...

  Nadčasový a jasný odkaz Františka Kmocha národu, aktuální zejména také v souvislosti s nadcházejícími volbami nového prezidenta České Republiky.
"Zvažte dvakrát"

New articles

Updated articles

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.