Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
- CZ -   S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tato odsouzena k zániku. Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou nelze udržet žádnou živou tradici, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
- DE -   Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch ihr Untergang gewiss. Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen.
 Small is beautiful and the colors of national cultural diversity as well.
Always be aware of your homeland, language and cultural roots, your identity.
In 2010-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Mistříňanka ( www.mistrinanka.cz  )
( See also other Brass Bands On Stage )


  Vienna - MET  
ADMIN / EDITORIAL JOTS >>> Sorry for troubles around 10, 11. 12. January - due to fight with hackers <<< STAY TUNED

Welcome on board: Dechová hudba Cyrilka

- CZ -

Dechová hudba Cyrilka
nová dechová hudba Cyrilka
Nová slovácká dechová hudba Cyrilka z Podivína vznikla v září tohoto roku 2012.  Jednoho slunečného podzimního dne se prostě pár dobrých kamarádů sešlo při sklence lahodného bílého.  Protože se jednalo nejen o milovníky vína, ale i příznivce tradiční lidové muziky, rozcházeli se s odhodláním založit dechovku a společnými silami se aktivně věnovat muzice. Pro název kapely nešli daleko. Jak v Podivíně, tak v Rakvicích (oblast Břeclav) se nachází staré kapličky nazývané Cyrilka (odvpzeno od Cyrila a Metoděje, zejména pro Moravany dvě historicky důležité osobnosti), pro domácí v úctě chované posvátné místo. Jménem bylo tudiž navázáno i na historii a tradice lokálního obyvatelstva. Sedmičlenná parta včetně dvou zpěváků reprezentuje malé obsazení. A co zpívají a hrají? V krátkosti moravskou, tradiční klasiku v širokém rozsahu. Zatím nemám k dispozici žádný zvukový záznam. Doplňím však na těchto místech poté, co dostanu od party jejich první CD, které jistě v dohledné době natočí.

- Jabko -

Partners

SlovenskaDH    RadioDychovka    NotyPreDychovku 260

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED