Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum

- CZ -

45 Dechová hudba Lácaranka oslavila tento rok 45. jubileum od svého zaloření v roce 1975. Lácaranka je ryze jihomoravská dechová hudba, jedna z nemnohých, která reprezentuje nezaměnitelnou jihomoravskou dechovou identitu se vším všudy, nepodléhající nejrůznějším ovlivňujících trendům současnosti.

Celá kapela je sestavená z angažovaných amatérských muzikantů především z blízkého okolí. Přispívá s nadšením k hudebně lidovým tradicím, které mají v této kulturně plodném regionu hluboce zapuštěné kořeny.  Svým prezentačním projevem, obsahem, a stylem udržuje bezprostřední kontakt především s lidmi, kteří rovněž v duchu zdejších tradic denodenně žijí.

Identita kapely se silně projevuje nejen ve vnějších prvcích, jako je tradiční oblečení, ale -především v harmonickém celku hudby a textovího obsahu. Nedílnou součástí zmíněného je ovšem velmi kultivovaný zpěv, který propůjčuje každímu vystoupení kapely ten pravý, nezaměnitelný punc ryzosti.

Mládi  / Jugendzeit
hudba Pavel Svoboda - text František Trtílek
hraje a zpívá dechová hudba Lácaranka z Kobylí

Jsem velmi potěšen, že jsem dostal od kapelníka a skladatele Pavla  Svobody jejich nové CD, které tato skupina natočila ke zmíněnému jubileu. CD věnovala svému zesnulému dlouholetému kapelníkovi Pavlu Kadrnkovi, K CD mohu poznamenat jen jediné: CD zachycuje přesně to co jsem právě v několika škrtech naznačil. Je projevem IDENTITY, vytvořené příkladným společným úsilím. Tak to já hluboce cítím.

Lácaranka 45. jubileum
Lácaranka 45 let - věnováno památce zesnulého kapelníka Pavla Kadrnky

Viz. také / siehe auch
Pavel Kadrnka, kapelník Lácaranky, zpěvák, nás opustil / Pavel Kadrnka, Kapellmeister von Lácaranka, Sänger, hat uns verlassen
In Spotlight 2016-01: 40 let dechové hudby Lácaranka / 40 Jahre Blaskapelle Lácaranka
Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda

Pavle, děkuji za poskytnuté CD.
Celé formaci Lácaranky přeji mnoho pěkných hudebních chvil ... a také potlesku ze strany těch, kteří tuto hudbu považují za  součást jejich života.
kvítek

- DE -

45Blaskapelle  Lácaranka feierte dieses Jahr das 45. Jubiläum von ihrer Gründung im Jahre 1975. Lácaranka ist eine waschechte Blasmusikformation, eine von den nicht allzu vielen, die eine unverwechselbare südmährische Blasmusikidentität mit allem drum und dran repräsentiert. Und ergänzend dazu kann ich bemerken, dass diese Blaskapelle gegenüber den unterschiedlichen musikalischen Trends, die unsere Gegenwart kennzeichnen, stets resistent ist, eben eine echte mährische Formation.

Die Blaskapelle besteht aus engagierten Amateur-Musikanten vor allem aus naher Umgebung. Sie trägt mit Begeisterung und Hingabe zur Volksmusiktradition, die in dieser musikalisch fruchtbaren Region auf tiefe Wurzel verweisen kann. Mit ihrem Präsentationsausdruck und Stil hält sie einen unmittelbaren Kontakt vor allem mit Zuhörern aufrecht, die im Einklang mit der  örtlichen Tradition auch tagtäglich leben,

Die Identität der Blaskapelle äußert sich nicht nur in äußeren Merkmalen, wie etwa in der Beachtung der örtlichen Trachtenbekleidung, sondern vor allem auch im Angebot  der Musik und der Textinhalte, die stets ein harmonisches Ganzes darstellen. Zu einem untrennbaren Bestandteil des Erwähnten gehört immer ein sehr kultivierter Gesang, der jedem Auftritt dieser Blasformation die unverwechselbare Punce der Echtheit verleiht.

Mládi  / Jugendzeit
Musik Pavel Svoboda - Text František Trtílek
Blaskapelle Lácaranka aus Kobylí

Ich bin über die brandneue CD sehr erfreut, die ich vom Kapellmeister Pavla  Svoboda soeben erhalten habe. Die CD wurde zum 45. Bestandsjubiläum der Blaskapelle aufgenommen. Gewidmet wurde die CD dem unlängst verstorbenen, langjährigen Kapellmeister Pavel Kadrnka. Zu der CD-Aufnahme kann ich nur eines bemerken: Die CD hält genau das fest, was ich mit einigen Worten meiner Gefühle zu umschreiben versuchte. Die CD ist im Einklang mit der Blaskapellen-Identität, die beispielhaft durch die gemeinsame Bemühung der ganzen Crew zustande gekommen ist. Das entspricht meinem tiefen Empfindungsgefühl.

Lácaranka 45. jubileum
Lácaranka 45 Jahre - gewidmet dem Andenken an den verstorbenen Kapellmeister  Pavel Kadrnka

Viz. také / siehe auch
Pavel Kadrnka, kapelník Lácaranky, zpěvák, nás opustil / Pavel Kadrnka, Kapellmeister von Lácaranka, Sänger, hat uns verlassen
In Spotlight 2016-01: 40 let dechové hudby Lácaranka / 40 Jahre Blaskapelle Lácaranka
Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda

Pavel, vielen Dank für das gewidmete CD.
Ich wünsche der ganzen Formation noch viele schönen musikalischen Augenblicke ...
sowie viel Beifall seitens jener, die diese Musik als einen untrennbaren Bestandteil ihres eigenen Lebens betrachten.
kvítek