2006-10-07: Dechovka byla, je a bude, Praha (Fotos, dodatek)