Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 8757
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 7207
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 8674
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 7174
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 6476
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 8912
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 6323
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 7346
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 10218
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 12808
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 8573
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6950
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7883
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 7177
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6858
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 6459
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 7315
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8901
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 12131
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 12935
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8853
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 13369
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 10194
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 9213
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 14340
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 16701
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10924
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 12012
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10697
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9662
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 12245
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 12266
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11712
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10740
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 13494
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14896
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15498
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16989
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 18230
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21876
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 21699
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 22093
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22626
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25634
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22997

Short portraits

Roman Kohoutek

Česky

Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
pedagog, muzikant, kapelník

Roman se věnuje s mimořádnou obětavostí mládežnické dechové hudbě "Mladá muzika Šardice". Mladá muzika byla založena v roce 1980. Po dobu její existence se o tuto omladinu staraly významné osobnosti, předevěím svého času velmi intenzivně Josef Ištvánek. Mladá muzika si vypracovala mimořádné postavení a patří svou veskrze neobvykle vysokou úrovní  k předním seskupením tohoto druhu.

Roman tuto formaci převzal jako kapelník na podzim roku 2006. Pod jeho uměleckým vedením kapela mladých doposud svou vysokou úroveň nejen udržela, což samo o sobě by bylo již velkou zásluhou Romana. Dosáhla v posledních letech, dle mého pozorování,  navíc dalšího zlepšení.  Nejsem jistě sám, který si toho povšimnul. Je třeba dodat, že Romanovi v tomto značně pomáhá zcela vyjímečná situace, s kterou se v Šardicích setkává. V této obci existuje fenomenální zájem o hudbu, zpěv a pokračování v zažitých tradicích a to obzvláště u mladých lidí.

V Šardicích se lidová hudba příkladně kultivuje. Vzpomínám si na výrok bývalého starosty obce: "Nevím, čím to je, ale tady chce každý zpívat". Odráží se to i v Mladé muzice. Má k dispozici úžasně zpěvnou omladinu, někteří hovoří o "líhni zpěváků". Tomu všemožně napomáhá i obecní zastupitelství, i když samosebou na vše nelze sehnat dostatek finančních prostředků.

Roman Kohoutek se narodil v Hodoníně 30. ledna 1983. Základní vzdělání prodělal v letech 1989 až 1998 na škole T.G. Masaryka v Hovoranech, kde také bydlí. Protože Romanovi bylo jasno, jakým směrem se v životě chce ubírat dál, navštěvoval již od roku 1997 hodiny u pana učitele M.R. Procházky. Po základní škole následovala v letech 1998 - 2004 konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor trumpeta u pana prof. MgA. Lázara Cruze. Po ukončení studia převzal Roman místo učitele žesťových nástrojů v Šardicích. V roce 2006 došlo k organizační změně. Hudební kurz byl ze struktury obce vyčleněn a přešel pod Základní uměleckou školu (ZUŠ)  v Kyjově. Roman se tím pádem stal pedagogem na ZUŠ Kyjov a zároveň kapelníkem a zodpovědným uměleckým vedoucím Mladé muziky Šardice.

Je třeba doplňit, že Roman začal hrát na trumpetu v roce 1992 u pana učitele Josefa Ištvánka. V roce 1994 po předchozí průpravě byl přijat jako křídlovák do  Mladé muziky. Již v té době se Mladá muzika zůčastnila řady vystoupení doma a v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku.

Mladá muzika upozornila několikráte na sebe pod vedením Romana na domácí scéně a získala několik prestižních ocenění, někdy i Roman sám za perfektní přípravu orchestru a dramaturgii.

Mladá muzika má během roku plný kalendář. Ve větším, či menším obsazení se s tímto orchestrem angažovaných hráčů a zpěváků setkáváme na přehlídkách, soutěžích, festivalech, folklorních slavnostech.

Mladá muzika pořádá každým rokem v Šardicích, zpravidla v měsíci červnu, přehlídku mládežnických dechových hudeb, které se zůčastní i jiné pozvané mládežnické dechové hudby.

Tuto přehlídku mohu všem zájemcům o původní, nekomercializovanou slováckou dechovku velmi vřele doporučit.

---

Zpíval zrána slavíček


hudba M.R. Procházka
text V. Janečková
dechová hudba mladých
Mladá muzika Šardice
(Pro "gurmány": Ne častý příklad kouzelné symbiózy hudby, zpěvu, textového obsahu, provedení.)

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED